Media overzicht

Overzicht van de artikelen die zijn verschenen in krant of tijdschrift. Op chronologische volgorde, de oudste onderaan. 27 juli 2019: uitgebreid interview in Vrij-Links >KLIK<  Februari 2019: interview in het e-magazine van GGZTotaal. >KLIK<  September 2018: publicatie in het vakblad: Tijdschrift voor Coaching. >KLIK< voor de download. 25 september 2018: 2 uur durend radio-interview bij […]

Links

Communiceren: Ik geloof het wel : Prachtig, verbindend initiatief met als inspiratiebron de opmerking “Ik durf het niet meer aan de orde te stellen”. Zwijgen veroorzaakt echter veel leed. Hoe stel je ‘het’ wel aan de orde, zonder dat de ander zich aangevallen voelt? Nieuwwij: Interreligieus, intercultureel… Nieuwwij verbindt de verschillen! Geweldloze communicatie: Ontwapenend, doeltreffend […]

Als een vis op het droge

“Waar kom je vandaan?” vroeg hij haar. Ze schrok van zijn vraag. Het was of alles in haar verstijfde. Ze voelde hoe het bloed naar haar wangen steeg. “Ik ben niet van hier”, zei ze zachtjes en ze wendde haar blik af in de hoop dat hij niet verder zou vragen. Hij keek haar glimlachend […]

Dogmavrij?

Dogmavrij? Dat klinkt behoorlijk pretentieus, toch? En daarom staat ‘dogmavrij’ bewust in een denkwolkje. Denken of wensen dat je ‘dogmavrij’ bent, wil namelijk nog niet zeggen dat je het bent of kunt worden. Vind ik dat iedereen eigenlijk zonder dogma’s door het leven zou moeten gaan? Heb ik een hekel aan dogma’s? Nee hoor, helemaal […]

Zijn christenen dommer dan seculieren?

Natuurlijk is de ene christen de andere niet en zijn ook seculieren niet met één IQ/EQ cijfer te vangen. Alleen al om deze redenen is bovenstaande vraag erg kort door de bocht. Toch houdt de vraag mij bezig. Ik vroeg me af of er eigenlijk ooit onderzoek gedaan is naar de mogelijke samenhang tussen de […]

Is God een illusie?

Hoe ziet de wereld eruit als je in God gelooft? En hoe wanneer je dit niet doet?

Speelt alles zich alleen maar in je bewustzijn af? Is God een illusie?

Gezonde grenzen en grenzeloze mensen

  Toen ik als 21-jarige voor het eerst in therapie ging, leerde ik twee belangrijke dingen: Mijn wil doet er WEL toe. Mijn grenzen zijn belangrijk en dien ik zelf te bepalen en aan te geven. Met het aannemen van deze -voor mij- nieuwe regels, was ‘Operatie Herprogrammering’ van start gegaan.

Verzuild en vervreemd

“ Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen” (Efeze 4:20) “Wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld” (Johannes 15:19) En zo was het. Wij waren een subcultuur met niet alleen een eigen kerk, maar ook met eigen scholen, een eigen krant, eigen politieke partij (GPV) en eigen politieke jongeren […]

In zonde geboren

Onder het kopje ‘Intens en oprecht’ is te lezen hoe ik begrip heb voor christelijke ouders die hun kinderen opvoeden binnen hun geloofsleer. Ik begrijp dat dit, vanuit hen bezien, het meest liefdevolle is dat zij kunnen doen. Net als elke andere ouder (als het goed is!), willen ook christelijke ouders het allerbeste voor hun […]

Lijst met hulpverleners die bekend zijn met RTS

    Praktijk ‘OwnChoice’ voor een eigen keus. Mieke Barendregt-van Wijk biedt met hoofd, hand en hart ervaringsdeskundige ondersteuning aan (ex)leden en betrokkenen van dwingende, sterk controlerende, manipulatieve groeperingen en relaties. Zij is gespecialiseerd in de problematiek die samengaat met het verlaten van een schadelijke beweging, organisatie of relatie. Opgroeien binnen een dergelijke omgeving brengt […]