Lijst met hulpverleners die bekend zijn met RTS


   

Praktijk ‘OwnChoice’ voor een eigen keus.

MiekeMieke Barendregt-van Wijk biedt met hoofd, hand en hart ervaringsdeskundige ondersteuning aan (ex)leden en betrokkenen van dwingende, sterk controlerende, manipulatieve groeperingen en relaties.

Zij is gespecialiseerd in de problematiek die samengaat met het verlaten van een schadelijke beweging, organisatie of relatie. Opgroeien binnen een dergelijke omgeving brengt specifieke problematiek met zich mee en wordt herkend.

Een luisterend oor, het verkrijgen van informatie en aandacht voor verwerking zijn belangrijke pijlers voor het (her)vinden van de eigen innerlijke kracht en het maken van eigen keuzes.

Mieke heeft respect voor ieders religieuze overtuiging, maar is er wars van wanneer deze aan anderen wordt opgelegd.

Praktijk OwnChoice is gevestigd in De Bilt (Utrecht) 

 

Praktijk Zayit van Reintje Joke Stomphorst (1962).

wp2154ea09_05Zij is naast ervaringsdeskundige ook professioneel geschoold. Zij was ooit zwaar refo, maar begaat nu een zelfgekozen, lichtere weg. Zij is nog steeds christelijk, maar begeleid met liefde zowel mensen die voor een andere vorm van geloven kiezen, als ook mensen die atheïst of agnost worden.

Haar doel is niet mensen in de kerk houden/krijgen, maar mensen tot hun recht en hun zelfgekozen bestemming doen komen.

“Zayit is een praktijk voor persoonlijke begeleiding van post-refo’s, die zoeken naar eigen antwoorden op de grote levens- en zingevingsvragen. Met hulp van Zayit bepalen ze wat uit hun reformatorische opvoeding fungeert als basis en wat bij nader inzien ballast vormt. Dankzij Zayit komen ze meer in balans, en leren ze lichter, zinvol leven.”

Praktijk Zayit is gevestigd in Utrecht 

 

FreeChoice:

FrancesFrances Peters biedt coaching, counselling en ondersteuning voor mensen die zich los hebben gemaakt of werden verstoten uit dwingende groepsculturen. De website bevat een schat aan informatie en handige links en artikelen!

Uit onderzoek is gebleken dat iemand die van kleinsaf opgroeit in een dwingende groepscultuur voor andere uitdagingen komt te staan dan iemand die zich op volwassen leeftijd heeft aangesloten bij de groep. Een tweede generatie sektelid lijkt geen ‘pre-sekte’ identiteit te hebben om op terug te vallen. Dat maakt het een nog grotere uitdaging de eigen, in de kern altijd aanwezige, identiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Bovenstaande heeft Frances persoonlijk ervaren.

 

Praktijk FreeChoice is gevestigd in Woudenberg (Utrecht) 

 

Durf te leven

wendy2016is de praktijk van Wendy van der Klift (1974), zij is psychosociaal hulpverlener, kindercoach en ervaringsdeskundige op het gebied van het opgroeien en verlaten van een sektarische kerkgemeenschap.

Als je bent opgegroeid in een dwingende, manipulerende groep sta je bij het verlaten ervan voor een hele uitdaging. Het verlaten van de vertrouwde groep is een grote stap die veel verandering geeft. Er ontstaat een onthechting van alles waar je je voor het verlaten mee identificeerde aan denkbeelden maar ook familie en vrienden. Wie ben je, nu je niet meer bij de groep hoort waar je in opgroeide?

Wendy helpt je graag met geduld en liefde weer op weg naar je zelf, zodat je voor je zelf kan gaan denken, op jezelf mag gaan vertrouwen en naar je gevoel mag gaan luisteren en zo je eigen identiteit opnieuw kan gaan ontwikkelen. Zodat je jezelf mag worden! Voel je welkom om vrijblijvend contact op te nemen.

Praktijk Durf te Leven is gevestigd in Renkum (bij Arnhem, Gelderland) 

 

Anke de Jong is vrijgevestigd psychotherapeut en psycholoog.

ankeZij biedt onder andere hulp aan slachtoffers van psychologische en/of geestelijke manipulatie. Als ervaringsdeskundige heeft zij veel nagedacht over de invloed van dwingende, gesloten groepen en exclusief denken, met name de psychologische gevolgen er van.

Zelf is zij opgegroeid in een fundamentalistische groepering, behorend tot de rechterflank van het protestantisme. Uit eigen ervaring weet zij dat het losmakings- en herstelproces een bevrijdend en helend proces kan zijn, maar ook een verwarrend, verdrietig en langzaam proces.

Zij wil anderen daarom graag een luisterend oor bieden. Mocht je op haar website lezen dat zij een wachtlijst of een cliëntenstop heeft, laat je daar niet door weerhouden, want voor mensen die zich herkennen in het Religieus Trauma Syndroom maakt zij graag ruimte. De hulp kan volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar.

De praktijk van Anke de Jong is gevestigd in Doesburg (bij Arnhem, Gelderland) 

 

Labyrint is de praktijk van Anne Nowee.
anne (2)Zij heeft zich gespecialiseerd in verlies –en  traumabegeleiding. Regelmatig, verleent zij hulp aan mensen die uit een geïndoctrineerdreligieus milieu komen en hieronder lijden. Maar ook mensen die op andere wijze getraumatiseerd zijn geraakt door indringende, heftige en vaak negatieve gebeurtenissen in hun jeugd vinden de weg naar haar praktijk in Apeldoorn.
Anne is ervaringsdeskundige, counselor, integraal psychologisch werker en familieopsteller. Ze heeft zich jong ontworsteld uit een religieus gezin, door middel van scholing en persoonlijke groei heeft zij geleerd anderen effectief en liefdevol te ondersteunen. Zij heeft verschillende methoden en technieken ontwikkeld, die helpend en blijvend blijken en daar zijn geen jarenlange therapiesessies voor nodig.
In haar sessies leren mensen afscheid nemen van het leed dat al ís geleden, vervolgens wordt er een gezond besef van eigenwaarde opgebouwd en vanuit die innerlijke kracht leert men op geheel ‘eigenwijze’ het leven opnieuw in ‘eigendom’ te nemen.
In haar boek ‘Geloof, hoop en angst,’ beschrijft ze, hoe het voor haar is geweest als kind, op te groeien in een zwaar religieus gezin. Haar boek verscheen in oktober 2017.
Praktijk Labyrint is gevestigd in Apeldoorn.

 

Coach voor Kerkverlaters

Als ‘coach voor kerkverlaters’ zet Inge Bosscha zich in voor mensen die religieus werden opgevoed en hier in meer of mindere mate afstand van hebben genomen of dit proberen te doen. Zij steunt mensen, binnen of buiten de kerk, die worstelen met de gevolgen van indoctrinatie en/of die lijden aan het Religieus Trauma Syndroom (RTS). Maar ook mensen die willen onderzoeken in hoeverre zij zelf misschien te maken hebben met deze zaken.

Een zachte aanpak, waarbij herkenning en erkenning centraal staan, is haar grondhouding. Ze helpt je ontrafelen wat jouw aangeleerde basisaannames zijn over jezelf en over anderen, met name wanneer dit voor jou belemmerende overtuigingen zijn.

Verbanden worden helder en er wordt ruimte gecreëerd voor jouw eigen gedachten en gevoelens. Daarbij heeft Inge alle begrip voor en geduld met angst- en schuldgevoelens. Uit ervaring weet zij dat de weg van het eerste spoortje geloofstwijfel tot waar je uiteindelijk weer vrede vindt (waar dan ook) een lange, moeizame en dikwijls eenzame weg is. Zij is je graag tot steun!

Daarnaast schrijft en beheert Inge deze site, Dogmavrij, heeft zij een digitale steungroep en een forum opgericht en organiseert zij regelmatig ontmoetingsdagen en workshops. Verder behandelt zij elke week op de Facebookpagina ‘Coach voor Kerkverlaters’ een vraag rondom lastige, pijnlijke gevoelens rondom het thema ‘kerkverlating’. (Ook te lezen zonder Facebookaccount!)

Lid worden, mee doen, een vraag insturen, een afspraak maken of meer informatie vragen over de coachingsmogelijkheden? Neem gerust contact op!

Inge Bosscha is Coach voor Kerkverlaters in Zeeland (Middelburg, Vlissingen, Goes).

Coaching per e-mail of telefoon is ook mogelijk! 

 

 

 

 

 

 

Deze lijst wordt steeds aangevuld!

 

TIP: Omdat de symptomen van RTS veel overeenkomsten hebben met de beschadigingen opgelopen door kinderen die opgroeiden bij (een) narcistische ouder(s)*, kan het ook raadzaam zijn om je te oriënteren in deze gespecialiseerde vorm van traumahulpverlening en identiteitsherstel. Wanneer alles in jouw leven om ‘God’ draaide, dan zal je misschien veel overeenkomsten zien met ‘de narcist’* in een beschrijving van een narcistische relatie.

Over narcisme:

* Ik wil hier niet mee beweren dat als God bestaat, Hij/Zij een narcist is. Evenmin wil ik stellen dat alle religieuze ouders narcisten zouden zijn. Ik wil alleen op een mogelijk verband wijzen tussen een bepaald godsbeeld en het beeld van een narcist.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.