Links

Communiceren:

Ik geloof het wel : Prachtig, verbindend initiatief met als inspiratiebron de opmerking “Ik durf het niet meer aan de orde te stellen”. Zwijgen veroorzaakt echter veel leed. Hoe stel je ‘het’ wel aan de orde, zonder dat de ander zich aangevallen voelt?

Nieuwwij: Interreligieus, intercultureel… Nieuwwij verbindt de verschillen!

Geweldloze communicatie: Ontwapenend, doeltreffend en verbindend! Ontwikkeld door Marshall Rosenberg met als doel betere relaties met elkaar.

Zelfhulp:

Gratis e-cursus: “Word groter dan dat wat jou klein houdt’ gebaseerd op het gedachtegoed ‘focussen’ van Ann Weiser Cornell (zie de boekentips)

Het verdwenen zelf: Herstellen van emotionele en psychische mishandeling. Met name aanbevolen voor degenen die een ‘narcist’ herkennen in het godsbeeld van hun jeugd of op een andere manier met narcisme te maken hebben (gehad).

Klik hier voor een overzicht van hulpverleners die bekend zijn met Religieus Trauma Syndroom.

Voor meer tips kan je ook een kijkje nemen bij de boekentips.

Informatie over manipulatie en machtsmisbruik:

Religieus Traumasyndroom: Dé site voor iedereen die religieus is opgevoed. Je vindt hier o.a. een zelftest, een overzicht van de verschijnselen van RTS, de risicogroepen en alles over preventie.

SAS: Studie- en Adviesgroep Sekten. (België)

IACSSO: Informatie en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties. (België)

Meldpunten seksueel misbruik

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties

Stichting Evangelisch Meldpunt

Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties

Centrum Seksueel Geweld

Juridische hulp:

Slachtofferhulp Nederland

Schadefonds Geweldsmisdrijven

‘Nestverlaters’ aan het woord:

Freethinkerforum: Discussieforum waar ook veel ex-religieuzen komen om hun verhaal te doen en elkaar te inspireren.

Wereldwijde vloed: Verklaring van Tjarko Evenboer over waarom hij geen christen meer is. Goed onderbouwt en voor veel ex-christenen zeer herkenbaar.

Gezonde theologie: gedachten en gevoelens bij aangeleerde ongezonde theologie en een voorzichtige zoektocht naar wat dan wél waar, echt en gezond is.” 

Apostelkinderen: website voor en door ex-leden van het Apostolisch Genootschap.

Kristi Burke Engelstalig Tiktok account voor geloofsverlaters. Helder en humoristisch.

Aaltje schrijft op haar blog over o.a. ‘religie als drug’.

Zoekend geloven: Blog van een vrouw, ex GKV, ex evangelisch, zoekend naar wat ze nog gelooft.

Losing Your BFF.  Nederlandse christelijke zendeling verloor zijn geloof in God. Engelstalige blog.

Divine Decay : Nederlandstalige blog over ‘goddelijk verval’. Hoe is dat, wanneer je godsbeeld steeds verder aan gruzelementen gaat? Mooi en herkenbaar geschreven!

De Bijbel zegt: Wat staat er nou echt allemaal in de Bijbel? Heb je de Bijbel ooit goed gelezen? Niet geschikt voor mensen die willen blijven geloven dat de Bijbel enkel goeds verkondigt.

Artikelen

Reservoir van artikelen, preken en scripties die mij werden opgestuurd of die ik zelf schreef rondom het thema ‘afvalligheid’ en ‘godsbeeld’.

Voor deze schat aan leesvoer, klik >HIER<!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.