Voegt u naar Gods (onze) wil!

Tekst op afbeelding: Nee, we hoeven niet de baas te zijn over mannen. We willen de baas zijn over onszelf. #Feminisme.

Mij werd een mannelijk godsbeeld bijgebracht. Ik leerde dat Gods woordvoerders op aarde mannen waren. Speciaal door God aangestelde mannen. En dus kwam het niet in mij op hieraan te twijfelen. Deze mannen bepaalden wat de wil van God was in mijn leven. Zij konden vermanen en buitensluiten. Zij hanteerden de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Hen gehoorzamen was van eeuwiglevensbelang.

Ik vond het volkomen logisch dat er in de Bijbel staat dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man, dat zij moet zwijgen en geen onderricht mag geven. Vrouwen waren immers hysterisch en zwak, ze lieten zich leiden door emoties en lusten. Toen Eva de verboden vrucht begeerde en ook Adam wist te verleiden van de vrucht te eten, is alle ellende in de wereld gekomen. Begeerte en verleiding. Vrouwen zijn levensgevaarlijk!

Ik geloofde dat ik, levensgevaarlijke vrouw, bevoorrecht was door de leiding van godvrezende mannen uit mijn omgeving. Ik deed mijn uiterste best om op hun aanwijzingen alles wat fout was te onderdrukken. Emoties, behoeften, lust, alles zou alleen maar tot zonde leiden en moest met wortel en al worden uitgeroeid. Weg met mijn innerlijke Eva. Zij moest sterven en ik moest opstaan als een nieuwe mens. Een nieuwe Adam. Volledig vermand.

Dat lukte nog best aardig ook. Ik werd iemand die zich voortdurend afvroeg wat de regels waren en hoe ik ergens over hoorde te denken. Ik zat volledig in mijn hoofd. De rest deed er ook helemaal niet toe. Emoties sloegen over het algemeen nergens op en leidden alleen maar af van de waarheid. Angst was totaal overbodig als je geloofde dat God voor je zorgde en boosheid was van de duivel. Nee, ‘gij geheel anders’! Wees (grenzeloos) vriendelijk en gastvrij, zeg nooit ‘nee’ (behalve tegen verleidingen van de duivel), wees dienstbaar en voorkomend in gelaat, gewaad, praat en daad en voeg je naar Gods wil. Verkondigt door mannen.

Er werd van me verwacht dat ik als Maria was. Me volledig focussend op Gods onderricht, door te luisteren naar wat de mannen broeders me zeiden, want God sprak tot mij enkel via hen. Maar het was niet de bedoeling dat ik iets zou dóen met wat ik leerde. Ik mocht het alleen ‘eerbiedig bewaren in mijn hart’. Ik mocht geen kritische vragen stellen, geen onderricht geven, niet de kansel op. Sterker nog: ik moest eigenlijk ook nog zijn als Martha. Dienstbaar, zorgend voor koffie, de schoonmaak en de kinderen. Dat was mijn plaats.

Dat ik in ernstige problemen ben gekomen door deze extreme identiteitsonderdrukking en de gevolgen daarvan, heeft me uiteindelijk langzaam maar zeker de ogen geopend voor dit onrecht. Ik heb jaren therapie nodig gehad om steeds meer mijn volledige zelf te kunnen worden en te durven tonen. De schaamte, schuldgevoelens en angsten waren intens. Ontelbaar veel paniekaanvallen heb ik gehad, vele nachten badend in het zweet doorgebracht, uit pure doodsangst voor het idee dat ik wezenlijk fout zou zijn en dat de duivel handenwringend toekeek terwijl ik mij steeds verder ont-wikkelde en ontdeed van aangeprate schuld. Haast niet te doen natuurlijk, dat de enige weg hieruit een weg is waarvan ik leerde dat die tot mijn eeuwige dood zou leiden. En niet alleen mijn dood hè, was het maar zo’n feest, nee, ook nog de dood van mijn kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Allemaal door mijn innerlijke, opstandige Eva.

Maar ik ben eruit. En de angst is weg. En eindelijk is daar de boosheid en het verdriet om wat ons vroeger en in zoveel kerken nog steeds geleerd wordt. Wat een onrecht is het, dat mannen bepalen hoe eeuwenoude verhalen – geschreven door mannen, bewerkt door mannen en heilig verklaard door mannen – moeten worden uitgelegd!

Nee, zij hoeven niet hun hand af te hakken of hun oog uit te rukken wanneer deze hen tot zonde zou verleiden, want dat is alleen maar beeldspraak. Maar dat de man moet heersen over de vrouw en dat de vrouw moet zwijgen en totaal niet serieus genomen wordt in de Bijbel en de leer (zie ook deze lijst met vrouwonvriendelijke teksten uit de Bijbel: https://www.debijbelzegt.nl/vrouw.htm ) dát moet uiteraard wél letterlijk worden opgevat. En er zijn ook kerken waar mannen beweren dat de tekst waarin staat dat vrouwen geen mannenkleding mogen dragen ook voor deze tijd geldt. En dat een damesbroek niet telt. Dat staat er niet, maar dat is gewoon zo, weten de mannen. De vrouw moet zich hullen in een rok of jurk. Óók wanneer het waait of wanneer zij fietst. Want mannen hebben bepaald dat dit zedig en ingetogen is. En Gods wil.

Natuurlijk is er een groeiende verontwaardiging bij zowel vrouwen als mannen als mensen die zich niet (alleen) als zodanig identificeren, over deze patriarchale onderdrukking. Natuurlijk klopt het van geen kanten wanneer het mannelijke ‘hoe het hoort’ heerst over het vrouwelijke ‘hoe het voelt’. Als het rationele in ons het emotionele onderdrukt, dan wordt niet alleen het vrouwelijke onderdrukt, maar ook het menselijke.

Daarom is feminisme zo belangrijk, juist in de kerk. En nee, feminisme is niet hysterisch en ook niet iets van ‘Dolle Mina’s’. Feminisme wil simpelweg gelijke rechten en kansen voor iedereen (m/v/x). En omdat vrouwen binnen een patriarchale wereld stelselmatig onderdrukt worden (vaak zonder dat zij dit zelf doorhebben, zo gewoon zijn we het gaan vinden) hebben we met elkaar een enorme scheefgroei weg te werken. Dat kan alleen door ons te laten informeren. Door ons te verdiepen in de standpunten van organisaties, instanties, personen en partijen die streven naar radicale gelijkwaardigheid. Zij staan echt niet zomaar ergens voor. Zij staan voor een eerlijke wereld voor iedereen. Zij staan voor het behoud van onze menselijkheid, die zich niet alleen toont in het mannelijke, maar ook in het vrouwelijke.

Daarover nog het volgende. In de bijbel staat dat God man en vrouw schiep. Dat staat er nogal zwart-wit. Sommige dogmatisch gelovigen menen dat dit betekent dat het dan DUS de bedoeling is dat je je identificeert als man óf als vrouw en dat de enig toegestane relatievorm is waarin één man met één vrouw getrouwd is én openstaat voor het krijgen van kinderen. Want dat is de bedoeling van de Schepper. Menen de mannen.

Maar er staat ook dat God dag en nacht schiep. Net zo zwart-wit. Toch gaat geen enkele man de strijd aan met de schemering. Sterker nog, ze bewonderen de meest kleurrijke zonsopgangen en zonsondergangen. Omdat ze geloven dat God dit zo geschapen heeft. Dat veelkleurigheid in het ene geval wél Gods bedoeling is en in het andere geval het werk van de duivel, is ook iets dat ons door mannen werd wijsgemaakt. En ook daar is het zo nodig dat het vrouwelijke in opstand komt, omdat haar, omdat ons – de mensheid – onrecht wordt aangedaan zolang het mannelijke het vrouwelijke onderdrukt.

We hebben nog heel veel werk te doen. De achterstand is enorm. Maar we zijn met velen (m/v/x/)!

Word feminist: https://www.human.nl/het-f-woord/leeslijst-feminisme.html

En nee, feminisme is geen vies woord! https://www.elle.com/nl/lifestyle/a566386/waarom-feminisme-geen-vies-woord-is/

Lijst met boeken die een goed antigif vormen voor onderdrukking van de vrouw(elijkheid) en seksualiteit: https://dogmavrij.nl/7-boeken-die-bijdragen-aan-herkenning-en-bevrijding-van-de-onderdrukte-vrouwelijkheid-en-seksualiteit/

#InternationaleVrouwendag #vmsolidariteit #krachtvoorverandering


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

2 Responses

 1. Ik was niet van plan om te reageren, omdat ik dit pleidooi in een geloofsverband zag. Het pleidooi hier vind ik ook helemaal terecht. Maar bij de linken onderaan het pleidooi, gaat het verder dan geloof en de kerk, en dan wil ik wel iets toevoegen. 😉

  Ik ben me ook bewust van het feit dat veel feministen dit niet graag zullen lezen. De zogenaamde “feministen” (vrouwen die de patriarchen willen vervangen door matriarchen) al helemaal niet. 🙂
  Ik ben voor gelijke rechten en gelijke mogelijkheden tussen mannen en vrouwen. Begrijp me dus niet verkeerd! Volgens één van de linken onderaan het pleidooi, ben ik zelfs een feminist. Ik citeer:
  *****”Ben je voor gelijke rechten en mogelijkheden voor mannen en vrouwen? Geloof je in sociale, politieke en economische gelijkheid? Gefeliciteerd, je bent een feminist.” (https://www.elle.com/nl/lifestyle/a566386/waarom-feminisme-geen-vies-woord-is/) *****
  Ik ben dus een feminist. 😉 Maar nu komt het….

  Ik ben dus voor gelijkheid, maar dan moet men dit ook consequent toepassen, en niet enkel de voordelen daarvan plukken (selectieve “gelijkheid”). Ik geef enkele voorbeelden die me zomaar te binnen schieten:
  – Tennissters eisen hetzelfde loon als de tennissers. Helemaal terecht, maar over de kortere tennistijd wordt geen woord gerept. Als we feministisch zijn dan zouden vrouwen ook tot vijf sets moeten kunnen gaan als dat nodig is. Als het fysiek te zwaar is voor vrouwen, dan zou men de tijd bij mannen kunnen verkorten tot maximaal drie sets. Dát is gelijkheid.
  – Wielrensters willen hetzelfde loon als de wielrenners. Helemaal terecht, maar we zien hier dezelfde selectieve verontwaardiging als bij de tennissters, over het aantal kilometers wordt niet gerept.
  – In Oekraïne worden mannen verplicht om het land te verdedigen. Ze mogen het land niet uit. Vrouwen mogen het land wel verlaten. Ik heb nog geen enkele feministe – die voor gelijkheid is – horen roepen dat dit onrechtvaardig is. Ik heb nog geen enkele feministe horen roepen dat vrouwen ook verplicht moeten worden om het land te verdedigen.
  – In fabrieken, waar werkelijke arbeid geleverd wordt, is de werkverdeling eenvoudig: de mannen krijgen het zwaarste werk, de vrouwen het lichtere. Maar het loon moet wel gelijk liggen… Zouden we niet voor totale gelijkheid gaan? Mag een vrouw zich niet kapot zwoegen, zoals mannen doen? Of mogen mannen ook geen lichter werk doen? Blijkbaar is het lichte werk hier enkel voor vrouwen. Geen enkele feministe die dit onrechtvaardig vindt.
  – Ik ken jonge vrouwen die zichzelf “feministe” noemen. Ze kaarten terecht de mistoestanden aan bij geloofsgemeenschappen, zoals in het pleidooi hierboven. Uit protest creëren ze een eigen opvatting van het geloof, wat ook hun recht is. Maar wat is die eigen creatie? Een “feministische” versie. Hetzelfde geloof waar alle mannelijke figuren vervangen worden door vrouwen, met een even tiranniek gezag. En die jonge vrouwen zijn even fanatiek en tiranniek. Blijkbaar snappen ze niet wat gelijkheid betekent. Maar toch noemen ze zich “feministe”.
  – Ik merk dat ik nog een tijdje zou kunnen doorgaan, maar ik zal het hierbij laten…

  Ik herhaal het nog eens: ik ben voor gelijkheid tussen mannen, vrouwen en alles wat daar tussen ligt en eraan voorbij gaat. Vrouwen worden inderdaad niet overal geapprecieerd zoals dit zou moeten. Ik ben dus voor gelijkheid op elk vlak, maar dan moet men ook voor gelijkheid gaan en niet enkel wat goed uitkomt gelijk schakelen. Helaas, zoals bij veel zaken, verkrachten veel mensen waardevolle begrippen. Feminisme vond ik altijd heel waardevol. Helaas wordt het tegenwoordig zo uitgehold, dat ik steeds vaker tot de categorie mannen behoor die misselijk worden bij die uitgeholde versie. Net zoals ik misselijk word (figuurlijk 😉 ) van waardevolle spirituele begrippen die tot de grootste onzin verkracht worden. Net zoals ik misselijk word van het misbruik van de termen ‘racisme’ (héél selectief !), ‘belediging’ en ‘vrijheid van godsdienst’. Of zoals je onmiddellijk tot “extreem rechts” en “nazi’s” behoort als je een andere mening hebt dan de “politiek correcte” kudde. Deze termen worden zodanig uitgehold en misbruikt dat ik ze niet altijd serieus neem. Steeds minder eigenlijk. Helaas gebeurt dit nu ook steeds vaker bij het feminisme. Op die manier wordt “feminisme” wel een vies woord.

  Dus:
  Tegen feminisme zeg ik volmondig: ja! Tegen “feminisme” zeg ik: get a life!
  Dit wilde ik, als feministische man, even toevoegen aan de meestal eenzijdige benoeming van de feiten. Ik wil ook nog even herhalen dat ik dit hier plaats naar aanleiding van de linken, niet naar aanleiding van Inges terechte pleidooi. 😉

  Vriendelijke groet

 2. Ype Akkerman

  Die mannen hebben hun eigen evangelie niet begrepen. Immers volgens die leer is de zondeval al zo’n 2000 geleden ongedaan gemaakt, inclusief de vloek waarbij de man heerst over de vrouw en waar ze zelf zo vaak naar verwijzen. Het zijn dus gewoon heidenen als ze er toch hun ideeën en gedrag mee legitimeren.

Laat een reactie achter bij Ype AkkermanReactie annuleren