1. Boeken over trauma door religie

Hulpeloos maar schuldig – Aleid Schilder

Klassieker uit de jaren ’80, die velen de ogen heeft geopend. Ook voor mij was het de eerste keer dat ik kennismaakte met het idee dat de leer ook een oorzaak kan zijn van allerlei problematiek. Vooral het aspect uit de leer dat we niks kunnen bijdragen aan ons behoud (het is puur genade) maar dat we het wel zelf kunnen verpesten kan leiden tot een complex godsbeeld en een (letterlijk!) ziekmakend mensbeeld, wat bij (ex-)gereformeerden onder andere tot depressieve gevoelens kan leiden en de chronische angst iets fout te doen. Therapeut Aleid Schilder gaat in ‘Hulpeloos maar schuldig’ in op de hulpverlening aan cliënten met een gereformeerde achtergrond. Aleid Schilder groeide op in het klimaat van de gereformeerde kerken. Na haar jeugd in Kampen studeerde ze klinische psychologie in Groningen. Deze studie rondde ze af met de scriptie ‘Hulpeloos maar schuldig’, die insloeg als een bom. De nieuwe uitgave van dit werk (op de foto zie je de oude uitvoering) is aangevuld met nieuwe inzichten. Hoewel het boek in mijn beleving niet echt lekker wegleest (ingewikkeld taalgebruik), raad ik het van harte aan. 

De kerk loslaten – Anneke Polkerman

Dit boek gaat over kerkelijk geloof, het afscheid daarvan en de ontdekkingen die volgen.
Het is geschreven voor zoekenden binnen en buiten de kerk, in het bijzonder voor wie zich daar niet (meer) thuis voelen. Velen zullen uiteindelijk, vaak tegen wil en dank, niet anders kunnen dan het huis verlaten.
Raken kerkverlaters hun geloof kwijt en begeven zij zich op een pad dat wel moet leiden tot ongeloof? Het tegendeel blijkt eerder waar: terwijl het instituut aan kracht verliest, worden veel gelovigen zelfstandiger en sterker. Na een soms jarenlang afscheidsproces komen ze los van de oude traditie om vervolgens hun eigen weg te gaan en nieuwe, onvermoede vormen van geloof te ontdekken.
Anneke Polkerman (1956) is agogisch counselor. In de jaren tachtig was zij vanuit de protestantse kerk werkzaam in de evangelisatie. Ze ontmoette veel mensen die om allerlei redenen niet meer binnen hun kerk pasten en, evenals zijzelf, spirituele ruimte vonden buiten de kerkmuren.

Let op: boek behandelt vooral het loslaten van de kerk, niet perse van het geloof.

Religious Trauma Syndrome, How I Survived My Religion – Prince Charles Flavius

Engelstalig dun boekje (64 pagina’s) over RTS. Klein stukje van de achterkant: “RTS is a to the point, self-help guide on recovering from religion. Unlike any other book of its kind, RTS was written to rattle your conscience, and awaken your logic. Being written by someone who was born deep into religion gives it a personal connection and a realistic view on what someone goes through after leaving their faith.”

Post-Traumatic Church Syndrome – Reba Riley

Engelstalig boek. Klein stukje van de achterkant: “Reba Riley’s twenty-ninth year was a terrible time to undertake a spiritual quest. But when untreatable chronic illness forced her to her metaphorical (and physical) derriere on her birthday, Reba realized that even if she couldn’t fix her body, she might be able to heal her injured spirit. And so began a yearlong journey to recover from her whopping case of Post-Traumatic Church Syndrome by visiting thirty religions before her thirtieth birthday.” Met humor geschreven, leest lekker weg en beschrijft veel herkenbare situaties en gedachtegangen.

Adieu! – Elsemarieke Kuiper – Koppe

Herstel na geestelijk misbruik, hoe pak je dat aan? Handreiking om op goede wijze afscheid te nemen van een kerk wanneer deze wordt ervaren als manipulatief, controlerend of indoctrinerend. Elsemarieke Koppe schreef dit als ervaringsdeskundige en psycholoog, wat het tot een helder en volledig boek maakt. Voor degenen die er niet van houden of er niet tegen kunnen, let op: er staan heel wat citaten uit de Bijbel in en Elsemarieke vertelt in het voorwoord dat ze met zekerheid gelooft in een liefhebbende, zorgzame God. Ik heb het boek als helpend en respectvol ervaren, ook naar niet meer gelovigen. Het boek is alleen nog te bestellen bij Elsemarieke Koppe zelf. Ze is te bereiken via haar website: www.elsemariekekoppe.nl

Leaving The Fold – Marlene Winell, ph. D.

Engelstalig boek. Grondig en uitgebreid, legt structureel bloot waar het mis kan gaan binnen religie en wat de gevolgen kunnen zijn. Winell is de founder van de term Religieus Traumasyndroom. Voor Nederlandstalige info over RTS zie deze website: www.religieustraumasyndroom.com

Leaving Your Religion – James Mulholland

Engelstalig boek. Citaat van de achterkant: “In this book, James Mulholland – a former Christian minister and author of several best-selling religious books – offers practical advice to those struggling to make the shift from a religious to a non-religious life. Regardless of your religious background, there are common challenges in this transition. Understanding your losses, obstacles and opportunities can ease your pain and speed your development as a post-religious person. Leaving Your Religion guides those leaving a religious tradition through the process of leaving home, walking away and moving forward.”

Stories Of People Leaving The Church – Revealing Anthology Collection

Engelstalig boek. “This book is not, as may be expected by some, an anthology of academic essays that offer a critical evaluation of evangelical Christianity. It is something far more moving, more poignant, more persuasive than such a publication could have ever been. It is a collection of stories told by intrepid, courageous individuals whose spirit and intellect could not be ultimately constrained by the absolutist parameters of dogmatism. The varieties of style and genre of these stories are as many and diverse as their authors: each portraying an individual that cannot simply be compartmentalized by those taxonomies which are fetishized by anathematizing zealots. The authors are from various backgrounds, communities, and confessions, each person with their unique perspectives, preoccupations, and ideals.” Bron

Nog meer boeken

Via de links hieronder kan je naar de andere boekenpagina’s gaan.

2. Boeken die denkpatronen blootleggen en aanmoedigen om anders/ruimer te denken

3. Boeken die helpen om met (oude) emoties om te gaan en meer in contact met je gevoel te leven

4. Boeken die anders tegen de Bijbel en religie doen aankijken

5. Boeken met een christelijke en/of spirituele invalshoek

6. Boeken van ervaringsdeskundigen (op het gebied van kerk- en/of geloofsverlating)

7. Boeken die bijdragen aan herkenning en bevrijding van de onderdrukte vrouw(elijkheid) en seksualiteit

8. Boeken over narcisme

9. Boeken over ouders

10. Boeken voor professionals

En zoek ook vooral zelf verder naar boeken, bijvoorbeeld op thema of schrijver of gewoon puur op gevoel, net wat bij jou past. 🙂

Heb je aanvullingen of nog meer boekentips in deze categorie? Die zijn heel welkom! Het liefst als reactie onder dit bericht, zodat iedereen ervan meeprofiteert. Dank je wel! 😀


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.