Nashvilleverklaring simplistisch en schadelijk

Mijn mond vloekt en mijn hart huilt.

“Honderden predikanten en voorgangers hebben hun handtekening gezet onder de Nederlandse versie van de zogeheten Nashvilleverklaring over ‘bijbelse seksualiteit’.

Talloze andere Nederlandse dominees krijgen zaterdag een verzoek om de verklaring te ondertekenen.

Het document bestaat uit veertien artikelen waarin staat dat het huwelijk door God is bedoeld als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Homoseksuele relaties wijzen de ondertekenaars af, evenals het goedkeuren van ‘transgenderisme’. Het is een reactie op de manier waarop er in de huidige westerse cultuur wordt omgegaan met gender, geaardheid en seksualiteit.” (ND, 04 jan 2019) Bron.

Hier >KLIK< vind je de volledige tekst van de Nashvilleverklaring, waarin je o.a.dit kunt lezen:

“WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.”

Oh, ik weet en zie ook wel dat de Nashvilleverklaring zorgvuldig is opgesteld.

“De versie die zaterdag wordt verspreid is aangescherpt en krijgt een pastoraal nawoord mee. Daarin pleiten de opstellers voor pastorale zorg aan homo’s en belijden zij schuld voor de manier waarop christenen met homo’s zijn omgegaan.” (ND, 04 jan. 2019)

Ik zie dat er oprechte zorg is en ik erken dat de bedoelingen ongetwijfeld goed zijn, MAAR goede bedoelingen zijn niet alles. Wat ik nu ga zeggen klinkt hard, maar het is wel waar: ook Hitler had goede bedoelingen. Dat er goede bedoelingen zijn, betekent niet dat er geen ernstige schade wordt aangericht en dat we niet in opstand mogen en moeten komen tegen dit onrecht.

“Man en vrouw schiep Hij hen”, is een veelgehoord ‘argument’ om de menselijke soort in slechts twee hokjes te proppen. Of nee, drie, want wat moet je anders met degenen die niet (volledig) onder de beschrijving vallen? Zij die ‘lijden’ aan ‘de gevolgen van de zondeval’, zij die ‘ziek’ zijn, zij die kenmerken vertonen die ‘niet de bedoeling’ zijn. Oh, ze mogen er zijn hoor! We maken voor hen een apart hokje en omringen hen met gebed en pastorale zorg. We steunen hen in alles, zodat zij uiteindelijk zoveel mogelijk de door ons goedgekeurde en erkende kenmerken gaan vertonen.

Dit discriminerende gedrag en deze diepe miskenning en onderdrukking van medemensen, waardoor zij ernstig beschadigd kunnen raken, zijn mensonterend, misdadig en godgeklaagd!

Op de kleuterschool leerde ik dat God de regenboog had geschapen. Ik had de kleuren uit mijn hoofd geleerd: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Inmiddels weet ik dat dit slechts een beperkte weergave is van het volledige kleurenspectrum.

Het zou toch bizar en geforceerd zijn als ik ontelbare kleuren zou proppen in zeven hokjes. Of nee, acht, want wat moet je anders met de kleuren die niet (volledig) onder de beschrijving van de hokjes vallen? Kleuren die ‘aangetast’ zijn door ‘de gevolgen van de zondeval’, kleuren die kenmerken vertonen die ‘niet de bedoeling’ zijn. Kleuren als Legergroen, Havanna, Bordeaux, Turquoise, en nog zoveel meer LHBT+ kleuren.

WIJ BEVESTIGEN dat wij als mens de neiging hebben simplistisch en dualistisch te denken en dat we met onze pogingen om te ‘duiden’ en ‘orde’ te scheppen onze veelkleurige medemensen ernstig tekort doen en schade veroorzaken aan hun ziel.

WIJ ONTKENNEN dat we deze simplistische en dualistische neiging zouden mogen toestaan of onderstrepen met behulp van eeuwenoude, al dan niet als heilig beschouwde, teksten en ideeën en de gebrekkige manier waarop we deze interpreteren.

WIJ ERKENNEN dat we op de kleuterschool leerden dat de regenboogkleuren en de mensheid in te delen zijn in een beperkt aantal soorten. Uit de praktijk blijkt echter dat dit een simplistische weergave is, waarmee beslist geen recht wordt gedaan aan de veelkleurigheid en de scheppingskracht van de werkelijkheid.

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

11 Responses

 1. Als trotse grootvader van een prachtige homofiele kleinzoon, steun en deel ik je verontwaardiging over dit nieuwe blijk van op bijbelse argumenten gegronde immoraliteit, waaraan gelovigen nota bene menen hun superioriteit over ongelovigen te kunnen ontlenen. Werd de grootsheid van koning Salomo niet gedemonstreerd door zijn aantal echtgenotes en seks-slavinnen?

 2. Edward

  Het heeft me moeite gekost maar het is me gelukt de hele verklaring, inclusief voorwoord en naschrift te lezen. Twee keer zelfs
  Wat een hoogmoed, wat een vooringenomenheid, wat een hypocrisie, wat een kortzichtigheid. Wat een angstaanjagende zelfverzekerdheid.
  Dit is erger dan ik dacht dat mogelijk was in ons seculiere en ontikkelde landje.

  Ik ga niet op de inhoud in.
  De logica ervan rammelt aan alle kanten. Zowel de premissen als de argumentaties als de conclusies.
  Een enkel voorbeeldjes In het voorwoord wordt gesteld dat (ik citeer) (…) “het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur”. (einde citaat)
  Los van mijn overtuiging dat er geen goddelijk plan of ontwerp is: seksuele voorkeur en genderidentiteit zijn geen eigen autonome voorkeur. Het zijn aangeboren geaardheden. Dit in tegenstelling tot het geloof dat wel een eigen keuze is en aangeleerd.

  Eigenlijk ben ik niet echt verbaasd. Het was niet de vraag óf er verzet zou komen tegen het voortschrijdend inzicht m.b.t. dit onderwerp, maar wannéér.
  Deze mensen zitten vast in een versteend denkpatroon. Het zijn de fossiele resten van een leer die ooit, in de vroege kindertijd van de menselijke soort zijn nut had om verklaringen te vinden voor alle onverklaarbare verschijnselen van die angstaanjagende wereld en zo zekerheid en veiligheid te vinden. Al waren die maar gevoelsmatig.

  Maar de mensheid heeft zich intussen ontwikkeld. De wetenschap heeft verklaringen gevonden voor al die vroeger angstaanjagende verschijnselen. We hebben ons leven georganiseerd in geordende samenlevingen met wetten en regelgeving en instituties die toezien op de veiligheid en de rechten van alle burgers. We hebben geen bovennatuurlijke entiteiten meer nodig om een veilige en rechtvaardige samenleving op te bouwen.

  Het geloof is ontaard in een kwaadaardige doctrine die door de eeuwen heen vele levens heeft verwoest, de morele ontwikkeling van de mensheid ernstig heeft belemmerd en bloedige sporen door onze geschiedenis heeft getrokken en dat nog steeds doet.
  Helaas is de indoctrinatie die wordt toegepast zo intensief, alomtegenwoordig en effectief dat zelfs intelligente en hoogopgeleide geesten vaak de grootste moeite hebben zich ervan los te maken. Of daar niet toe in staat zijn.

  Wat een mooie foto heb je er trouwens boven gezet Inge.

  Edward

 3. Cees Prinsen

  Angst en Christen zijn, zijn synoniem. Angst voor wat men niet kent, angst om te kennen. Angst om te leren. Angst het bekende te verliezen…zoals ‘het tuinpad van mijn vader’ en ‘Slagerij J van der Ven’. Schandelijke domheid. Schandelijke domheid die je alleen verwacht in het domste land ter wereld; Amerika. Mensen in de hoek zetten omdat je BANG bent, hoe kinderachtig. Geboren en nooit ook maar iets bijgeleerd; dikke BAH.

 4. tanja

  Beste Inge, dank voor je statement. Ik merk dat ik het heel heel veel meer te doen heb met die arme mensen die vanaf hun eerste woordje zijn gekooid geknecht gekneveld en bang gemaakt om iets te durven denken dat anders is dan de mannenbroeders voorschrijven dat de schrift bedoelt. Dat hun gedachten zondig zijn en tot eeuwige straf leiden. En dan heb ik het nog niet eens over de LHBTI-ers in die omgeving. Ik pleit voor een vlag voor steun aan hen allemaal. Om ooit te durven ontsnappen uit de angst.

 5. Johan Nijhof

  Lieve Inge,
  Nashville, overigens een gat in the middle of nowhere, waar je nog niet dood gevonden zou willen worden, maakt het weer aardig wat moeilijker om enige sympathie op te brengen voor refo`s.
  Ter ondersteuning stuur ik een commentaar van een Amerikaanse methodist met een verrassend verfrissende blik op de kwestie.

  Peter Kruger, JD from Mitchell Hamline School of Law (2017)
  Answered Dec 5
  Originally Answered: Did you know that the Bible says that it’s wrong to commit homosexual acts?
  Look, I’m a person of faith here, and let’s just get this out in the open: the list of things that pisses God off is pretty long well before you get to the part that condemns male homosexual acts. Not female ones, by the way, but I digress.

  You know how long it takes Leviticus to get to condemning laying with a man as with a woman?

  Thirty eight items.

  That’s not a typo.

  It’s wedged in between sacrificing your kids to Moloch and making the goats very uncomfortable.

  If this is a ranked list, having messy hair is more of an abomination before God than gay sex.

  Actually, having communion with actual wine is forbidden before gay sex. I’m not making this shit up. Leviticus bans drinking alcohol in holy places. #14. I’m Methodist, so I’m in the clear here, but Catholics? Baptists? You’re in trouble here, guys.

  Been to McDonald’s recently, o ye of such devoutness that condemns your sassy gay nemesis? Leviticus 3:17 explicitly forbids eating fat. Any fat. All of it. Yes, all of it. That’s what it says, right there.

  You’re supposed to reserve it for burnt offerings. Which, by the way, must include salt (2:13) and may not, under any circumstances, include yeast or honey (2:11).

  Hmm? Oh, that one was circumstantial to the Israelites, you say?

  Well, it says “a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live.”

  I mean, that’s pretty explicit, isn’t it?

  Right, then.

  Let’s see… what else is on that list before gay men rogering each other?

  Leviticus 5:2 is a problem for me, personally. I like dogs. Petting a dog gives me great joy in life.

  I’m also unclear as to how this provision relates to cats. And frankly, I think God got this prohibition between dogs being a no and cats being fine backwards here if I get to have any vote on this. Maybe it’s a translation error.

  Anything else here before we get to gay sex?

  Well, no church for you for 33 days after having a boy, 66 if it’s a girl, which feels a little like a double standard here, but whatever. Also, when you show up, bring a sacrifice. Remember: fat and salt, no honey, no yeast. And watch it with that Eucharist, remember. Welch’s grape juice or eternal damnation, your choice.

  How about the list after gay men playing back door bandit?

  Holding back the wages of an employee overnight. (19:13) I’ll remind my more religious legal clients of this next time…

  Oh, here’s a fun one for the conservative movement evangelicals: no mistreating foreigners. “The foreigner residing among you must be treated as your native-born.” (19:33–34) That’s pretty explicit. The policy is even spelled out here: “Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt.”

  No, no. No exceptions here. This one is clear. All of those brown folks in that migrant caravan? God expects you to treat them like natural-born citizens. Quit waving your hands at me. You were the one who brought up the Bible, bucko.

  Sell any land recently? Hope you had a contingency in there about getting it back at some point, because the Bible explicitly forbids selling land permanently. (25:23).

  What?

  What now?

  Look, I didn’t write it. You were the one who came here and got all pissy about the Bible and gay sex because the Bible says. I’m just going off of the same list of rules where you got this one.

  Hoop dat je hier iets aan hebt. Bijbelcitaten hebben vaak wel enige overtuigingskracht.

  1. Edward Apcar

   Leuk stuk.
   Lekker ironisch (of mag ik zeggen: cynisch). En meteen een mooie illustratie voor mijn stelling dat bijbelcitaten volstrekt ongeschikt zijn als argument in het religie-discours. Voor elk citaat is er wel een ander citaat te vinden waarmee het eerste onderuit gehaald kan worden, waardoor ze allebei zinloos worden. Op deze manier hebben ‘profeten’, ‘zieners’ theologen, exegeten, pausen, hervormers en andere geloofsleiders elkaar al eeuwenlang (vaak letterlijk) te vuur en te zwaard bevochten zonder een stap verder te komen.

   Volgens mij zijn bijbelcitaten als argument alleen steekhoudend voor hen die erdoor overtuigd wiílen worden en dienen ze maar één doel: het eigen gelijk halen. Of twee eigenlijk: de eigen volgelingen binnenboord houden en liefst (3?) nieuwe volgelingen aantrekken. Dit gaat (ik beperk me tot de christelijke kerk) al 20 eeuwen zo door en het enige wat men ermee bereikt heeft is een steeds grotere verdeeldheid en steeds meer onverdraagzaamheid. En erger.

   En hiermee kom ik tot wat wérkelijk van belang is in dit discours: De enorme en rampzalige invloed die het geloof heeft, zowel op individueel niveau als in de samenleving.
   De manier waarop deze Nashvilleverklaring zoveel, veelal jonge, kwetsbare, mensen in gewetensnood brengt is natuurlijk verschrikkelijk, maar niet meer dan klein bier vergeleken met de miljoenen en miljoenen verspilde en zinloos verwoeste levens waar het geloof de eeuwen door al verantwoordelijk voor is.
   Denk aan de kruistochten, kettervervolgingen, inquisitie, antisemitisme, xenofobie… Steil rechtlijnige onverdraagzaamheid, uitsluiting, haat en uiteindelijk grootschalig geweld met sadistische trekjes. En dit alles met de bijbel in de hand. “Het Staat Geschreven!” en “God Wil Het!”

   Dit is waar het religiedebat over zou moeten gaan: De rampzalige gevolgen ervan voor de individuele mens, zowel de gelovige als de ongelovige, voor de samenleving en voor de menselijke beschaving in het algemeen. Daar wegen de (valse) troost en hoop die het geloof zegt te bieden en de (al even valse) motivatie die men erin denkt te vinden om ‘goed’ te doen in de verste verte niet tegenop.

   Edward

 6. Sebastiaan Bruintjes

  Beste mensen,

  Het valt me op dat een site die stelt dogmavrij te zijn zelf – zowel in het artikel als in de reacties – niet vrij is van stelligheid en vooringenomenheid. De mannenbroeders achter Nashville zijn, zover ik weet, allemaal gelovige mannen die het beste voor hebben met mensen en juist vanwege hun liefde voor de Schepper en zijn werk zich zorgen maken over de oeroude maar zeker in onze tijd aanwezig tendens dat schepsels hun eigen ideeën najagen (beelden vereren) en zo verder van God af komen te staan. Als je meent dat iemand zonder het te weten een afgrond nadert, dan getuigt het juist van liefde als jij de ander daarop wijst, ook al is de werkelijkheidsopvatting van de ander totaal anders. Liefde gaat veel dieper dan acceptatie of tolerantie of romantiek. Het is – denk ik – ten diepste de ander wijzen op het goede leven. Dat kan door het voor te leven (in een liefdesrelatie van trouw en relatie kind-ouder), maar ook door het te vertellen (wanneer de relatie wat algemener of afstandelijker is). Hoe dan ook, het goede leven wordt nooit buiten de Bijbelse Drie-enige God gevonden. En dus zul je altijd je moeten zien te verhouden tot zijn woorden. En dat proberen de mannen achter Nashville toch echt te doen. In dat opzicht verdient de Nashvilleverklaring een meer welwillende lezing. Of, in ieder geval, echte, inhoudelijke kritiek, want die is er wel te geven (vertaling hapert, pastorale kant had veel meer uitgangspunt moeten zijn dan de hermeneutiek, suggestie genezing eruit).

  Ik maak me vooral zorgen over de celibatair levende christenhomo (m/v) die door de stevige afkeer van de klassieke interpretatie nu dubbel geraakt wordt: 1. het is al lastig genoeg om erachter te komen dat je (los van culturele normen) valt op iemand van hetzelfde geslacht en daarom geen kinderen kunt ontvangen op natuurlijke wijze en 2. het is ook erg lastig wanneer je klassieke Bijbelse interpretatie nu zo geridiculiseerd wordt, waardoor je juist door de mensen die jou zouden moeten begrijpen weer in de kast wordt geduwd.

  Het zijn verwarrende tijden.

  Bouw elkaar op, houd van je vijanden, onderscheid waar het op aankomt en zoek altijd naar het ware en het schone.

  Met vriendelijke groet,

  Sebastiaan Bruintjes

 7. Edward Apcar

  Ik hou niet van jij-bakken, daarom ga ik maar niet op de verwijten van de heer Bruintjes in.
  Maar ik heb wel een paar opmerkingen over de inhoud van zijn apologie.

  Dat de ‘mannenbroeders’ van de Nashvilleverklaring allemaal gelovige lieden zijn neem ik zonder meer aan, maar dat hun geloof of hun geschrift ook maar iets met liefde te maken heeft bestrijd ik.
  Deze mensen worden in ons land wel –als compliment– ‘godvrezend’ genoemd. Deze term kun je letterlijk nemen. Zij vrezen (de straf van) hun god. Zij vrezen de hel. Zij hopen op de hemel. Niks geen liefde. Niet voor hun god, noch voor hun medemensen. Gehoorzaamheid. Dat is het ijkpunt. Hun verklaring is niet meer dan een uiting van hun eigen gehoorzaamheid. Hun eigen angst en hun eigen hoop.

  Dat zij met deze verklaring hun homoseksuele en transgender geloofsgenoten grote psychische problemen bezorgen speelt blijkbaar geen rol. Deze mensen zijn zo geboren. “Naar Zijn Beeld geschapen” zoals gelovigen zelf menen. Het is niet hun eigen idee of keuze te zijn wie ze zijn, maar zij mogen niet zo zijn. Alsof je verplicht wordt je huidskleur ontkennen of de sproeten in je gezicht.

  Maar ook niet- of andersgelovige leden van de LHBTQ+ gemeenschap (Die geen van allen gevraagd hebben daarbij te horen), zowel in de Westerse samenlevingen als (en vooral) in andere delen van de wereld hebben heel veel last van de verklaring. Het is namelijk weer een extra argument voor homofoben om LHBTQ+-ers het leven zuur te maken. Politici kunnen haar zelfs aangrijpen om de wetgeving in hun land aan te scherpen, wat ook daadwerkelijk –in Oost Europoa bijvoorbeeld– gebeurt.

  De Nashvilleverklaring is niet meer dan een poging de mensheid een stap terug te dringen in zijn morele ontwikkeling.

  Wat betreft ‘liefde’ waar de heer Bruintjes zo op hamert en waarvan hij dus beweert dat dat de drijfveer achter de Nashvilleverklaring was:
  Liefde is een menselijke emotie,of, liever gezegd: een intermenselijke emotie. Die gaat over respect en acceptatie, over betrokkenheid en verdraagzaamheid.
  Niets in de Nashvilleverklaring wijst op dezeemotie bij de ‘mannenbroeders’.

  En mijnheer Bruintjes, als u zich zoveel zorgen maakt over de celibatair levende ‘christenhomo m/v’ zoals u dat uitdrukt, Zorg er dan voor dat u en uw geloofsgenoten hem/haar zonder voorbehoud of opgestoken vingertje accepteren zoals ze zijn. En laat hen dat luid en duidelijk weten, zodat ze eindelijk de kans krijgen ook zélf te accepteren dat ze zijn zoals ze zijn. Zonder angst voor de hel, Zonder vrees voor de samenleving.

  Edward

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.