Dogmavrij?

cropped-dogmavrij1.jpg

Dogmavrij? Dat klinkt behoorlijk pretentieus, toch?

En daarom staat ‘dogmavrij’ bewust in een denkwolkje.

Denken of wensen dat je ‘dogmavrij’ bent, wil namelijk nog niet zeggen dat je het bent of kunt worden.

Vind ik dat iedereen eigenlijk zonder dogma’s door het leven zou moeten gaan?

Heb ik een hekel aan dogma’s?

Nee hoor, helemaal niet. Ik ben niet tegen dogma’s, ik ben wel voor vrijheid. Wanneer mensen in vrijheid bepaalde dogma’s koesteren, juich ik dat alleen maar toe.

Wat ik wil laten zien is dat het opdringen van religieuze dogma’s, evenals het koste wat kost vasthouden hieraan, zelfs wanneer dit indruist tegen menselijkheid, schade kan veroorzaken.

Deze schade kan ingrijpend, ernstig en blijvend zijn.

Het doel van Dogmavrij:

-Een platform bieden waar ex-religieuzen, afvalligen, twijfelaars en iedereen die het gevoel heeft dat hem/haar onrecht werd aangedaan binnen een religieuze groepering, (h)erkenning kunnen vinden. Onder het motto ‘delen is helen’ worden verhalen verzameld en is er ruimte om ook je eigen verhaal te vertellen.

Een warm welkom voor jou, wanneer je de dogma’s uit je jeugd probeert los te laten of losgelaten hebt.

-Informatie verzamelen over wat er mis kan gaan/misgegaan is binnen religieuze groeperingen en deze informatie beschikbaar stellen voor religieuze leiders, gelovige ouders en docenten. Onder het motto ‘kennis is macht’, wil ik zoveel mogelijk ervaringen delen, waarbij ik niet alleen put uit mijn eigen verhaal, maar ook uit de verhalen van meer dan duizend (!) mensen die mij mailden. Ik geloof dat kijken naar wat mis ging kan helpen om het mooie van religie te beschermen en toekomstige slachtoffers te voorkomen. Ik geloof in goede bedoelingen en ben daarom zo open mogelijk.

Een warm welkom voor jou, wanneer je als gelovige pijn voelt om alles wat misschien ook binnen je eigen kerk/gemeente mis gegaan is en misschien nog altijd misgaat.

-Informatie verzamelen over hoe het opgroeien binnen een religieuze groepering soms traumatiserend kan werken. Zo helder mogelijk zijn over het Religieus Trauma Syndroom, om daarmee ook hulpverleners te laten zien dat een religieuze opvoeding niet voor iedereen slechts ‘een jas is die je relatief eenvoudig uittrekt wanneer deze gaat knellen’, maar dat ‘de leer’ betrekking heeft op identiteit, mensbeeld en wereldbeeld. De grootste kans op een trauma hebben mensen die gevoelig en gewetensvol zijn, mensen die opgroeiden met angst voor de buitenwereld en mensen die leerden dat anderen gezag hebben over hun leven.

Een warm welkom voor jou als hulpverlener, wanneer je meer wilt weten over hoe een religieuze opvoeding soms als diep schadelijk ervaren kan worden.

-Inspiratie bieden voor verbindende gesprekken tussen gelovigen en niet (meer) gelovigen. Voor de meeste ex-religieuzen is de relatie met de ouders en de verdere familieleden zeer complex en vaak ook frustrerend en pijnlijk geworden. Voor alle betrokkenen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij verschil in inzichten en hoe dat kan leiden tot miskenning en veroordeling, over en weer. Op Dogmavrij vind je vele tips voor zowel gelovigen als niet (meer) gelovigen om respectvol met elkaar om te gaan.

Een warm welkom voor ouders en kinderen, die het gevoel van vanzelfsprekende verbondenheid missen en leven met pijn in hun hart.

Ik hoop dat duidelijk is dat deze site NIET bedoeld is om ergens tegenaan te trappen, maar om respectvol en verbindend te zijn. Ruimte biedend aan (vaak in stilte gedragen) pijn en zo bij te dragen aan (h)erkenning en heling.

Zie verder ook de disclaimer.

Heb je opmerkingen, ideeën of vragen? Laat je horen! Dat kan onder dit stukje tekst of onder een andere pagina of blog op Dogmavrij, waar iedereen het kan lezen (Delen is helen!), maar mag ook privé per mail. Zie daarvoor de pagina Contact.

Wil je meer lezen over mij(n achtergrond, situatie en missie)? Dat kan hier: >KLIK<

Met liefde,

Inge Bosscha

16 Responses

 1. Albert van der Meij

  Zeer treffend gekozen deze naam – Dogma Vrij, die slogan zou ik zelfs op een T-shirt durven te zetten. Ik ben een afvallige; nooit. En complimenten voor het logo in de vorm van het gele wolkje.

  1. Dank je wel! Heel begrijpelijk en mede de reden dat de naam veranderde. (Ehm… niet dat er t-shirts gedrukt kunnen worden haha, maar dat mensen iets positiefs herkennen, zowel in de site als in zichzelf!) Bedankt voor de complimenten!

 2. groen

  svp laat de blog met ik en een afvallige ook staan
  ik vind m treffend , mooi en heel waardevol
  en het dekt de lading die voor veel mensen herkenbaar is
  als het gaat over de stap uit de kerkelijke gemeenschap of uit andere geloofs overtuigingen

  ik was zeker voorbij gegegaan aan dogma-vrij

 3. Ik ben nu 70 jaar.
  Ik ben netjes naar de kerk gegaan elke week op zondag omdat ik dat moest van mijn ouders. Toen ik volwassen werd, 21 jaar, ben ik daarmee meteen gestopt.

  Ik heb nooit geloof gehecht aan de onzin die in de godsdienstlessen werd onderwezen. Wat ik wel leuk vond, het idee van immanentie van het heilige en wonderen. Dat is ook wel fijn in die tijd, dat ik als katholiek in een socialistische omgeving alles al met een korreltje zout nam. Ik kan me voorstellen dat in de protestanten en gereformeerde kerken veel meer schade wordt aangericht vanwege hun godverlaten rationalisme en gebrek aan mystiek.

  Vanwege de discrepantie van godsdienstles en andere vakken, ben ik zelfstandig op zoek gegaan naar de aard van het bestaan en of er wel zo iets als een “ziel” zou bestaan.

  Het idee “god” heb ik nooit zo interessant gevonden. Als er zo iets als een goede god zou bestaan, dan zou die voor iedereen goed moeten zijn. Dus missie en zending en de kerk was dan onjuist. Ik weet nog dat ik als 7 jarige vond, dat de tovenaar eigenlijk de priester was van de negertjes. Ik verwierp toen al de autoriteit van het modernisme dat opkwam en de ontheiliging van gevoelsmatige rituelen.

  Op zoek naar de kerk, ben ik naar diensten van concurrerende kerken gegaan. Ook de pinksterbeweging, en bij spiritisten geesten oproepen. Ik heb hypnose bestudeert en toegepast om de ziel te leren kennen Ik heb esoterische wijsbegeerte bestudeerd bij de theosofen, ik ben bij de rozenkruisers geweest en bij de Soefi’s en bij prachtige diensten van de orthodoxe Griekse en Slavische religie. Ook heb ik het Hindoeïsme en boeddhisme en het Taoïsme bestudeerd.

  Eigenlijk hoor ik hier alleen thuis vanwege de opmerking
  :
  “Een warm welkom voor jou, wanneer je de dogma’s uit je jeugd …. losgelaten hebt.”

  Ik heb dus geen trauma’s maar voel me happy. Ik heb een mystieke ervaring gehad toen ik ongeveer 45 jaar was. Een ervaring van het “niets” ofwel “sunyata” ofwel de god van Meister Eckhart.

  Ik heb een advies voor hen die in de Bijbel geloven.
  Lees van de cultuurhistoricus Slavenburg: “De gespleten pen van de bijbelschrijvers: valsheid in geschriften.
  En voor hen die in god geloven:
  “Het Heilige” van Rudolf Otto.
  Voorts kan ik aanraden de schrijver dr Tjeu v.d. Berk. Een theoloog die veel weet van het numineuze en een aantal boeken heeft geschreven van hoog niveau

  Ik ben sterk beïnvloed door het Gnosticisme toen ik 22 was heb ik het boekje “Het Gnosticisme” gelezen, dat was echt een soort verlichting in mijn denken. Vandaar dat ik me soms Valentiniaan noem, naar Valentinus de gnosticus die bijna Paus was geweest in de eerste eeuw, maar door Pius 1 tot ketter is verklaard. Als de wijze Valentinus Paus was geworden, dan hadden we een tolerant christendom gehad waar de man en vrouw gelijkwaardig was en het sacramentele huwelijk en seksualiteit een middel was om tot het goddelijke op te stijgen.

  Zoals in die Zauberflöte wordt gezongen: Mann und Frau, und Frau und Mann reichen an die Gottheid an.

 4. […] Dogmavrij is een platform voor ervaringsverhalen betreffende het loslaten van aangeleerde, onderdrukkende, religieuze dogma’s. Niet om met modder te smijten, maar om onrecht zichtbaar te maken, zodat niemand meer kan zeggen: “wij hebben het niet geweten”. Doel van deze verhalen is: religieuze groeperingen feedback geven uit een hoek waarmee ze dikwijls het contact verloren hebben, slachtoffers steunen en met elkaar in contact brengen. Dogmavrij wil een bijdrage leveren aan erkenning en herstel door eventuele goede bedoelingen te erkennen, maar daarnaast ook recht te doen aan de destructieve gevolgen en ruimte te maken voor de verhalen van slachtoffers. Voor meer info over Dogmavrij, klik >HIER<. […]

 5. lieke

  Diep aangeraakt ben ik door jou, jouw verhaal en site, die ik maandag (pas) ontdekte! Een Geschenk en bekrachtiging!
  Mijn hele leven ervaar ik al zaken waarvan ik voelde dat ze voor mij niet klopten en juist wel klopten…
  In de kerk als kind, vroeg ik mij al af wat ik “fout” had gedaan, bij de woorden: “Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”…
  “Niet vragen, niet klagen, alle pijnen in stilte dragend…”
  “Sterk en “positief” zijn…
  Denken en menen dat je zelf schuld bent aan hetgeen je gebeurt.
  Dit is wat ik mijn hele leven zoo gevoeld heb en nog! Zoveel “dogma’s” en dood-doeners!
  “Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt…”
  “Wie goed doet, goed ontmoet…”
  Het Religieus Trauma zit door de hele “maat-schappij” verweven. Ik vind het ENG!!
  We worden opgevoed met goed en fout, gehoorzamen, macht, dwang, drang, onderdrukking, etc. Dualisme…
  Al jaren voel ik de PTSS en trauma’s die ik met me meedraag en meesleep….
  Dit jaar raak ik “alles” intens en diep aan en voel de pijn, fysiek en emotioneel, die diep in mij opgeslagen zit/ligt.
  Het is met momenten zoo intens en zwaar dat ik het nauwelijks nog kan opbrengen…en op een kantelpunt sta en “stop” wil zeggen/doen…
  De reguliere zorg biedt mij niet wat ik nodig heb,,,
  Ik ga me verder verdiepen in jouw site….
  Danke!

 6. Vital Henkens

  -Door het feit dat alles, maar ook alles, een evolutie is, een evolutie heeft géén begin, heeft ook géén einde, evolutie in de algemene zin.
  Een evolutie is als een film die zich afspeelt. alleen kunnen we maar gaan tot het heden. Wat de toekomst betreft, kunnen we alleen maar gissen.
  Wat het verleden betreft, kunnen we allen maar terug gaan van wat we te weten komen.
  Waarschijnlijk was er over een 5 à 6 miljard jaren terug een Big-Bang, het ontstaan van het huidige heelal.
  Was dit het werkelijke, het ultieme begin, of waren er hiervoor nog andere Big-Bangs, (of iets dergelijks)?
  Wanneer men weet dat de hoeveelheid materie in de ruimte altijd hetzelfde blijft, en dat men van niets, niet iets kan maken, zelfs een god niet. Een materie kan volgens een evolutie andere vormen aannemen.
  Een evolutie is altijd in positieve zin, anders stopt het hiermee (de soort, de samenstelling, de gemeenschap enz.), zelfs een godsdienst.
  Het is door de mens dat er goden geschapen zijn.
  Buiten de natuur zijn het allemaal fabeltjes. Niets is bovennatuurlijk.
  Trouwens, iets bovennatuurlijk bestaat niet.
  De krachten van de natuur zijn soms ondoorgrondelijk, soms onzichtbaar.
  Indien men de natuur beter wil begrijpen, heeft men dit allemaal niet nodig. Iemand die doet naar omschrijvingen, zoekt een uitweg die er niet toedoet en het eigenlijke doel mist.
  Indien de atheïsten nog geloven dat er een god nog zou kunnen bestaan, zij missen eveneens het doel van het leven.
  Een godsdienst (eenderwelke,) heb je nodig indien je jou wil laten leiden.
  Zonder godsdienst heb je een vrijheid.
  Indien je wilt genieten van je “vrijheid”, heb je geen godsdienst nodig.
  Deze twee aspecten hebben elk hun voordeel.

  “Leer me het eenvoudige”.

 7. Daniël Dirkse

  Ha! Ik was maar even aan het googlen om iets te vinden wat een beetje tegengas toont naar mijn familie toe. Wat fijn, dat ik door mijn dwaasheid er tegen aan te schoppen bij deze website ben terecht gekomen. Veel herkenning en een compliment voor de manier waarop je het omschrijft en met vrede handelt. Awesome. Ik ga nog even heel lang verder struinen op je site. Kanjer !

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.