Voorwaarden RTS-hulpverleners

De samenstelling van de lijst met RTS-hulpverleners, als ook het bepalen van de voorwaarden waaraan RTS-hulpverleners moeten voldoen, zijn nog in ontwikkeling. Toch valt er al veel over te zeggen. Dit zijn bijvoorbeeld enkele absolute voorwaarden:

Hulpverleners op de RTS-lijst

 1. Zijn zelf opgegroeid in een geloofsgemeenschap
 2. Kennen RTS uit eigen ervaring
 3. Hebben het aangeleerde geloof in meer of mindere (maar wel ingrijpende) mate losgelaten.
 4. Kregen persoonlijk te maken met de ingrijpende gevolgen (bijvoorbeeld in gezinsverband) die het loslaten van aangeleerde religie kan hebben.
 5. Wijzen cliënten níét de weg die ze zelf zijn gegaan, maar helpen hen hun éígen weg te vinden
 6. Zien hun eigen levensbeschouwelijke inzichten als persoonlijk en vinden het volkomen oké wanneer een cliënt in God blijft geloven, maar zijn er tevens oké mee wanneer een cliënt niet meer in een god of iets goddelijks kan en/of wil geloven. Er zal beslist NIET worden geëvangeliseerd!
 7. Kunnen op een professionele manier omgaan met de pijn van de cliënt, óók wanneer dit soms raakt aan de pijn zoals zij die zelf ervaren (hebben).
 8. Hebben een gedegen, professionele opleiding volledig afgerond, zijn aangesloten bij een beroepsvereniging, doen aan intervisie en staan open voor kritiek en correctie.
 9. Zijn transparant en vindbaar op internet. Ze hebben een eigen website waarop duidelijk wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld over de tarieven en de voorwaarden). Ook zijn zij eenvoudig (per e-mail en/of telefoon) gratis en vrijblijvend benaderbaar voor meer informatie.
 10. Steunen elkaar, waarbij het belang van de cliënt voorop staat en níét elkaars belangen.
 11. Erkennen elkaars specifieke kracht en deskundigheid. Alternatief hulpverleners geven niet af of ggz- therapeuten en ggz- therapeuten kijken niet neer op alternatief hulpverleners. Datzelfde geldt voor christelijke en niet-meer-christelijke hulpverleners. Respect voor andersdenkenden is een belangrijke basisvoorwaarde en begint al bij de therapeuten onderling.