Waarheidsbeleving


klein hartjeDe volledige tekst van dit artikel is met liefde geschreven voor zowel ‘nestblijvers’ als ‘nestverlaters’.

Wanneer ik mijn gevoelens probeer uit te drukken, maak ik daarbij gebruik van woorden en beelden die zo goed mogelijk aansluiten bij hoe ik het van binnen ervaar. Dit ervaren is echter zeer persoonlijk.

Zo zeg ik bijvoorbeeld over mijn proces van ‘nestverlating’ dat ik ‘over het hek ben gestapt’, waarop een ‘nestblijver’ verontwaardiging zou kunnen voelen, omdat hij helemaal geen ‘hek’ ervaart en zich bovendien vrij voelt in de wetenschap dat ‘alles geoorloofd’ is.
Ik ervaar mijn weg als ‘een weg naar bevrijding’, terwijl iemand uit de kerk die ik achterliet misschien zou kunnen vinden dat ik mij bevind op ‘de weg naar mijn ondergang’.

Erken elkaar!
Erken elkaar!

Ik zie mijzelf en alle mensen om mij heen, als mensen met ieder een eigen bril op. Met die bril krijgen we een bepaald uitzicht en dat uitzicht bepaald hoe wij onze werkelijkheid, onze wereld, ervaren.

Dit kan van persoon tot persoon verschillen.

Er zijn mensen die zich hier prima bij voelen. Deze mensen ervaren hun werkelijkheid enkel als hun persoonlijke werkelijkheid en zijn zich ervan bewust dat andere mensen een andere bril op kunnen hebben, met net zoveel recht. Zij zijn in staat om ruimte te geven aan andere inzichten.

Er zijn ook mensen die geleerd hebben dat er een bepaalde waarheid bestaat die voor iedereen geldt. Deze universele waarheid zou je alleen kunnen zien wanneer je door een bepaalde bril kijkt en het zou dan ook de bedoeling zijn dat alle mensen door deze bril (leren) kijken. Voor mensen die in één waarheid geloven kan het veel storender zijn wanneer iemand een andere bril draagt dan zij. Dit kan het gevoel geven dat die ander de verkeerde bril draagt. Zij zullen daardoor soms de neiging hebben om hier iets van te zeggen. En zelf zien zij dit wellicht als het geven van een waarschuwing aan iemand die geblinddoekt een ravijn in dreigt te stappen.
Kijk uit (mijn bril en zie het gevaar)!

Wij kunnen dus niet alleen van elkaar verschillen in onze opvattingen over wat waarheid is, maar ook in de manier waarop wij deze waarheid beleven. Bijvoorbeeld als ‘persoonlijk’ of als ‘algemeen geldend’.
Lees hier verder:
Voorkom een aanval


Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.