Verstand en gevoel onderwerpen aan Christus

Dit werd mij letterlijk geleerd in mijn catechisatieboekje, vijfde jaargang.

Voor welke twee uitersten moeten we bij het liefhebben van God oppassen?

Dat we ons laten leiden:
a) door ons verstand ten koste van ons gevoel;
b) door ons gevoel ten koste van ons verstand.
Bij welke stroming uit de 18e eeuw liet men zich vooral door z’n verstand leiden?

Het rationalisme: zette de ratio = het denken voorop:
– men wilde z’n geloof beredeneren;
– daardoor verwierp men op den duur alles uit de Bijbel wat het menselijk begrip te boven gaat.

Bij welke stroming uit de 18e eeuw liet men zich vooral door z’n gevoel leiden?

Het piëtisme: zette de piëtas = de gevoelsmatige vroomheid voorop:
-men wilde de zekerheid van het geloof verkrijgen door bij zichzelf de juiste kenmerken te ontdekken;
-daardoor raakte men op den duur het houvast aan Gods beloften kwijt.

Wat wordt bij het liefhebben van God dan wel van ons verwacht?

Dat we ons verstand en ons gevoel beide onderwerpen aan Christus (vergelijk 2 Kor. 10:5).
[Noot: En wat mij betreft vergelijk je hierbij ook de afbeelding die geplaatst is in het stuk ‘Autoritaire religie en traumatisering’. Let vooral op de groene woorden bij de groene pijlen.]