Hulp nodig?


Lijst met hulpverleners die bekend zijn met RTS

praktijk Koinos Therapeia *

fotostudio7_MG_3740 zw - versie 2

Jelmer van Nimwegen, MSc (1960)

dieptepsycholoog / jungiaans analyticus

Jelmer is ervaringsdeskundige. Hij zocht God in de Hervormde kerk, in het Taoïsme, in Boeddhisme, in zen, in Hindoeïsme, in een eclectische New Age-sekte, in christelijk hermetisme en in de Russisch Orthodoxe kerk. Nergens vond hij God. Soms veel universele wijsheid, maar vooral wanhopige, goedgelovige, in religieuze illusies verdwaalde mensen op zoek naar een betrouwbare, troostende en sterke ouderfiguur. En een eeuwig leven na de dood. Hij is nu a-deïst: ‘Er is geen enkele godheid’. Hij heeft sterke bezwaren tegen georganiseerde religie.

Jelmer: “Ik help mensen die hun religieuze geloof niet langer overeind kunnen en willen houden. Dat geeft veel verwarring – al het (illusoire) houvast valt weg. Je Gods-, mens- en wereldbeeld storten in. Je moet, om verder te kunnen, een nieuwe ‘kosmologie’ schrijven: wat is je plaats in dit universum – zonder God? Waar kom je vandaan, waar ga je naar toe als hel of hemel niet bestaan? Wat is nog de zin van het leven als het niet de beloning (of straf) na de dood is? Ik help je opnieuw vormgeven aan je leven, ik help je zoeken naar je nieuwe ik, je vrije en verantwoordelijke ik.”

Veel mensen met een strikte religieuze opvoeding lopen een trauma op, wat later in het leven psychische problemen kan geven, zoals een laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, angsten, depressies en psychosen. Jelmer is gespecialiseerd in dieptepsychologische traumatherapie

Koinos Therapeia is gevestigd in Veenendaal.

* Koinos Therapeia betekent: ‘helende gemeenschap’ ofwel ‘het collectief geneest’

Praktijk ‘OwnChoice’

voor een eigen keus.

Mieke

Mieke Barendregt-van Wijk biedt met hoofd, hand en hart ervaringsdeskundige ondersteuning aan (ex)leden en betrokkenen van dwingende, sterk controlerende, manipulatieve groeperingen en relaties.

Zij is gespecialiseerd in de problematiek die samengaat met het verlaten van een schadelijke beweging, organisatie of relatie. Opgroeien binnen een dergelijke omgeving brengt specifieke problematiek met zich mee en wordt herkend.

Een luisterend oor, het verkrijgen van informatie en aandacht voor verwerking zijn belangrijke pijlers voor het (her)vinden van de eigen innerlijke kracht en het maken van eigen keuzes.

Mieke heeft respect voor ieders religieuze overtuiging, maar is er wars van wanneer deze aan anderen wordt opgelegd.

Praktijk OwnChoice is gevestigd in De Bilt (Utrecht) 

 

Praktijk FreeChoice:

fotograaf: Brenda van Leeuwen

Frances Peters (1959) biedt coaching, counselling en ondersteuning voor mensen die zich los hebben gemaakt of werden verstoten uit dwingende groepsculturen. De website bevat een schat aan informatie en handige links en artikelen!

Uit onderzoek is gebleken dat iemand die van kleinsaf opgroeit in een dwingende groepscultuur voor andere uitdagingen komt te staan dan iemand die zich op volwassen leeftijd heeft aangesloten bij de groep. Een tweede generatie sektelid lijkt geen ‘pre-sekte’ identiteit te hebben om op terug te vallen. Dat maakt het een nog grotere uitdaging de eigen, in de kern altijd aanwezige, identiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Bovenstaande heeft Frances persoonlijk ervaren.

Praktijk FreeChoice is gevestigd in Woudenberg (Utrecht) 

Praktijk Durf te leven

wendy2016

is de praktijk van Wendy van der Klift (1974), zij is psychosociaal hulpverlener, kindercoach en ervaringsdeskundige op het gebied van het opgroeien en verlaten van een sektarische kerkgemeenschap.

Als je bent opgegroeid in een dwingende, manipulerende groep sta je bij het verlaten ervan voor een hele uitdaging. Het verlaten van de vertrouwde groep is een grote stap die veel verandering geeft. Er ontstaat een onthechting van alles waar je je voor het verlaten mee identificeerde aan denkbeelden maar ook familie en vrienden. Wie ben je, nu je niet meer bij de groep hoort waar je in opgroeide?

Wendy helpt je graag met geduld en liefde weer op weg naar je zelf, zodat je voor je zelf kan gaan denken, op jezelf mag gaan vertrouwen en naar je gevoel mag gaan luisteren en zo je eigen identiteit opnieuw kan gaan ontwikkelen. Zodat je jezelf mag worden! Voel je welkom om vrijblijvend contact op te nemen.

Praktijk Durf te Leven is gevestigd in Renkum (bij Arnhem, Gelderland) 

Praktijk Anke de Jong

vrijgevestigd psychotherapeut en psycholoog.

anke

Zij biedt onder andere hulp aan slachtoffers van psychologische en/of geestelijke manipulatie. Als ervaringsdeskundige heeft zij veel nagedacht over de invloed van dwingende, gesloten groepen en exclusief denken, met name de psychologische gevolgen er van.

Zelf is zij opgegroeid in een fundamentalistische groepering, behorend tot de rechterflank van het protestantisme. Uit eigen ervaring weet zij dat het losmakings- en herstelproces een bevrijdend en helend proces kan zijn, maar ook een verwarrend, verdrietig en langzaam proces.

Zij wil anderen daarom graag een luisterend oor bieden. Mocht je op haar website lezen dat zij een wachtlijst of een cliëntenstop heeft, laat je daar niet door weerhouden, want voor mensen die zich herkennen in het Religieus Trauma Syndroom maakt zij graag ruimte. De hulp kan volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar.

De praktijk van Anke de Jong is gevestigd in Zwolle (10 minuten lopen vanaf het station).

Praktijk Contento

is de praktijk van Henk Jan Kamerbeek. Hij is na jaren in het bedrijfsleven nu interim manager en coach.

Henk Jan is zoon van een gereformeerde dominee. Doordrenkt met kerk en geloof was het verlaten ervan voor hem een opgave, die ook tijd heeft gekost. Ook in zijn familie had dit grote gevolgen.

Henk Jan biedt een ervaren en luisterend oor aan wie worstelt met zijn of haar geloof of de kerk(verlating). Als expert en gecertificeerd coach kan Henk Jan je helpen. Afhankelijk van jouw wensen wordt samen met jou besproken wat helpend is, passend bij jouw situatie.

Henk Jan coacht overal. Er wordt afgesproken op een flexibele plek, maar ook telefonische coaching of gesprekken via Skype zijn mogelijk. Ook coaching via mailcontact is een optie.

Voor Henk Jan is niets in jouw leven raar. Je verhaal is veilig.

Henk Jan werkt vanuit Lathum (regio Oost- en Zuid-Veluwe / Achterhoek).

Praktijk Leven-vanuit-rust

Is de praktijk van o.a. Esther Kouw (1976)

In haar begeleiding richt ze zich op mensen die kampen met stress klachten. Op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Deze stress kan (deels) veroorzaakt worden door een (gesloten) geloofsgemeenschap, waardoor identiteitsproblemen, verlieservaringen, maar ook machtsmisbruik en negatieve innerlijke overtuigingen een plaats kunnen hebben.

Esther gelooft in het vertellen van je eigen verhaal, hier ruimte voor te maken, om het verhaal een plek te geven, het te mogen vertellen, het verhaal mag er zijn! Het is jouw verhaal, het zijn jouw gevoelens, gedachtes en jouw ervaringen! Ze helpt je leren nadenken over wat jíj belangrijk vindt in het leven. Welke keuzes wil jíj maken? Wat of wie heb je hierbij nodig? En hóe ga je dat doen? Stap voor stap begeleid ze je op jouw weg.

Voel je vrij om vrijblijvend contact op te nemen via haar website.

Leven-vanuit-rust is gevestigd te Opperdoes (Noord-Holland).

Praktijk Labyrint

van Anne Nowee.

Anne heeft zich gespecialiseerd in verlies –en traumabegeleiding. Regelmatig, verleent zij hulp aan mensen die uit een geïndoctrineerd, religieus milieu komen en hieronder lijden. Maar ook mensen die op andere wijze getraumatiseerd zijn geraakt door indringende, heftige en vaak negatieve gebeurtenissen in hun jeugd vinden de weg naar haar praktijk in Apeldoorn.

Anne is ervaringsdeskundige, counselor, integraal psychologisch werker en familieopsteller. Ze heeft zich jong ontworsteld uit een religieus gezin, door middel van scholing en persoonlijke groei heeft zij geleerd anderen effectief en liefdevol te ondersteunen. Zij heeft verschillende methoden en technieken ontwikkeld, die helpend en blijvend blijken en daar zijn geen jarenlange therapiesessies voor nodig.

In haar sessies leren mensen afscheid nemen van het leed dat al ís geleden, vervolgens wordt er een gezond besef van eigenwaarde opgebouwd en vanuit die innerlijke kracht leert men op geheel ‘eigenwijze’ het leven opnieuw in ‘eigendom’ te nemen.

Praktijk Labyrint is gevestigd in Apeldoorn.

Praktijk ZieDeMens

is de praktijk van Agnes Domanska (1978) in Amsterdam.

Agnes Domanska

Agnes is een Psychosociaal therapeut en een Secure Base coach. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van

  • het ontworstelen van op angst gebaseerde (christelijke) ideologieën en
  • het vormen van de eigen identiteit
  • verwerking en integratie van verlieservaringen.

In haar praktijk ontvangt zij regelmatig christenen of ex-christenen met psychische klachten, die op jonge of latere leeftijd te maken hebben gehad met emotioneel geweld binnen de kerkgemeenschap en waarbij men totaal voorbijgegaan is aan de vrijheid, behoeften en talenten van het individu.

Van huis uit is zij Katholiek opgevoed en heeft daarnaast te maken gehad met de Jehova’s Getuigen, Pinkstergemeenten en andere charismatische bewegingen. Zij gelooft in een persoonlijke God, die een mysterie is, niet in menselijke hokjes past, en elke kerk en dogma overstijgt.

In dat proces van verbinden en loslaten begeleidt zij je met geduld en ruimte naar vrijheid van denken en voelen, waar zij op basis van je levenslijn, samen met jou thema’s als verlies, relaties, rouw, afscheid, verbinding en betekenisgeving gaat doorlopen.

Voel je vrij om vrijblijvend contact op te nemen via haar website.

ZieDeMens is gevestigd in Amsterdam.

Praktijk Evelyn Counselling

Evelyn van der Stok (1974)

Evelyn

Evelyn is Traumaverlosser, EMDR-therapeut en stresscounsellor. Ze is gespecialiseerd in het aanpakken en verwerken van traumatische ervaringen, belemmerende overtuigingen, blokkades en stress.

Haar missie is Nederland Traumavrij en haar wens is dat iedereen zijn of haar verleden achter zich kan laten en traumavrij verder kan.

Vanwege haar geaardheid werd zij 10 jaar geleden uit de geloofsgemeenschap van Jehovah’s Getuigen gesloten. Deze gebeurtenis was zo traumatisch dat dat ze hierdoor een PTSS (post traumatische stress stoornis) opliep, tegenwoordig zouden we zeggen een RTS (religious trauma syndrome). Nu zet zij deze ervaring op professionele wijze in om anderen te helpen helen. Van shit naar mest!

Evelyn gaat echt met je aan de slag om je eigen ik te vinden, te versterken en te durven te zijn wat je diep van binnen al bent. Zij heeft werkervaring met o.a.; onvrijwillige scheiding van familie en gezin, misbruik, geweld, pesten, uitsluiting en homoseksualiteit.

Evelyn Counseling is gevestigd in Amsterdam en heeft geen wachtlijst.

Coach voor Kerkverlaters

Als ‘coach voor kerkverlaters’ zet Inge Bosscha (1977) zich in voor mensen die religieus werden opgevoed en hier in meer of mindere mate afstand van hebben genomen of dit proberen te doen.

Zij steunt mensen, binnen of buiten de kerk, die worstelen met de gevolgen van indoctrinatie en/of die lijden aan het Religieus Trauma Syndroom (RTS). Maar ook mensen die willen onderzoeken in hoeverre zij zelf misschien te maken hebben met deze zaken.

Een zachte aanpak, waarbij herkenning en erkenning centraal staan, is haar grondhouding. Ze helpt je ontrafelen wat jouw aangeleerde basisaannames zijn over jezelf en over anderen, met name wanneer dit voor jou belemmerende overtuigingen zijn.

Verbanden worden helder en er wordt ruimte gecreëerd voor jouw eigen gedachten en gevoelens. Daarbij heeft Inge alle begrip voor en geduld met angst- en schuldgevoelens. Uit ervaring weet zij dat de weg van het eerste spoortje geloofstwijfel tot waar je uiteindelijk weer vrede vindt (waar dan ook) een lange, moeizame en dikwijls eenzame weg is. Zij is je graag tot steun!


Daarnaast schrijft en beheert Inge deze site, Dogmavrij, heeft zij een digitale steungroep en een forum opgericht en organiseert zij regelmatig ontmoetingsdagen en workshops. Verder behandelt zij elke week op de Facebookpagina ‘Coach voor Kerkverlaters’ een vraag rondom lastige, pijnlijke gevoelens rondom het thema ‘kerkverlating’. (Ook te lezen zonder Facebookaccount!)

Lid worden, mee doen, een vraag insturen, een afspraak maken of meer informatie vragen over de coachingsmogelijkheden? Neem gerust contact op!

Inge Bosscha is Coach voor Kerkverlaters in Zeeland (Middelburg, Vlissingen, Goes).

Coaching per e-mail of telefoon is ook mogelijk! 


Deze lijst wordt steeds aangevuld!

Ben/Ken je zelf ook een ervaringsdeskundige (opgegroeid binnen religie) hulpverlener en wil je op de lijst? Stuur me dan even een berichtje!


TIP: Omdat de symptomen van RTS veel overeenkomsten hebben met de beschadigingen opgelopen door kinderen die opgroeiden bij (een) narcistische ouder(s)*, kan het ook raadzaam zijn om je te oriënteren in deze gespecialiseerde vorm van traumahulpverlening en identiteitsherstel. Wanneer alles in jouw leven om ‘God’ draaide, dan zal je misschien veel overeenkomsten zien met ‘de narcist’* in een beschrijving van een narcistische relatie.

Over narcisme:

* Ik wil hier niet mee beweren dat als God bestaat, Hij/Zij een narcist is. Evenmin wil ik stellen dat alle religieuze ouders narcisten zouden zijn. Ik wil alleen op een mogelijk verband wijzen tussen een bepaald godsbeeld en het beeld van een narcist.

Met liefde!
Inge