5. Boeken met een christelijke en/of spirituele invalshoek

Omvergeblazen – Katie Vlaardingerbroek

Helder, grappig, nietsontziend eerlijk boek, waarin vrijwel alle heilige huisjes instorten, behalve die van het bestaan van God. Wel rekent Katie Vlaardingerbroek grondig af met onder andere haar godsbeeld, met wat mij betreft zeer herkenbare gedachtegangen. Leuke, frisse lay-out en ruimte makende woorden. Een aanrader vooral voor degenen die (min of meer) in God geloven, op God hopen of God vermoeden.

Macht en Manipulatie – Jaap Bönker en Ton Wintels

Christelijk boek (daar moet je dus tegen kunnen) over machtsmisbruik en manipulatie onder christelijke leiders. Boek maakt goed duidelijk welke vormen van ‘leiderschap’ destructief zijn en helpt je ontwarren of je zelf mogelijk te maken hebt (gehad) met manipulatie en/of machtsmisbruik. Handreiking zowel voor degenen die gevoelig zijn voor machtsmisbruik als voor degenen die al dan niet bewust de neiging hebben om zelf hun macht/positie te misbruiken.

Van Wonde naar Verwondering – Ria Weyens

Psychologisch en spiritueel boek (een mix tussen spiritueel/esoterisch christendom en boeddhisme) dat een weg toont in het omgaan met innerlijke pijn. Bij de herziene editie (op de foto de oude editie) staat vermeldt dat het gaat om contemplatieve levenskunst. Boek dat rust geeft, helpt om dicht bij jezelf te komen en te blijven en met meer vrede en verwondering te leven. Een aanrader!

De kracht van het NU – Eckhart Tolle

Boek dat de lezer wil helpen om zich niet langer meer te identificeren met de gedachten die je over jezelf hebt (aangeleerd) gekregen. Elke gedachte wordt ontkracht. Wat er dan overblijft? Dat is wie je bent. Als subtitel draagt dit boek ‘Gids voor spirituele verlichting’. Een boek dat ik, ondanks de in mijn beleving soms wat pretentieuze toon en subtitel, van harte aanbeveel aan mensen die uit een sterk dogmatische hoek komen. Eckhart Tolle behandelt thema’s als ‘heel’ en ‘volmaakt’ zijn, relaties, overgave, vergeving, verlossing van psychische pijn en ‘het onnoembare’. Het was voor mij bevrijdend om te lezen, omdat het me zo totaal anders tegen het leven, de wereld en ‘het onnoembare’ deed aankijken. Ik heb dit als een prettig tegenwicht ervaren voor de zwaarte en stelligheden uit mijn dogmatische opvoeding.

Veel citaten uit ‘De kracht van het NU’ kan je hier lezen.

Van Vrijmaking tot Bevrijding – Aleid Schilder en Jan Veenhof

Aleid en Jan zijn beiden kinderen van een hoogleraar in Kampen en kregen beiden in het gezin van herkomst te maken met ingrijpende ontwikkelingen en conflicten rondom de Vrijmaking. In dit boek wordt de pijn van de verscheurdheid zichtbaar, maar ook de zachte kracht van verbinding en liefde. Het betreft persoonlijke herinneringen en is al in 1995 geschreven, waardoor het niet iedereen zal aanspreken. Ik vond het verhelderend om met name over de felheid en integriteit te lezen, omdat het me meer begrip gaf voor het dogmatische en bevochten klimaat uit mijn vrijgemaakte jeugd.

Een Ongewoon Gesprek met God – Neale Donald Walsch

Een spiritueel boek dat een godsbeeld schetst dat mogelijk totaal anders is dan je hebt leren kennen. Walsch claimt dat hij de woorden van God heeft ontvangen. Dit zal sommigen misschien een brug te ver zijn, maar voor degenen die deze claim bij de schrijver kunnen laten of er sowieso niet zo’n probleem mee hebben, kan dit boek zó verfrissend zijn dat je (straffende) godsbeeld erdoor verandert op een bevrijdende manier.

Waar geen troost voor is – Elisabeth Schaeffer

LET OP: Dit boekje is zwaar christelijk en behandelt kerkverlating vanuit het gezichtspunt van de orthodox gelovige, vandaar de titel. Ik heb dit alleen gelezen om me beter te kunnen inleven in mijn ouders en andere gelovigen en om te kijken of dit boekje ook een stem geeft aan hun wanhoop en pijn. Dat doet het inderdaad, maar het is beslist zwaar en hartverscheurend om te lezen. Mogelijk alleen geschikt voor degenen die zelf deze pijn kennen, van een kind dat niet meer gelovig is.

Grenzen – Cloud en Townsend

Christelijk boek (pastoraat/zelfhulp) waar ik ontzettend veel aan gehad heb en wat ik nog altijd van harte aanraad aan iedereen die wel wat hulp kan gebruiken bij het bepalen en bewaken van de eigen grenzen. Subtitel: “Wanneer zeg ik ja? Wanneer zeg ik nee? Hoe bepaal ik mijn eigen grenzen?”
Citaat van de achterkant: “Vaak zijn Christenen er zo op gericht liefhebbend en onzelfzuchtig te zijn dat ze hun eigen grenzen en beperkingen vergeten. Zodra ze met hun eigen gebrek aan grenzen worden geconfronteerd, vragen ze: Kan ik grenzen stellen en nog steeds een liefhebbend mens zijn? Wat zijn rechtmatige grenzen? En als iemand nou overstuur raakt of gekwetst wordt door mijn grenzen? Hoe reageer ik als iemand mijn tijd, liefde, energie of geld wil? Zijn grenzen niet egoïstisch? Waarom voel ik me schuldig of bang als ik overweeg grenzen te stellen?”
Voor mij was dit boek lange tijd mijn ‘bijbel’, omdat het me de handreikingen bood die ik nodig had om gezonder te functioneren. Nog altijd pluk ik hier de vruchten van.
Voor iedereen met weerstand tegen alles wat christelijk is: LET OP! Dit boek is 100% christelijk en bevat veel Bijbelteksten!

Ik heb een hoofdstuk uit dit boek overgeschreven en daarbij de Bijbelteksten weggelaten en de christelijke beeldspraak ‘geneutraliseerd’. Het is het hoofdstuk waaraan ik het meest heb gehad en wat ik iedereen aanraad om te lezen. Je kunt het hier lezen en ook evt. downloaden als pdf: 10 wetten over GRENZEN | Cloud en Townsend

Geduld met God – Tomáš Halík

Citaat van de achterkant: “De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Tomáš Halík ontving voor dit werk de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011.” Ik vond het een prachtig, wijs en verbindend boek en beveel het van harte aan.

Heimwee naar God – Hein Stufkens

“We gaan steeds meer lijken op de steenhouwers die, toen hun gevraagd werd wat
ze aan het doen waren, slechts antwoordden: ‘Ik ben stenen aan het afbikken’, of: ‘Ik
ben de kost aan het verdienen’, en steeds minder op die derde, wiens antwoord was: ‘Ik
ben een kathedraal aan het bouwen’,” zo stelt Stufkens in zijn boek Heimwee naar God op pagina 14. Met dit voorbeeld beschrijft hij hoe steeds meer mensen zich niet meer thuis voelen binnen de huidige religieuze systemen en hoe zij ‘bezieling’ en/of ‘God’ missen. Oude godsbeelden komen voorbij en maken plaats voor nieuwe vergezichten. Geïnspireerd door oosters denken, filosofisch spiritueel van invalshoek en prozaïsch mooi beschreven. Volgens sommigen misschien wat ‘zweverig’, maar ik vond het zelf een erg fijn boek om te lezen, omdat ik er herkenning en inspiratie in vond.

Zonderschuld – Mattias Rouw

Aanrader voor iedereen die worstelt met door religieuze personen en groeperingen aangeleerde zonde en schuld. Ik beschouw dit boek als vrijzinnig christelijk. Mijn aanbeveling is achterin het boek opgenomen, wat ik erg leuk vind, omdat ik echt geloof dat dit boek voor velen zeer helpend kan zijn.

De Geheime Woorden – Jacob Slavenburg

Grondig en toegankelijk boek dat het gnostisch christendom beschrijft. Denk dan bijvoorbeeld aan het Evangelie van Thomas en andere Nag Hammadi geschriften. Toont aan hoe veel hedendaagse dogma’s niks te maken hebben met het vroegst bekende christendom. De Geheime Woorden is een ontdekkingstocht door 25 eeuwen gnosis. Ik las dit toen ik mezelf nog als christen definieerde – of dat zo lang mogelijk probeerde – en voor mij was het toen helpend en bevrijdend om dit te lezen, omdat het me hielp mijn christelijke wortels te omarmen en tegelijkertijd de ‘vleugels van mijn ziel’ uit te slaan.

Nog meer boeken

Via de links hieronder kan je naar de andere boekenpagina’s gaan.

1. Boeken over trauma door religie

2. Boeken die denkpatronen blootleggen en aanmoedigen om anders/ruimer te denken

3. Boeken die helpen om met (oude) emoties om te gaan en meer in contact met je gevoel te leven

4. Boeken die anders tegen de Bijbel en religie doen aankijken

6. Boeken van ervaringsdeskundigen (op het gebied van kerk- en/of geloofsverlating)

7. Boeken die bijdragen aan herkenning en bevrijding van de onderdrukte vrouw(elijkheid) en seksualiteit

8. Boeken over narcisme

9. Boeken over ouders

10. Boeken voor professionals

En zoek ook vooral zelf verder naar boeken, bijvoorbeeld op thema of schrijver of gewoon puur op gevoel, net wat bij jou past. 🙂

Heb je aanvullingen of nog meer boekentips in deze categorie? Die zijn heel welkom! Het liefst als reactie onder dit bericht, zodat iedereen ervan meeprofiteert. Dank je wel! 😀


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.