Onderdrukte vrouwelijkheid

 

 

sad-468923_960_720Omdat de ouderling zo aandrong en omdat ik ook wel begreep dat hij mijn wens om te scheiden eerst moest goedkeuren, begon ik met grote schroom en zoveel mogelijk in bedekte termen, te vertellen wat er speelde in mijn huwelijk. Mijn hart klopte in mijn keel en mijn wangen gloeiden van schaamte. Ik voelde me een verraadster.

 

Op mijn strak opgemaakte bed, in mijn kamertje in het vrouwenopvanghuis, hield ik mijn trillende knieën zo stijf mogelijk tegen elkaar aan, mijn ogen gericht op mijn zwangere buik.

 

Hij zat breeduit op de enige stoel die het kamertje rijk was en leunde comfortabel achterover met zijn handen achter zijn hoofd.
Het was hem allemaal al duidelijk. Hij onderbrak me met een schamper lachje en de woorden: “Ach, dat zijn gewoon ruzies met handtastelijkheden!”

 

Er raasden allerlei gedachten door me heen, maar ik zei niets. Ik voelde boosheid, omdat hij mijn verhaal al aan de kant schoof, terwijl ik nog maar net was begonnen. Ik voelde wanhoop, omdat er nog zoveel meer te vertellen was en omdat ik voelde dat ik dat niet durfde. Niet tegen hem. Ik wilde dat hij weg zou gaan, maar het enige dat ik deed was zorgen dat hij niet kon horen en zien hoe snel mijn ademhaling ging en hoe ik bijna moest huilen.

 

Ik had alleen maar geleerd om te zwijgen, zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en onderdanig te zijn. Ik kende mijn grenzen niet en stond niet in mijn kracht.
Ik was totaal niet in balans, doordat ik nog geen toestemming had om te zijn wie ik ben.

 

Mannelijk en Vrouwelijk

Elk mens heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Over het algemeen zie je bij mannen vooral mannelijke – (zoals: hard, rationeel, helder, naar buiten gericht) en bij vrouwen vooral vrouwelijke (zoals: zacht, emotioneel, duister, naar binnen gericht) eigenschappen op de voorgrond, maar andersom is net zo goed mogelijk. Ik groeide op in een wereld waarin de mannelijke eigenschappen domineerden en waarin ik, als vrouw, geacht werd mijn gevoelens te onderdrukken.

Ik had geleerd om op een ‘mannelijke’ manier in het leven te staan. Naar buiten gericht, rationeel, met op elke vraag een vaststaand antwoord.
Daar kwam bij dat ik mij als vrouw diende te onderwerpen aan het gezag van de man. De duidelijkheid en de antwoorden waarmee ik had leren leven, waren de duidelijkheid en de antwoorden die mij door mannen waren aangeleerd.

Het mannelijke domineerde niet alleen in mijn omgeving, maar ook in mezelf. Ik had niet geleerd om kwetsbaar te zijn, om emoties te tonen, of om überhaupt te weten wat ik voelde. Ik bedwong mijn gevoelens met mijn verstand, met ‘regels’ en met wat ik ‘wist’.

“Niet bang zijn, de HERE is bij je!”

Alsof het mogelijk was om met een soort spreuk mijn angsten te bezweren. Ik was zo druk met onderdrukken en ontkennen, dat het mij volledig ontging, dat ik naast angst ook schuldgevoelens ontwikkelde vanwege die angst. Ik kwam uiteindelijk steeds meer klem te zitten doordat een deel van mij er niet mocht zijn, maar nooit verdween.

Mijn vrouwelijkheid werd onderdrukt door mensen van wie de ‘vrouwelijke’ eigenschappen ook onderdrukt waren en die niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. We zaten allemaal in hetzelfde mannelijke schuitje en we roeiden met onze mannelijke riemen een weg door een zee van nooit gehuilde, vrouwelijke tranen.

 

Dominantie en disbalans

Wanneer ik terugdenk aan mijn meest bepalende kerk-ervaring, dan is dat helaas de ervaring waarin het mannelijke kerkgezag haar dogmatisch gelijk (“Jij mag niet scheiden”) boven mijn persoonlijk welbevinden plaatste. Hun regels boven mijn gevoelens.

Ik begrijp/geloof dat deze mannen de beste bedoelingen hadden. Ik heb gezien hoe zij, die oordeelden over keuzes in de levens van anderen, onder grote druk stonden. Verantwoordelijkheid weegt zwaar, wanneer je een sleutelrol denkt te hebben. Maar zolang het vrouwelijke onderdrukt wordt, kan zij niet meedoen en is er een gebrek aan zachtheid en intuïtie, wat elke beslissing een onnatuurlijke en zware lading geeft.

Ik begrijp achteraf heel goed waarom ik, als creatieve, nieuwsgierige, relatiegerichte en hooggevoelige vrouw, mij niet langer meer thuis en welkom voelde in deze omgeving. Ik begrijp ook heel goed waarom ik niet de enige ben die deze ervaringen heeft. Het is voor mensen met (veel) vrouwelijke eigenschappen buitengewoon moeilijk om aansluiting te vinden in een door mannelijkheid gedomineerde omgeving.

Helaas zijn de verhalen, van zowel mannen als vrouwen die zich onvrij, gediscrimineerd en onderdrukt hebben gevoeld in de kerk, talrijk.

zij wil groeien en bloeienZe mochten niet voelen wat ze voelden. Ze mochten niet trouwen met degene van wie ze zielsveel hielden. Ze mochten zich niet uiten op een manier die bij hen paste. Ze moesten zwijgen of werden doodgezwegen. Ze leden onder de druk van het mannelijk wetticisme. Vaak waren er maar twee dingen mogelijk: gehoorzamen of vertrekken.

Deze mannelijke overheersing is bedoeld als bescherming voor het vrouwelijke, dat ‘in opstand’, ‘boosaardig’ of ‘(geestes)ziek’ is. Het mannelijke ‘hoe het hoort’ houdt het vrouwelijke ‘hoe het voelt’ in bedwang. Religie domineert over relatie. Het rationele overheerst het emotionele.

 

Kom naar buiten!

De zachte, emotionele, kwetsbare en relatiegerichte vrouwelijke eigenschappen in mij huilen om dit onrecht dat nog elke dag plaatsvindt.

Ik sta buiten, maar ik ken en ik zie het onrecht dat binnen plaatsvindt. Soms sta ik daar, wanneer iemand struikelend naar buiten rent, snakkend naar ruimte en lucht, soms huilend als een wolf.

Dan gooi ik mijn hoofd in mijn nek en huil mee. Ik voel mijn innerlijke strijdlust en kracht, mijn mannelijke eigenschappen! Ik stel mij voor hoe ik stampend naar de deur loop, deze met een ruk open gooi en roep dat het nu maar eens AFGELOPEN moet zijn! Om dan, mezelf breed makend, dominant op de leiders af te stappen en deze uit te dagen mee naar buiten te komen.

 

Nee, niet om te vechten.

 

Om te kijken.

 

 

Buiten, op een stenen trap, zit God met een kind aan haar borst. Op haar schoot en aan haar rokken zitten zij, die het binnen niet meer uithielden of werden weggestuurd.

Getroost.

 

 

Kom dan, kom!

 

 

 

Verberg je vermoeide hoofd in haar zachte schoot en voel hoe je zekerheid smelt als was.

 

 

 

Ze wil je niets afnemen, ze wil je iets geven.

Ze wil je niet breken, ze wil je troosten.

 

 

 

Het is Goed…

 

 

 

“Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. […] Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten…”

(Jesaja 66:11-13)

William Adolphe Bouguereau (1825-1905) -Charity (1878)
William Adolphe Bouguereau (1825-1905) -Charity (1878)

 

8 Maart is het Internationale Vrouwendag. Deze dag staat symbool voor de strijd die vrouwen wereldwijd hebben moeten leveren om gelijke rechten te verwerven, en het herinnert ons eraan hoeveel werk er nog te doen is.

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

48 Responses

  1. henk

   Het geloof is in mijn beleving , een instituut om mensen te onderdrukken, waar vrouwen niet de mogelijkheden hebben om voor hun rechten op te komen, net als de politieke partijen om mensen zo te beïnvloeden, met allerlei sterke argumenten, zodat mensen het zelf gaan geloven, ondertussen groeit het leger van mensen die naar de voedselbanken moeten en komen steeds meer mensen in de schulden

   1. Met betrekking tot het geloof ben ik het helemaal met je eens, Henk. Maar de vergelijking met politieke partijen gaat niet op.
    Geloof is privé. Een uitgangspunt om het eigen leven naar in te richten. Een visie op moraal en ethiek. Geloofsorganisaties maken misbruik van deze instelling om hun volgelingen en via hen de rest van de samenleving te manipuleren. Dat gebeurt nu nog. Ook in ons eigen landje.
    Deze manipulatie werkt altijd volgens een vast stramien: Het eigen geloof verkondigt de ‘Waarheid’ (met een hoofdletter). Al het andere is werk van de duivel. Er is altijd een onsterfelijke ziel in ieder mens. Er is altijd een ‘alziende, alwetende en almachtige’ externe autoriteit die wetten stelt en die ziel na de dood beloont of straft al naar gelang hoe goed de gelovige zijn geloof heeft beleden. Dit geeft de religieus leiders, die beweren de ‘Waarheid’ (met een hoofdletter) te verkondigen een enorme macht over hun volgelingen. Met alle, soms verschrikkelijke, gevolgen van dien. De menselijke geschiedenis is bloedrood gekleurd van de voorbeelden hiervan

    Politiek ligt in het publieke domein. Politiek gaat over hoe de samenleving ingericht en bestuurd moet worden. Politieke partijen zijn verenigingen waar mensen met dezelfde politieke denkbeelden samenwerken om die denkbeelden zo goed mogelijk te realiseren. In moderne open democratieën, zoals we die in Noord- en West Europa en hier en daar elders in de wereld kennen leidt dit tot goed georganiseerde samenlevingen waarin (bijna) iedereen de kans krijgt zowel materieel als immaterieel een bevredigend leven te leiden, terwijl de maatschappelijke problemen die soms de kop opsteken, zoals o.a. je voedselbanken meestal beheersbaar zijn. Als de politieke wil er maar is.
    En natuurlijk zijn er altijd politici die in hun zucht naar macht vals spelen, die op de emoties van hun electoraat spelen, die goed klinkende, maar valse argumenten aanvoeren, die liegen en hun kiezers met valse beloften lijmen.
    Maar dit is een andere discussie die niet op dit forum thuishoort.

    Edward

 1. Opa Jos

  Ingelief,

  de mens krijgt inderdaad zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen mee.
  Waar in het lijstje met tegengestelde eigenschappen de pointer zal staan is waarschijnlijk voor het grootste gedeelte genetisch bepaald.

  In de vroegste jeugd is er zeker wel enige invloed op uit te oefenen, invloed die mede bepaald wordt door culturele en religieuze achtergronden.

  Zelf heb ik een aardig voorbeeld van mijn vrouwelijke kant te melden.

  Begin maart 1972 sprak mijn vrouw met haar moeder af om op zaterdag de stad in te gaan. Ondanks dat het erg vroeg in het jaar was bleek die zaterdag een mooie, redelijk warme dag te zijn.

  Nu was onze dochter nog net geen twee maanden oud en toen de dames op pad waren gegaan viel mij plotseling iets in : een mooie dochter, een mooie dag en een splinternieuwe kinderwagen. Dat sommetje was snel gemaakt dus ik maakte het bedje op, sjouwde de wagen naar beneden, schoof Helga tussen de lakentjes en “vader ging op stap”.

  Waar ik niet op gerekend had was, dat ik tijdens die wandeling best wel wat commentaar kreeg van de verschillende vrouwen die ik tegenkwam.
  Positief commentaar uiteraard maar het bleek mij, dat mijn uitstapje kennelijk niet zo gebruikelijk was. Ik heb er uiteraard zeer van genoten.

  Mijn neiging om in voorkomende gevallen mijn gedachten aan het papier toe te vertrouwen en met een zekere regelmaat geïnspireerde gedichten te schrijven deel ik ook in bij mijn vrouwelijke kant. Zeker het gevoelige aspect ervan.

  Wanneer het onderdrukken van eigenschappen in de mens te rigoureus plaatsvindt moeten er wel trauma’s ontstaan.

  Overigens wordt het aanduiden van god, als zijnde vrouwelijk, door mij zeer gewaardeerd.
  George Carlin zei het al eens zo mooi : “Als god zou bestaan moet het wel een vent zijn want geen vrouw zou er zo’n zootje van kunnen maken”……..

  1. Mooi voorbeeld van hoe je je vrouwelijke kant durft te uiten. Mensen komen het meest tot hun recht wanneer alle aspecten van hun persoonlijkheid welkom zijn…

   Dank je wel voor je reactie! 🙂

 2. Prachtig geschreven, ik voel het haast mee terwijl ik dit gelukkig nooit heb hoeven ervaren. Mooi dat je je ‘anima’ omarmt hebt, dat je weer (redelijk?) in balans bent, erg moedig ook! Dat wens je inderdaad iedereen eigenlijk wel toe.. Wat een fijne wereld zou dat zijn, al lijkt dat haast onmogelijk. Maar het begin is gemaakt, namelijk bij jezelf. Meer kun je niet doen toch? Ga zo door (ik lees vol interesse en bewondering mee)..

  Groetjes, Elise

  1. Dank je wel, Elize, voor je lieve reactie!

   Als orthodoxe religie vooral ‘mannelijk’ is, zou dan wicca/hekserij vooral ‘vrouwelijk’ zijn? En misschien net zo goed uit balans doordat het een tegenpool mist? (Samen zorgen religie en wicca ook weer voor een soort balans, alleen denk ik niet dat er veel religieuzen aan wicca zullen doen. 😛 ) Wat denk jij?

   1. Hihi wicca is ‘van de duivel’ natuurlijk..

    En vaak voornamelijk op het vrouwelijke gericht inderdaad! Wicca is erg beïnvloed door het feminisme. Zo heb je de feministische wicca beweging die zichzelf ‘Dianics’ noemen, zij negeren het mannelijke gewoon ronduit en aanbidden alleen een Godin. Mannen worden zelfs vaak niet eens in de groep toegelaten! Maar meestal heeft het mannelijke ook een plekje, al is het soms een iets onbeduidender plekje. Het is aan de ‘wiccan’ zelf of hij/zij ervoor kiest het mannelijke als gelijk te vereren. Toen ik zelf nog wicca praktiseerde koos ik er aan de hand van het betreffende onderwerp voor om me te richten tot de god (het mannelijke) of de godin. Al zag ik de god en de godin niet als twee aparte entiteiten, maar representeerden zij voor mij het ‘Al’ en dus ook de krachten die in deze wereld werkzaam zijn. Zo koos ik ervoor me bij het uitvoeren van nieuwe ideeën me op de Godin te richten (vruchtbaarheid), maar bij de ondersteuning van zaken die al in gang waren richtte ik me op de God (de hoeder van de cycli en de steun en toeverlaat van de Godin). De God en Godin dienen hier dus puur als een focus en zijn geen ‘personen/entiteiten’ op zich, schrijven geen regels voor, vellen geen oordelen, stellen geen prioriteiten etc. Wicca heeft in principe één regel en die luidt: “Doe zoals je wilt, zolang je niemand schaadt”, maar die regel is afkomstig van de grondleggers van wicca, niet van een hoger wezen.. Het is dus aan iedereen zélf om te bepalen wat goed of slecht is, of goed en slecht überhaupt wel bestaan. Om even terug te komen op het punt: In de wicca is dus vaak al een balans tussen mannelijk en vrouwelijk, maar vanwege de voornamelijke focus op het vrouwelijke kan het goed zijn dat er zo bijgedragen wordt op een ‘spirituele balans’ 😉 Leuke vraag/Goed opgemerkt!

    Groetjes, Elise

 3. Dit is ook weer heel mooi verwoord Inge, ook de woorden van Jesaja en het prachtige schilderij, zeggen mij dat jij God beter kent dan die ouderlingen ooit zullen weten. Weet dan ook dat je nooit alleen zult staan, Hij houd van je.

  1. Johan Nijhof

   Ben het wel met je eens Wim, maar je overdrijft dat malaria een heel nare dood is.Zo ken ik nog wel ergere.Ebola, Marburg, builenpest, En Dengue! (alles doet vreselijke pijn en je wilt maar dat het afgelopen is). Nee, malaria is nog wel te doen, en je eindigt in coma.

 4. Beste Cor,

  Uit je reacties maak ik op dat je veel van God houdt. 

  Je schrijft openhartig over je leven en over de vragen die je hebt. Dat maakt je vaak een prettige gesprekspartner. Maar wanneer het gaat om de dingen waarover je zeker bent, is het wat minder prettig. “God bestaat en hij houdt ook van jullie” is voor mensen die niet geloven in God (ik zeg daarmee niet dat ik zo iemand ben) niet alleen bizar, maar ook hinderlijk. 

  Voor degenen die niet in God geloven, is hij niet meer dan een denkbeeldige figuur. Een fantasievriendje. Stel dat ik een groene kat als fantasievriendje heb en dat ik dan tegen jou zeg: “De Groene Kat bestaat en Hij houdt van jou! Als Hij naar je kijkt, gaat Hij spinnen. Hij zorgt ervoor dat je nooit over muizen zult struikelen. Je zult ook niet door muizen levend verslonden worden.Allemaal dankzij de Groene Kat. Hij zorgt elke dag voor je. Alles wat jij doet, kan je doen doordat de Groene Kat jou kracht geeft. Al het goede dat je overkomt is omdat de Groene Kat dat voor jou geregeld heeft. Geloof je me niet? Dan heb je de Groene Kat nog nooit leren kennen zoals Hij is.” 

  Zou je dan niet denken ‘donder toch op met die groene kat van je!’? Vind je niet dat ik mijn fantasievriendje wel erg veel ruimte geef, door aan hem ook macht toe te schrijven over de levens van anderen? 

  Mijn fantasievriendje hoort alleen van mij te zijn. Ik hoor hem niet op te dringen aan anderen. 

  Vroeger werd het geaccepteerd wanneer ik tegen mijn moeder zei: “Nee mama, daar niet gaan zitten, daar zit …. (naam fantasievriendje)!” Met een glimlach ging ze dan ergens anders zitten. 

  Dat zou ze vast niet blijven doen wanneer ik hier jarenlang mee door was gegaan. 

  Wij willen best met een glimlach naar jou luisteren en proberen te begrijpen hoe je God in jouw leven ervaart. Maar je gaat wel erg ver door God ook steeds een plek proberen te geven in onze levens. Daar ga jij niet over. En daar gaat ook geen enkele Groene Kat over. 

  Stop er dus mee. Je valt op hinderlijke wijze mensen lastig met dingen waar ze niks mee te maken willen hebben.

 5. Wim Kiewiet

  Het is van geen enkel belang of god van vrouwen houdt, CS. Alleen al dat de vraag gesteld moet worden is schandalig. Wat jouw fantasievriendje over vrouwen denkt is geheel en al irrelevant.
  We zouden er veel meer aan hebben als de “mannenbroeders” waartegen de hoofdpersoon uit de docu het opneemt eens wat meer van vrouwen zouden gaan houden en eens zouden ophouden met hun verknipte en weerzinwekkende denkbeelden over vrouwen in ere te houden.
  Daar zou de wereld een beetje mooier van worden, wat god er van vindt is totaal onbelangrijk, daar heeft niemand iets aan en vrouwen al helemaal niet.
  Nou om het een beetje feestelijk af te sluiten een stukje uit dat fijne dikke boek (bijbel) waarin naar verluidt god zelf aan het woord is. Dit zegt god (o.a) over de vrouw :

  Timoteüs 2:11-12:
  “…Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden…”

  Goed, is dit ook weer opgelost. Luister vrouwen, het komt helemaal goed met jullie, als je je maar rustig houdt.

  1. Echt schandalig hoe deze mevrouw Kok (uit de film “Houdt God van vrouwen?”) op geen enkele manier gehoor vindt en totaal niet serieus genomen wordt! Ik bewonder haar moed om haar punt te maken, zo duidelijk mogelijk, terwijl ze heel goed beseft dat dit haar niet in dank afgenomen wordt. Ik bewonder ook haar moed om uiteindelijk te vertrekken. Ik hoop dat het goed met haar gaat, want wat zal dat er allemaal ingehakt hebben…! Ik vond het een zeer indrukwekkende, herkenbare film.

 6. Opa Jos

  Beste Johan,

  zou het niet verstandig zijn om Cor niet tegen de haren in te strijken maar te proberen om met hem op vriendschappelijke voet te komen?

  Waar ik al bijna negenenzestig jaar het contact met de algoede moet ontberen heeft hij zowaar een directe lijn met de almachtige.

  Misschien kan hij een goed woordje voor me doen opdat ook ik mij kan laven aan de wijsheid van de alwetende.

  Ik zou zo graag naar waarheid kunnen zeggen : “Ik hoef geen hond want de heer is mijn herder”….

  1. Wim Kiewiet

   Beste Jos

   Maar een hond is toch veel gezelliger?
   Trouwens als ik een herder wil zien ga ik wel naar de Drentse heide.
   Ik vind het namelijk niet zo’n prettig idee om de heer als herder te hebben, want dat zou betekenen dat ik dan deel uit maak van een kudde schapen.
   Brrr, onderdeel van een kudde.

 7. Johan Nijhof

  Alleen de drie Abramitische godsdiensten en sommige vormen van hinduïsme gelden als masculien en misogyn, wat ons heeft opgezadeld met een eeuwenlange vrouwenonderdrukking en Indië zelfs met sutti, de weduwenverbranding. Voordien was de westelijke maatschappij veel toleranter, vrouwen hadden een stem en werden ook daadwerkelijk gehoord. De Weleda, de Vestaalse maagden, de Sibylle. Er was ook seksuele tolerantie. Nu zijn we weer aan het doorslaan met vrouwenquota, vrouwelijke defensieministers, en de doodenge gender-neutrale opvoeding. Ik vond in mijn jonge jaren, dus voor het feminisme opkwam, de situatie zo extreem, dat de vraag naar een balans eigenlijk nooit opkwam. Er waren wel een Zwarte weduwe, Gretta Duisenberg en Alice Schwarzer voor nodig om bij mij de reactie: „terug in je hok!“ te wekken. Maar Inge heeft dus gelijk, een balans is onontkoombaar en de keuze van Elise de meest sympathieke vorm van Wicca.

 8. Je heb gelijk Johan, wat de mensen van die geloven er van gemaakt hebben, maar Jezus heeft ons de ware aard van Zijn Vader getoond. Maar ook het oud testament laat zien dat God opkwam voor de weduwe en de wezen. Mensen hebben daar echter nooit naar geluisterd en de vrouwen werden uitgebuit. Met allemaal regeltjes door de machthebbers verzonnen. Als je zegt God bestaat niet want niemand kent hem dan heb je met het tweede gelijk, niemand schijnt God nog echt te kennen. Door de valse leren die de wereld overspoeld hebben.

  1. Johan Nijhof

   “God kwam op voor de weduwe en de wezen“. Kunnen we die stelling aan de hand van de bijbel eens tegen het licht houden? Kijk dan eens bij het leviraatshuwelijk. Een instelling die weliswaar de sociale positie van de weduwe veiligstelde, maar goed laat zien hoezeer de vrouw het moet doen met de status van familiebezit. De broer die voor de overledene “inspringt“, is verplicht een nakomeling te verwekken namens zijn broer. Inderdaad een gebruik dat Israel’s buren ook kenden, maar als je het aan Gods wijsheid wilt toeschrijven, is het toch een zeer bedenkelijke zaak. (In werkelijkheid schijnt het uit Indie overgenomen te zijn). Ik wijs je nogmaals op het pest-voorbeeld, waaraan ik je op 10 maart al herinnerde en klop je op je schedel: “hallo, is daar iemand?

 9. Beste Cor,

  Je schrijft:

  “om jullie opmerkzaam te maken dat
  naast jullie geloof in jezelf er meer onder de zon is?”

  Had je echt de indruk dat wij nog niet op de hoogte waren van ‘Het Geloof’?

  Je schrijft: “Kort gezegd ik dring me niet op maar probeer in liefde en vrede een breder beeld van het leven te schetsen.”

  Een breder beeld? Bedoel je door ons te vertellen van het uitzicht dat je met jouw bril hebt? Het uitzicht waar ik bewust afstand van heb gedaan?

  We kleuren allemaal onze eigen geschiedenis. De atheïst die christen wordt, heeft het gevoel dat zijn leven werkelijk verrijkt en meer REËEL geworden is. Datzelfde gevoel heeft de christen die atheïst wordt.

  Ik ga nooit meer terug. Ik ga alleen maar vooruit. Geen idee waar naartoe, maar ik heb mijn dansschoenen aan.

 10. @Cor: Je schrijft:

  “Dat is een blijde boodschap die ik niemand wil onthouden,. Kortom, ik dring mij niet op”

  Zie je het paradoxale hier zelf ook van in?

  En oh ja:
  Ik sta mijn mannetje niet. Ik sta mijn vrouwtje. 🙂

 11. Hallo hier is cs speaking, je heb het nog niet door wat ik wil zeggen. Niet alles wat in de Bijbel staat is direct het woord van God ook al staat het zo beschreven. Van af het begin zijn er menselijke invloeden binnengeslopen. Aan de de wijze onder ons om Gods ware woord te ontdekken.

 12. Johan Nijhof

  @Cor Het zou dan echt veel handiger (en wijzer) zijn, als je wilt aangeven waar God via Zijn Woord wèl opkomt voor weduwen en wezen. Aan teksten die dermate gecorrumpeerd zijn, dat ze eerder doen denken aan Mein Kampf hebben we immers niets? Wanneer je Deut. 25 als menselijke dwaasheid beschouwt, beroep je dan niet op Deut.24 voor God’s bezorgdheid om weduwen. En het pest-verhaal in Samuel is dus niet historisch maar een verzinsel van mensen? Ja, ik ben misschien een beetje traag van begrip, maar wil het toch graag weten.

 13. Johan, de aarde draait zijn eigen scenario af. Aardbevingen, tsunamies, orkanen, hongersnoden, Aids, Zikavirus, de pest, cholera. Allemaal ellende die eigenschappen zijn van satan. Wonderlijk dat jullie alsmaar afgeven op God en satan buiten schot laten. Echter niet zo verwonderlijk als je de mens beter leert kennen.
  Sommige profeten hebben deze gebeurtenissen zien aankomen en waarschuwen de mensen dat er redding en bescherming mogelijk is. Als mensen die waarschuwingen in de wind slaan, dan kan je de redder toch niet verwijten dat ze aan die ramp verloren gaan.
  Nogmaals, God schiep de aarde als het Paradijs, maar de mens koos voor de aarde die aan satan toebehoort. In het paradijs had je alle gruwelijkheden niet. Maar de mens is ijdel en wil zich zelf tot god uitroepen, daar staat de Bijbel en de blogs vol mee. Dus er is niets nieuws onder de zon. Nu dan, kijk om je heen en ziet wat de mens er tot nu toe van gebrouwen hebben, nog beter let op de toekomst,
  het zal je vebazen.

 14. mr Ed.

  beste Cs394, je maakt een grote denkfout. Verschillende bezoekers van deze website, waaronder ik, hebben jaren geacteerd vanuit het wereldbeeld waar jij ons nu mee probeert te verlekkeren. Ik ken het door en door, heb er jaren lang vanuit geleefd. Dit beeld van de werkelijkheid is ingestort, het bleek niet houdbaar. jij framed de werkelijkheid en meent dat dit ‘goddelijke perspectief’ dichter staat bij hoe de wereld in elkaar zit dan die van de meeste reaguurders hier. Wat je niet door hebt is dat jouw frame voor iemand die daar is geweest een onhoudbaar perspectief is. Ondanks alle tegenwerpingen die je krijgt, blijf je stug volhouden dat de ‘Waarheid’ zoals jij die verdedigt de hoogst mogelijke is. Ik heb jarenlang geredeneerd zoals jij nu doet en heb ontdekt dat het een evangelisch sprookje is. Het is een verhaal dat nooit sluitend wordt, gebaseerd op de hoogste waarheid toekennen aan een boek waar de schepper himself in geopenbaard zou hebben. En gemakshalve ga je voorbij aan alle haken en ogen die tegen dit perspectief zijn in te brengen. Je moet hieraan vasthouden, anders stort je geloof in en dat is een beangstigend perspectief. Maar wel een avontuur dat veel van de lezers van deze site hebben aangedurfd. Daar heb ik veel meer respect voor dan voor jouw zalvende minipreekjes. Ik begin me te storen aan je gebrek aan reflectief vermogen hierin. Jouw perspectief is een hoax. Face it. Of blijf er lekker in rondzwemmen. Ik heb niets tegen mensen die geloven, maar met mensen met een dichtgetimmerde zekerheid zoals jij die profileert is geen redelijk gesprek te voeren. Je gaat ook niet in op de tegenwerpingen. Dat zie ik hierboven gebeuren imho.. Doe jezelf een lol als je er niet naar wil kijken ( en mij ook ), ga lekker naar de EO jongerendag, opwekking of een ander platform waar je veel gelijkgestemden zult ontmoeten, is veel prettiger voor je. Hier rondhangen vraagt om reflectie en dat schuurt voor jou waarschijnlijk een stuk meer dan een zalvend praatje van Willem Ouweneel of Wilkin van de Kamp (om maar even een paar coryfeeen te noemen). Wrijving geeft glans. Ik ben benieuwd of je dat aandurft.

   1. Opa Jos

    We weten inderdaad dat de maan bestaat en dat er op gewandeld kan worden was op 21 juli 1969 reeds bekend.
    Ik leer graag nieuwe dingen.

   2. Johan Nijhof

    Als je erop kunt wandelen bewijst dat m.i. wel dat de maan bestaat, dat wil evenwel niet zeggen dat als je met God wandelt, die eveneens bestaat. Maar mogelijk schaamt God zich zo voor zijn zelfbenoemde vertegenwoordigers op aarde, zoals pausen, PKN-scriba’s, patriarchen, dat hij ervoor kiest alleen te wandelen en geen tekenen van herkenning te geven, zoals een prostituant zijn connecties in het openbaar niet wil herkennen.

 15. Johan Nijhof

  @Cor Nee, zo kom je er niet vanaf. Bijbelboek Samuel zegt dat God David straft door 70.000 van zijn onderdanen door de pest te vellen en hem voor een keus stelt. Mijn nog steeds niet beantwoorde vraag is: Geloof je dat? Ja ⃝ /Nee ⃝ (Gekozen hokje inkleuren). Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Als je niet kunt kiezen, zijn je minipreekjes toch echt ergerlijk en onverteerbaar, halfslachtig en niet oprecht. Fluiten in het donker. Grappig dat je het nu juist over satan hebt. Toevallig werk ik dezer dagen aan een kort verhaal dat als titel heeft: “De duivel verliefd”,en dat als onderliggend thema heeft, dat het absolute goed mogelijk wel kan bestaan, het absolute kwaad niet. Zoals Goethe het uitdrukt in de Faust: ‘Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft’. Als je inziet dat de volgens jou goddelijke boodschap in de bijbel is gecorrumpeerd, kun je niet tegelijk je erop beroepen. Je beweert dat je door je visioen pas God ontdekte en daarna de bijbel bent gaan lezen, maar ik denk, dat je hier de waarheid een beetje buigt. Het visioen kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Bidden om een antwoord doe je namelijk niet zonder godsbeeld.

  1. Johan, nee is mijn antwoord, waarom ik dat zo stellig kan zeggen? Goed en kwaad is als Yang en Yin, wit, zwart, als je dat gaat mengen krijg je grijs, dan is het geen YinYang meer. Zo is het ook met God en Satan, als staande tegenover goed en kwaad. Satan kan geen goed doen, of hij doet als of en speelt toneel, denk aan die wolf in schaapskleren. God heeft niet nodig om toneel te spelen, Hij hoeft zich niet te vermommen in het kwaad, want de duivel staat te popelen om alles uit de kast te halen de mens tegen God op te zetten. Wat hem ook aardig lukt, alleen maar om dat God zijn belofte houd, de mens lief te hebben en hem dus niet kan dwingen naar Hem te luisteren. Zoals ik ook jullie niet dwing om naar mij te luisteren. Ja kort gezegd is de Het Heilige Boek gecorrumpeerd. Daarom is het ook zo fascinerend. Je vind er alles in terug, elke menselijke eigenschap, cultuur, literatuur en lectuur, gedachten, ervaringen, profetieën, onderdrukking, bevrijding enz. enz. Het is geen boek om even door te lezen en dan te zeggen ik snap het.
   Ontdek het geheim. Als God goed is en niet onderdrukt maar bevrijd, dan zie je wat de kerken er van gemaakt hebben en zie je waarom dit nodig blog is.

   Doe je voordeel met mijn woorden of laat ze voor wat het is. Maar wat ik weet kunnen jullie niet van mij afnemen, of misschien wel, maar dan moeten jullie nog overtuigender zijn. Ik wil niet liegen om jullie gelijk te geven, ook al begrijp ik jullie strijd tegen het geloof en mag ik jullie. Maar jullie verwarren de kerkleren met God, terwijl God geest is en de kerkleren menselijk, ook de oude Israëlieten hebben vaak hun menselijke gedachten samengebracht met het geestelijke woord. Hier komt het op aan onderscheid te zien wat van God komt en wat van de mens en of satan.

   O ja, ik bad niet zoals jij je dat waarschijnlijk voorstelt. Ik schreeuwde het uit, ja ik als elke Nederlander heeft wel eens van God gehoord, maar ken je Hem dan ook?
   Nu ik in ieder geval niet. Het was mijn laatste hulpgeroep om mij te verlossen uit mijn ellende. Na al het hulpgeroep, gericht aan mensen en goden, was Hij de enigste die mij antwoordde en handelde waardoor ik niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk niet meer dezelfde was als de dag ervoor. Die beroering die dat bij mij te weeg bracht is boven menselijk en daarom nog eens een bevestiging van een geestelijke wereld die in ieder van ons schuilt, maar waar zo weinig mensen in willen geloven.

   Hier nog de beloofde weduwe.
   Exodus 22:22, Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken.

   Deuteronomium 10:18 die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.

   Deuteronomium 14:29 dan zullen de Leviet, omdat hij bezit noch erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen

   Deuteronomium 16:11, gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Here, uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, die binnen uw poorten woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe, die in uw midden zijn

   Deuteronomium 16:14, Gij zult u verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen.
   Aansporing tot barmhartigheid
   17 Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; ook zult gij het kleed der weduwe niet tot pand nemen.

   Deuteronomium 24:19, Wanneer gij de oogst op uw akker binnenhaalt en een garve op de akker vergeet, dan zult gij niet teruggaan om die weg te halen; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal die zijn

   Deuteronomium 24:20, Wanneer gij uw olijven afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn.

   Deuteronomium 24:21, Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog eens een nalezing houden; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn.

   Deuteronomium 26:12, Wanneer gij in het derde jaar, het jaar der tienden, gereed gekomen zult zijn met het afzonderen van alle tienden uit uw opbrengst, dan zult gij ze geven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, opdat zij eten en zich verzadigen in uw steden.

   Deuteronomium 26:13, En gij zult voor het aangezicht van de Here, uw God, zeggen: Ik heb het heilige uit het huis weggedaan; ook heb ik dat gegeven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, geheel overeenkomstig het gebod, dat Gij mij gegeven hebt. Ik heb geen uwer geboden overtreden of vergeten;

   Deuteronomium 27:19, Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt.

   Psalmen 146:9, de Here behoedt de vreemdelingen,
   wees en weduwe houdt Hij staande,

   Jesaja 1:17, leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe

   Jesaja 1:23, Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven; ieder van hen is belust op geschenken en jaagt beloningen na; aan de wees doen zij geen recht en de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor.

   Jeremia 7:6
   6 vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet

   Jeremia 22:3, zo zegt de Here: doet recht en gerechtigheid, bevrijdt de beroofde uit de macht van de verdrukker, doet vreemdeling, wees en weduwe schade noch geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats.

   Ezechiël 22:7, In u veracht men vader en moeder; in u doet men de vreemdeling geweld aan, bij u onderdrukt men de wees en de weduwe.

   Zacharia 7:10
   10 verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?

   Lucas 4:26, en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe was.

 16. Ik was nog niet helemaal klaar met mijn antwoord aan Johan dat houd hij nog te goed. Maar Ed wat klink je verbolgen? Waarom, heb je het niet in de gaten, dat ik een van julie ben, dat ik mij net als julie afzet tegen de leer van de kerken en gedrag van mensen die denken het better te weten. Af en toe lijk ik wel in een kerk te zijn beland, ieder weet het nog beter te vertellen dan de ander, over reflexie gesproken.
  Ik luister naar julie en probeer te begrijpen wat julie nu willen zeggen en waar julie verbolgen over zijn. Ik kom maar tot een conclusie, dat julie zijn afgenkapt op leerstellingen, op dogma’s. Nu, dat ben ik ook. 2 dominees hebben mij al een kind van de duivel genoemd en andere dominees willen niet met mij praten, over hun uitspraken. Waarom gedraag julie hetzelfde als deze valse leraren? Ik kom geen leer aanbieden, ik kom julie niet onder druk zetten. Ik laat julie vrij in het verwerken van mijn woorden. Hoe kan je nu gefrustreerd raken over iemand, waar je nog niet eens in geloofd en dus ook niet kent? Ook ik voel me thuis in dogma vrij. Omdat dogm’s een leer opdringen en macht uitoefenen. Dat ben ik helemaal niet van plan.
  Ik heb dingen meegemaakt en ervaringen ondergaan, waardoor ik weet wat ik weet. Dat jullie dat niet willen geloven is prima. Maar waarom mag ik mijn zegje niet zeggen, je bent toch niet bang om bekeerd te worden, bekeerd tot welke kerk dan, ik representeer geen enkele kerk en ben ook niet van plan theoligisch onderwijs te volgen van waaruit al die leren zijn ontstaan. Maar als julie zo zeker weten dat er geen god bestaat, mag ik er dan in geloven dat Hij wel bestaat en dat geen dogma op deze aarde zijn ware indentiteit bezit.

 17. Johan Nijhof

  @Cor Dank voor je antwoord, eindelijk. Je slaat echter weer mijn waarschuwing in de wind, en beroept je toch op teksten die aardig „gecorrumpeerd“ zijn. Het lezen van achtergelaten aren is een begin van sociale hulp, maar de methode is vrij vernederend, net als het gedwongen huwelijk met de broer. Nee, ik lees er niet uit, dat God van vrouwen houdt. Het zou overigens niet verkeerd zijn, om enig licht te werpen op de paarvormingsgewoonten in Staphorst, Rouveen, Grafhorst. De stukken land zijn lange repen, bij verdeling tussen broers steeds dunner geworden. De traditionele bouw van de boerderijen kent een opkamertje, met een vrij laag venster in de kop van de boerderij. Daaronder kun je als je er ‘s nachts doorrijdt de witte klompen zien staan. Achter dat venster slaapt namelijk de huwbare dochter, en de vrijer wordt geacht op te klimmen tot zijn meisje. Pas als ze zwanger is, kan er worden getrouwd, want een eis die de Staphorsters toch wel aan hun schoondochters stellen, is dat ze vruchtbaar zijn, dat wordt tenslotte van de koeien ook verwacht. Het is een romantisch gezicht, die witte klompen in het donker. ik nam het verschijnsel in mijn jonge jaren waar, en vele jaren later bestond het nog steeds. Niet erg gereformeerd zou je zeggen, maar die oeroude zeden zijn onuitroeibaar, en patriarchaal is het natuurlijk wel.
  Nu je satansvoorstelling, die stamt rechtstreeks uit die gecorrumpeerde bijbel van je. Satan, Arabisch Sjatajn, betekent gewoon tegenstander, hij is opstandig geweest en gestraft. Jesaja zegt “O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen“ Hij is prachtig, stralend, wijzer dan Daniel, het hoogste wezen dat God geschapen heeft. Hij was onberispelijk in zijn gedrag, totdat er “verdorvenheid in hem gevonden wordt”, waarvan de bron trots is. Mythologie dus, een voorstelling die gemengd wordt met de lasterverhalen over concurrerende goden. Jaweh is van de schapen, Ba‘al van de geiten. Maar Ba’al is gewoon een onweers- en regengod, god van de vruchtbaarheid. Niet het absolute kwaad dus, maar Jahweh is een naijverig god. Je hoeft dus niet onrustig te slapen, Zwarte Piet, de Bietebau of Heintje Pik komen je niet halen.

 18. Dank je voor je uitleg Johan, het is goed verwoord. Maar ik ben niet bang, omdat ik door al die gecorrumpeerde verzen heen de stem van de Vader heb gehoord. Hij geeft mij het vertrouwen. Ben Hem nog steeds dankbaar dat mijn leven 44 jaar geleden in positieve zin is veranderd. Heb nog geen moment spijt gehad, dat ik Hem toen een beetje heb leren kennen.

 19. mr Ed

  Ik ben verbolgen omdat je verhaal vol zit met leerstellingen en dogma´s. Je reactie lijkt te duiden op een gigantische blinde vlek. Ik heb je even gekwoot uit dit topic. zie onder en oordeel zelf.

  Quotes:
  …ook de woorden van Jesaja en het prachtige schilderij, zeggen mij dat jij God beter kent dan die ouderlingen ooit zullen weten. Weet dan ook dat je nooit alleen zult staan, Hij houd van je.
  Helaas, Wim Hij houd ook van jou, maar Hij respecteert je daarom ook, dus je hoef niet tegen je wil in Zijn liefde en bescherming te ontvangen. Ik hoop dat dat je geruststelt.
  Ten tweede: God houd niet meer van mij dan van jou of andere. Als jij je leven nagaat dan zal je ook tot de ontdekking komen dat je in sommige aspecten van je leven toch wel een beetje geholpen ben. Maar goed, weet dat niet iedereen dat kan zeggen en net als jij opsomde, er zijn genoeg mensen die een hele leven lang een lijdensweg moeten afleggen. Waarom, weet ik niet, wel weet ik dat mensen, ziekte kiemen en natuurrampen zo iets veroorzaken. Aangezien de aarde onder het beheer van de boze, het kwade genius, de slang of ook wel satan genoemd valt, zou je beter je pijlen daar op kunnen schieten.
  Ten derde: ieder mens, die buiten zijn eigen wil om moet lijden, zal gecompenseerd worden. Daar heb je nu niets aan zal je zeggen. Het is maar hoe je het bekijkt. Wat betekend 100 jaar op een eeuwigheid??
  …Wel weet ik dat toen de schepping klaar was God de mensen autoriteit heeft gegeven om de aarde te onderwerpen en er wat moois van te maken. Maar omdat de mens als God wilde zijn, trok God zich terug en heeft de mens hoofdzakelijk met het kwade van doen hier op deze aarde.
  Maar God laat de mensen niet geheel in de steek. Af en toe laat Hij weten dat Hij er is en bereid ons voor op een verlossing van deze kwade genius, waar de mens zo graag mee stoeit. Hij bereidt ons vooral voor op een leven na deze, een die eeuwig is, zonder ziekte, dood, jaloezie, haat en wraak. Kortom waar heel veel mensen naar verlangen. Ook wil ik refereren aan Lucas 13:4
  – Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen?
  Ten vijfde: alle beschuldigingen die je aan God uit, zijn regelrechte menselijke daden of daden van de onstuimige natuur die wij mensen aardig in de war aan het brengen zijn. God is enkel Liefde, daar blijf ik bij., Alle het kwade wat van God gezegd wordt, komt louter alleen door het onbegrip en verkeerde leerstellingen.
  Door te zeggen God is almachtig, meent men dat God de mens wel even tot de orde kan roepen. Zo is het niet. Zoals ik zij, God is liefde en liefde betekend dat Hij de mens de volledige vrijheid moet laten. Hij kan niet tegen zijn eigen geboden ingaan. Dus alle aantijgingen aan God, zijn eigenlijk bedoelt voor de mensen die zeggen namens God te handelen, en de autoriteit van God gebruiken om macht uit te oefenen en mensen te onderdrukken. Daar gaan die verhalen in deze blogs over. Ik heb niemand horen zeggen dat ze persoonlijk door God zijn aangevallen, of dat God aan een van hen persoonlijk is verschenen. Het is altijd door kerk en mensen dat de blog, Dogma-vrij levensvatbaar is.
  …Ook ik heb jaren niets met God te maken willen hebben omdat ik zag wat er mis ging. Tot ik de mens beter leerde kennen en toen pas zag hoe Liefdevol God is voor ons mensen, die van goede wil zijn, maar soms door de wereld opgeslokt worden.
  .. en dat jullie de schuld geven aan iemand waar jullie het bestaan ervan niet willen accepteren. De stelling dat de hele Bijbel door God is geschreven of dat de hele Bijbel door mensen is gedicteerd is allebij niet waar. Je moet de paarse kat leren kennen om zijn stem te kunnen verstaan.
  Begrijp dat het kind toch met het badwater is weggegooid, of trek ik hier verkeerde conclusies?
  Menselijkhandelen staat los van God, de mens is een vrij individu, kan zich nooit beroemen op een god die hen dwingt dingen te doen die ze eigenlijk niet willen. Of mischien er juist wel op kikken.
  Jij mag heel goed in jezelf geloven en ik ben blij dat je kan zeggen “ik ben”.
  Maar mijn geloof in het overkoepelende “Ik ben” is net zo reeel als het geloof dat jullie hier neerzetten. Er blijken dus waarschijnlijk 2 waarheden te zijn, omdat wij geen van twee naar de andere toe kunnen bewijzen welke de echte waarheid is, kan het toch niet verkeerd zijn om jullie opmerkzaam te maken dat
  naast jullie geloof in jezelf er meer onder de zon is? In alle liefde, heb me nergens opgedrongen. Verwacht ook niet dat jullie massaal mij woorden zullen aannemen. Maar voor de toekomst kan het belangrijk zijn om mijn woorden te herrinneren.
  Als je mij monddood maakt, zoals je mannelijke waakhonden proberen te doen, dan wordt het toch ook maar een eenzijdig blog. Kort gezegd ik dring me niet op maar probeer in liefde en vrede een breder beeld van het leven te schetsen. Daar kan je alleen maar je voordeel mee doen, of niet maar dat is aan jou, daar heb ik geen invloed op.
  …Zo werkt dat niet in met de Bijbel. God is goed. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt, dus hebben wij ook enige notitie van wat goed dan inhoud. Nu ga nogmaar eens de Bijbel lezen, dan ondekt je waarschijnlijk het verschil tussen de schrijvers, de culteren waar van uit ze schrijven en het goddelijk geInspireerde woord. Ook in het oude testament zegt God ik ben het niet die jullie slaat en ook alle volkeren mogen bij mij komen denk niet Isralieten dat jullie beter zijn dan de rest. Ook zegt Hij draag zorg voor de weduwe en de wezen. Laat wat graan over voor de armen. Leen geen geld met rente. Buiten het menselijke in dit Boek is er ook een geestelijke kant in dit boek. Het onderscheid maken is niet eenvoudig, maar ik begin het te leren en als zo eenvoudige arbeiders zoon dat kan leren moet jij dat ook beslist kunnen leren. Maar dat is natuurlijk geheel aan jou. Laten we elkaar in iedergeval de vrijheid laten. De waarheid komt vanzelf naar boven, daar kan ik echt niets aan veranderen. Niet iedereen loopt met oogkleppen voor in dit leven.
  Nogmaals als je niet in de Auteur van de Bijbel geloofd om zijn gruwelijkheden dan is dat een groot misverstand, ” mis verstand” in het beginne was alles volmaakt, zelfs de dieren aten elkaar niet op. Maar de mens koos een eigenweg, de weg van satan. God heeft ze gegeven waar ze omvroegen, maar God heeft altijd gezegd jullie kunnen bij mij terugkomen. Dat is een blijde boodschap die ik niemand wil onthouden,. Kortom, ik dring mij niet op, er wordt altijd mijn naam vermeld bij mijn reaktie, dus je hoeft dit niet lezen als je mij een bedreiging vindt.
  maar Jezus heeft ons de ware aard van Zijn Vader getoond. Maar ook het oud testament laat zien dat God opkwam voor de weduwe en de wezen. Mensen hebben daar echter nooit naar geluisterd en de vrouwen werden uitgebuit. Met allemaal regeltjes door de machthebbers verzonnen. Als je zegt God bestaat niet want niemand kent hem dan heb je met het tweede gelijk, niemand schijnt God nog echt te kennen. Door de valse leren die de wereld overspoeld hebben.
  .. Niet alles wat in de Bijbel staat is direct het woord van God ook al staat het zo beschreven. Van af het begin zijn er menselijke invloeden binnengeslopen. Aan de de wijze onder ons om Gods ware woord te ontdekken.
  …de aarde draait zijn eigen scenario af. Aardbevingen, tsunamies, orkanen, hongersnoden, Aids, Zikavirus, de pest, cholera. Allemaal ellende die eigenschappen zijn van satan. Wonderlijk dat jullie alsmaar afgeven op God en satan buiten schot laten. Echter niet zo verwonderlijk als je de mens beter leert kennen.
  Sommige profeten hebben deze gebeurtenissen zien aankomen en waarschuwen de mensen dat er redding en bescherming mogelijk is. Als mensen die waarschuwingen in de wind slaan, dan kan je de redder toch niet verwijten dat ze aan die ramp verloren gaan.
  Nogmaals, God schiep de aarde als het Paradijs, maar de mens koos voor de aarde die aan satan toebehoort. In het paradijs had je alle gruwelijkheden niet. Maar de mens is ijdel en wil zich zelf tot god uitroepen, daar staat de Bijbel en de blogs vol mee. Dus er is niets nieuws onder de zon. Nu dan, kijk om je heen en ziet wat de mens er tot nu toe van gebrouwen hebben, nog beter let op de toekomst,
  het zal je vebazen.

 20. De conclusie die ik trek n.a.v. bovenstaande en van nog een heleboel andere gesprekken die ik hoorde en voerde, is dat het ontzettend moeilijk is om je werkelijk in een ander te verdiepen. We bekijken de ander door het filter waarmee we zelf onze werkelijkheid kleuren/vormen en wijzen vervolgens alles af wat daarin niet past.

  Lieve mensen, het is weer nationale vrouwendag vandaag. Laten we allen proberen om onze vrouwelijke eigenschappen volop te gebruiken en te ontwikkelen, zodat we met meer zachtheid, openheid en compassie met elkaar kunnen samenleven.

  Heb elkaar lief. <3

 21. Koen Tesselaar

  dank je Inge. Ik heb veel met mijn moeder gesproken over mijn “zwakheden”.. Zij heeft een schat aan wijsheid en inzichten opgedaan door middel van astrologie. Niet veel zonen zullen hun diepere ziele roerselen met hun moeder delen. Als man word je geacht je sterk en krachtdadig op te stellen. Als je je daar niet senang bij voelt neem je maar een pilletje.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.