Links

Communiceren:

Ik geloof het wel : Prachtig, verbindend initiatief met als inspiratiebron de opmerking “Ik durf het niet meer aan de orde te stellen”. Zwijgen veroorzaakt echter veel leed. Hoe stel je ‘het’ wel aan de orde, zonder dat de ander zich aangevallen voelt?

Nieuwwij: Interreligieus, intercultureel… Nieuwwij verbindt de verschillen!

Geweldloze communicatie: Ontwapenend, doeltreffend en verbindend! Ontwikkeld door Marshall Rosenberg met als doel betere relaties met elkaar.

Zelfhulp:

Gratis e-cursus: “Word groter dan dat wat jou klein houdt’ gebaseerd op het gedachtegoed ‘focussen’ van Ann Weiser Cornell (zie de boekentips)

Het verdwenen zelf: Herstellen van emotionele en psychische mishandeling. Met name aanbevolen voor degenen die een ‘narcist’ herkennen in het godsbeeld van hun jeugd of op een andere manier met narcisme te maken hebben (gehad).

Klik hier voor een overzicht van hulpverleners die bekend zijn met Religieus Trauma Syndroom.

Voor meer tips kan je ook een kijkje nemen bij de boekentips.

Informatie over manipulatie en machtsmisbruik:

In ieders belang: Site met zeer veel nuttige informatie die betrekking heeft op misbruik binnen sekten.

Ontmasker manipulatie: Kennisplatform rond manipulatie en groepsdruk.

Sektesignaal: De vertrouwensplek voor misstanden binnen sektes.

SAS: Studie- en Adviesgroep Sekten. (België)

IACSSO: Informatie en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties. (België)

‘Nestverlaters’ aan het woord:

Freethinkerforum: Discussieforum waar ook veel ex-religieuzen komen om hun verhaal te doen en elkaar te inspireren.

Aaltje schrijft op haar blog over o.a. ‘religie als drug’.

Zoekend geloven: Blog van een vrouw, ex GKV, ex evangelisch, zoekend naar wat ze nog gelooft.

Losing Your BFF.  Nederlandse christelijke zendeling verloor zijn geloof in God. Engelstalige blog.

Divine Decay : Nederlandstalige blog over ‘goddelijk verval’. Hoe is dat, wanneer je godsbeeld steeds verder aan gruzelementen gaat? Mooi en herkenbaar geschreven!

 

Artikelen

Reservoir van artikelen, preken en scripties die mij werden opgestuurd of die ik zelf schreef rondom het thema ‘afvalligheid’ en ‘godsbeeld’.

Voor deze schat aan leesvoer, klik >HIER<!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.