Religieus Traumasyndroom

Sinds 1 november 2019 is er een website speciaal over alles rondom Religieus Traumasyndroom:

www.religieustraumasyndroom.com


Dat jij erin teleurgesteld bent, betekent nog niet dat je er nu maar flink tegenaan moet trappen! Met je zogenaamde religieuze trauma syndroom. Overdrijven is ook een vak. Lekker opbouwend hoor, religie overal de schuld van geven!

Wanneer ik (en ik ben niet de enige!) een boekje open, dat veel mensen liever gesloten houden, kan ik rekenen op heftige reacties. Verontwaardiging, boosheid en soms een scherpe uithaal of een aanval.
Ik heb geleerd dat mensen nooit zomaar aanvallen. Mensen vallen aan, omdat ze zich bedreigd voelen. (Dit hoeft niet te betekenen dat er werkelijk van dreiging sprake is.)

Ik zal uitleggen waarom ik dit onderwerp hier ter sprake breng. Ik wil zeker niet verkondigen dat religie alleen maar slechts zou brengen. Ik wil mensen die steun vinden in hun geloof op geen enkele manier dit geloof proberen te ontnemen. Ieder mens is weer anders. Ik wil alleen maar verslag doen over een groep mensen die worstelt met het geloof dat hen in hun jeugd werd bijgebracht en dat, zo ervaren zij, hen beperkt en soms ook beschadigd heeft.

Ik wil elke lezer vragen die hier verder niks van herkent bij zichzelf, om respectvol te luisteren. Dat je zelf iets niet als pijnlijk of verwoestend ervaart, betekent niet dat een ander dit wel zo kan ervaren. Met evenveel recht. Ieder mens is anders. Luister alsjeblieft en probeer tot je door te laten dringen hoe ernstig de klachten zijn.

Het ter sprake brengen van leed heeft niets te maken met ergens tegenaan schoppen. Het heeft wel te maken met het creëren van ruimte voor iets waar veel mensen liever niet naar kijken, maar wat wel degelijk om erkenning vraagt!

Ik gebruik de woorden ‘Religieus Trauma Syndroom’ in navolging van Dr. Marlene Winell.
Er worden ook andere namen voor gebruikt zoals ‘Post Refo Syndroom’of ‘Post Religieus Syndroom’ en sommigen brengen de kenmerken van post-religieuze traumatisering onder bij PTSS. Er blijkt echter een groot gebrek te zijn aan therapeuten die bekend zijn met deze specifieke vorm van traumatisering die betrekking heeft op de gehele persoonlijkheid. Voor mij een reden om te kiezen voor een achtergrondgerelateerde naam voor de verzameling van deze klachten. Als onderdeel van de erkenning die mijns inziens nodig is. Ook maatschappelijk.

Dr. Marlene Winell, zorgvuldig vertaald door Peter van Montfoort, over het Religieus Trauma Syndroom:

“Religieus trauma? Wordt religie niet geacht behulpzaam te zijn, of tenminste goedaardig? In het geval van fundamentalistische geloven, verwacht men dat het opgeven van een geloof uit de kindertijd is als het opgeven van geloof in Santa Claus – een beetje droevig, maar in wezen een kwestie van opgroeien.
Maar religieuze indoctrinatie kan enorm beschadigend zijn, en het breken met een autoritair soort religie kan beslist traumatisch zijn. Het betekent een compleet overhoop halen van iemands beeld van de werkelijkheid, inclusief de eigen identiteit, die van andere mensen, het leven, de toekomst, alles. Mensen die hiermee niet bekend zijn, inclusief therapeuten, vinden het moeilijk de pure terreur die het teweeg kan brengen en het benodigde herstel daarvan, naar waarde in te schatten.”

Marlene Winell

“Naar mijn mening wordt het tijd dat de gemeenschap het werkelijke trauma erkent dat religie veroorzaakt. Net zoals het duidelijk benoemen van problemen als anorexia, PTSS, of bipolaire afwijking het beëindigen van zelfbeschuldiging mogelijk maken, en we verder kunnen gaan met het onderzoeken van de herstelmogelijkheden, moeten we Religieus Trauma Syndroom kunnen aanpakken. Het internet staat vol verhalen over RTS en uitroepen om hulp. Op fora voor voormalig gelovigen (zoals exchristian.net) kan men de wijdverspreide pijn en wanhoop zien.”

Marlene Winell

Wat is Religieus Traumasyndroom (RTS)?

Religieus Traumasyndroom staat voor de psychologische klachten die worden ervaren naar aanleiding van wat iemand werd aangeleerd en/of is aangedaan binnen een religieuze groepering.

“Religieus Traumasyndroom is de conditie die wordt ervaren door mensen die worstelen met het loslaten van een autoritaire, dogmatische religie en die met de schade van indoctrinatie te maken krijgen. Ze gaan door een fase van het uiteenvallen van een persoonlijk, betekenisvol geloof en/of zich losmaken van een begeleidende gemeenschap en levensstijl.

De symptomen komen het meest overeen met die van een Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS), die kan ontstaan uit het ervaren van een doodsbedreigende situatie of het geconfronteerd worden met de dreiging van zwaar letsel, en veroorzaakt gevoelens van paniek, hulpeloosheid of verschrikkelijke angst. Dit kan door een enkel voorval komen, of een bepaald soort chronisch misbruik.

Bij RTS is er chronisch misbruik, in het bijzonder van kinderen, plus het grote trauma van het verlaten van de gemeenschap. Net als bij PTSS is het effect van RTS langdurig, met beangstigende gedachten, negatieve emotionele condities, aangetast sociaal functioneren, en andere problemen.”

Marlene Winell

Bron: positief-atheisme.nl

Op deze site kan je alles lezen over Religieus Traumasyndroom: www.religieustraumasyndroom.com

Meer informatie over RTS en Marlene Winell:  www.journeyfree.org

Op Dogmavrij staan meerdere pagina’s over RTS, daarvan staan onderaan dit artikel de links.

Daarnaast zijn er vele blogs over geschreven. De blogs vind je door rechts naast de artikelen als zoekopdracht ‘RTS’ of ‘Religieus Trauma Syndroom’ in te voeren of door (rechts van de pagina) te klikken op de tags in de tagwolk. Ook is er een speciale categorie over dit onderwerp. Onderaan elke pagina vind je de indeling in categorieën. Genoeg leesvoer dus!

Hieronder nog enkele links naar diverse pagina’s op Dogmavrij over RTS. (Links openen in nieuw venster/tab.)

Spanning, angst en eenzaamheid

Schuld en schaamte

Boosheid en verdriet

Lichamelijkheid en seksualiteit

Twijfel 

Hulp nodig?


5 Responses

 1. Thamar

  Hey,
  Zeer herkenbaar wat hier geschreven wordt!
  Ben zelf enorm en veelomvattend kapot gemaakt door mensen die nog elke week in hun pakken naar de kerk gaan en denken dat ze de Waarheid hebben, maar daarmee anderen gigantisch indoctrineren en vanuit macht ook niet dúlden dat iemand er anders over zou denken. Dit heeft bij mij echt voor ernstig trauma gezorgd. Mijn Godsbeeld is aan stukken, en liefst rij ik kerken ook aan stukken. Uit pure frustratie, machteloosheid en ellende. ik ervaar het als tergend dat zij maar doorgaan in dat vernietigende patroon terwijl mijn leven maar ook die van anderen, in een onbeschrijfelijke ellende kunnen veranderen.
  Heel stoer en goed dat er zo’n website bestaat, waar niet alleen met gal wordt gesmeten maar ook de weg wordt gewezen naar heling. Dat dit niet zomaar is gebeurd en tijd kost daar weet ik alles van. Maar het is tegelijk de enige weg tot bevrijding, om het aan te gaan en er doorheen te werken. Hoe zwaar en moeilijk ook.

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

 2. Dorien

  Ik heb net het filmpje ‘De laatste bazuin’ gekeken en herken er superveel in. Inclusief de angst voor geluiden waar ik zo bang voor was, dat Jezus zou komen en ik er niet bij zou horen. Ik ben ook HSP, opgegroeid in de Gereformeerde Bond. En mijn gevoelens negeren heeft me erg beschadigd. Langzaam aan het leren thuiskomen in mijn hart. Ik herken het dat angst nog in mn lichaam kan zitten, terwijl het na jaren al uit mijn denken is. Dank jullie wel!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.