Hulp nodig?

Lijst van hulpverleners die zelf hebben ervaren wat de impact is van een religieuze opvoeding en dat religie ook schadelijke gevolgen kan hebben.