Onderzoek naar emotionele en psychosociale impact van kerkverlating op kerkgangers en kerkverlaters

Lieve mensen,

Vanaf vandaag zal worden onderzocht en vastgelegd wat de emotionele en psychosociale impact van kerkverlating is! Dit onderzoek is bedoeld voor zowel kerkgangers als kerkverlaters en brengt de impact van kerkverlating – die voor alle betrokkenen vaak heel groot is – zorgvuldig in kaart. Doel van het onderzoek is om pijn, onrecht en behoeften (van zowel kerkgangers als kerkverlaters) zichtbaar en bespreekbaar te maken, waardoor gericht gewerkt kan worden aan preventie en er meer kansen komen voor betekenisvolle relaties tussen kerkgangers en kerkverlaters.

Ben jij kerkganger of kerkverlater, doe dan mee en breng dit onderzoek ook bij andere kerkgangers en kerkverlaters onder de aandacht. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de resultaten!

Het onderzoek bestaat uit 37 stellingen, waarvan je kunt aangeven in hoeverre je het daarmee eens of oneens bent. Aan het eind staan nog enkele open vragen. Geen enkele stelling of vraag is verplicht. Je kunt zowel overslaan als terugkeren naar een vorige vraag om je antwoord te herzien. Meedoen kan volledig anoniem en onderzoeksresultaten worden nooit herleidbaar naar een persoon openbaar gemaakt.

Invullen van de enquête duurt ongeveer 5 – 10 minuten.

Enorm bedankt voor de medewerking!

Klik op deze link om naar de enquête te gaan: https://www.survio.com/survey/d/J9K9B0A7G8X2S1D2U

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.