Naam


Definitie van Dogma (algemeen) volgens Wikipedia:

Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.


En precies dat.. maakte dat ik ging twijfelen.

Nu, jaren later, heb ik een sterke afkeer van dogma’s en ben ik van mening dat dit tot verzuiling, sektevorming en zelfs extremisme leiden kan.

Ik koos voor het woord dogma, omdat dit in mijn beleving sterk refereert aan het woord religie en de site hier ook over gaat.

Op deze website richt ik mij op de stelligheid die ik in religieuze kringen ben tegengekomen en waardoor ik mij beperkt heb gevoeld. Dit beperkende had vooral te maken met het feit dat ik in deze stelligheid ben ondergedompeld, van kinds af aan, terwijl dat haaks stond op mijn (bleek later) nieuwsgierige aard en behoefte tot verbinden.

Ik focus mij vooral op mijn ervaringen die ik opdeed binnen de christelijke wereld, maar in principe kan het stellige, dogmatisch verkondigen in alle lagen en kringen van de bevolking voorkomen. Felle voor- of tegenstanders van een bepaald dieet, een bepaalde politieke partij, leefstijl of levensfilosofie, mensen kunnen over vele zaken een soort bekerings- of overtuigingsdrang ontwikkelen. Maar binnen diezelfde ‘clubs’ zitten dan ook gewoon heel veel mensen die deze ‘bekeringsdrang’ minder of niet hebben.

Zo ook in Christelijk Nederland. De kerk waar ik uit kwam is relatief ‘zwaar’, maar vele kerkgenoten van ongeveer dezelfde generatie hebben deze kerk een stuk minder zwaar ervaren dan ik dat heb gedaan. Ik wil mij in geen geval afzetten tegen deze kerk, tegen mijn ouders of tegen christenen in het algemeen. Ik wil alleen maar een plekje creëren om te laten zien dat sommige dingen door mij als pijnlijk en onrechtvaardig ervaren werden en ook worden. Dit heeft deels ook te maken met mijn karakter, mijn hooggevoeligheid en het feit dat ik alles zo ontzettend serieus genomen heb.

Als ik kijk/voel naar waar ik mij nou voornamelijk van bevrijd voel, dan is dat juist van het dogmatisch denken. God-vrij? Zo zou ik mezelf (nog) niet noemen. Het ligt maar net aan wat er bedoeld wordt met het woord ‘God’. Afhankelijk van de gebruikte definities van de woorden God, atheïst en agnost, ben ik misschien soms een atheïst, maar veel vaker een agnost. Ik weet het niet. En dat vind ik prima. Ik ben van mening dat geen enkel idee of verhaal onbetwistbaar of onbetwijfelbaar is. (Zie verder ook: ‘Alles open‘ en ‘Universele twijfel‘.)

Daarom: Dogma-vrij!

N.B.: Met de keuze voor deze naam wil ik op geen enkele manier een uitspraak doen over het soort geloof van de individuele christenen in de kerken waartoe ik behoorde. Elk mens gelooft op zijn/haar eigen manier!


Lees hier verder:

Doel

Inge


4 Responses

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.