13. En hij zal over u heersen

Dit artikel maakt deel uit van een serie over aangeleerde, op religie gebaseerde, belemmerende overtuigingen en de mogelijke gevolgen die deze kunnen hebben. Doel van deze serie is: herkenning en erkenning. Doelgroep: (onbewust) betrokkenen /slachtoffers (zowel gelovig als niet meer gelovig), therapeuten en kerkwerkers. Deze serie laat bewust het waarheidsgehalte van de overtuigingen buiten beschouwing en zoomt enkel in op de mogelijke gevolgen. Deze mogelijke gevolgen zijn samengesteld aan de hand van meer dan 1000 reacties en mails van twijfelaars en (ex-)gelovigen. In dit artikel worden de meest genoemde en als ‘klachtengevend’ ervaren gevolgen besproken. Meer info over dit project: >KLIK<

Dit is deel 13. 

 

En hij zal over u heersen

 

Onder het filmpje de meer uitgebreide tekst.

“Naar hem zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.” Volgens sommigen is dit een leefregel, een gebod. Anderen zien dit als een vloek, een straf vanwege de zondeval. Ik lees iets anders. En door het zo te lezen, wordt het voor mij heel actueel en fascinerend.

Maar eerst zal ik even kort uitleggen hoe ik de bijbel lees. Niet omdat dat nou zo belangrijk is of omdat ik vind dat iedereen dat zo moet doen, maar om een beetje context te geven aan mijn ‘verklaring’. Sinds ik de bijbel ben gaan lezen als een zeer oud samenvoegsel van geschriften in verschillende stijlen en uit verschillende tijden, waarvan herkomst en bedoeling (mij) onduidelijk is, en sinds ik elke verklaring die ik ooit hoorde of las buiten beschouwing laat, ontdek ik nieuwe schatten. Oh, ongetwijfeld mis ik veel cultuurhistorische achtergrond en context, maar ik mis ook de weliswaar knap bedachte, maar mogelijk foutieve aannames en conclusies die tot kerkelijke verdeeldheid en strijd leiden. Elke inval die ik zelf heb, daarvan weet ik dat het niet meer is dan mijn associatie, zoals ik dat ook heb bij andere boeken die ik lees (en waarvan ook niemand zich afvraagt of ik deze wel op de juiste manier geïnterpreteerd heb). Schrijven is een avontuur. Lezen ook. Het kan zijn dat de lezer een heel ander avontuur beleeft dan de schrijver. Dat hoeft niet minder waardevol te zijn. (Zeker niet als je gelooft in het levende Woord en bedenkt dat voortdurende verandering een kenmerk van leven is.) 

Wanneer ik lees ‘naar hem zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen’, dan denk ik daarbij niet alleen aan vrouwen en mannen. Ik denk aan het mannelijke en het vrouwelijke, zoals zich dat in ons manifesteert. Of je jezelf nou definieert als man, als vrouw, als een combinatie, wisselend of anders, de meeste mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. En hoewel ik denk dat ik niemand recht doe wanneer ik bepaalde eigenschappen definieer als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’, wil ik inzoomen op het feit dat het ‘rationele’ bekend staat als een mannelijke eigenschap en het ‘emotionele’ als een vrouwelijke eigenschap.

Goed, terug naar de tekst.

Voor mij is dit een heel logisch oorzaak-gevolg verhaal. “Naar hem zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.” Waarom werden deze woorden gezegd? Omdat het de mens een goed idee leek kennis te hebben van goed en kwaad en daarmee te kunnen (ver)oordelen. Om te kunnen oordelen, moeten we weten wat de normen en de regels zijn. Dus gaat -logischerwijs- naar het mannelijke, het rationele, onze begeerte uit. We willen weten hoe het hoort. We willen de juiste regels kunnen toepassen. We willen een perfecte wet. Het moet duidelijk zijn voor iedereen en altijd op de juiste manier werken.

En hij zal over u heersen. Daar staan we dan, met onze felbegeerde en zo gekoesterde wetten en regels. Onze dogma’s en onze bureaucratie. Onschuldige kinderen het land uit te zetten. En de meeste van hen halen nooit het nieuws.

Het mannelijke ‘hoe het hoort’ houdt het vrouwelijke ‘hoe het voelt’ in bedwang. Maar niet alleen het vrouwelijke. Wanneer mannelijkheid en vrouwelijkheid niet in balans zijn, wanneer één van de twee onderdrukt wordt, komt het grotere geheel in gevaar. Onze menselijkheid, met waarden als empathie en mededogen.

 

Patriarchale traditie

Religie is binnen orthodox religieuze kringen een patriarchaal gebeuren. Over God wordt in de hij-vorm gesproken en het kerkelijk gezag wordt uitsluitend gevormd door mannen. Zij bepalen wat de wil van God is en hoe de bijbel uitgelegd moet worden.

“Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn.”

1 Korinthe 14: 34-35 en 1 Tim. 2: 12

 

“De wet zegt: En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.”

Gen. 3: 16, Ef. 5: 22, Kol. 3: 18, Tit. 2: 5, 1 Petr. 3: 1

 

“Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.”

1 Tim. 2: 11-15

 

“Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft.”

1 Kor. 14: 34

 

Hoe deze teksten binnen orthodox religieuze groeperingen worden uitgelegd, wordt al eeuwenlang bepaald door mannen.

 

Rationele onderdrukking

Ik had geleerd om op een ‘mannelijke’ manier in het leven te staan. Rationeel, met op elke vraag een vaststaand antwoord.
Daar kwam bij dat ik mij als vrouw diende te onderwerpen aan het gezag van de man. Hoe ik (volgens God) behoorde te leven, werd mij door mannen aangeleerd.

Het mannelijke domineerde niet alleen in mijn omgeving, maar ook in mezelf. Ik had niet geleerd om kwetsbaar te zijn, om emoties te tonen, of om überhaupt te weten wat ik voelde. Ik bedwong mijn gevoelens met mijn verstand, met ‘regels’ en met wat ik ‘wist’.

“Niet bang zijn, de HERE is bij je!”

Alsof het mogelijk was om met een soort spreuk mijn angsten te bezweren. Ik was zo druk met onderdrukken en ontkennen, dat het mij volledig ontging, dat ik naast angst ook schuldgevoelens ontwikkelde vanwege die angst. Ik kwam uiteindelijk steeds meer klem te zitten doordat een deel van mij er niet mocht zijn, maar nooit verdween.

En dat is meteen ook het probleem. Wat je onderdrukt of wat je wegstuurt, verdwijnt niet. Ik kwam er jaren later in therapie pas achter hoe diep ik mijn angst had opgeslagen en hoeveel schaamte- en schuldgevoelens daar inmiddels aan gekoppeld waren.

Het is voor mensen met relatief veel vrouwelijke eigenschappen buitengewoon moeilijk om aansluiting te vinden in een door mannelijkheid gedomineerde omgeving. Voor mensen die van nature (of door hoe het leven hen vormde) niet (meer) zo conformistisch zijn, kan het niet (meer) mogelijk of niet (meer) wenselijk zijn zich aan te passen aan de groep. Te denken valt dan aan mensen die niet hetero zijn, niet getrouwd, geen kinderen ‘nemen’, hooggevoelig en/of zeer ruimdenkend en creatief zijn… personen waar ‘iets’ mee is, die niet ‘standaard’ zijn. Juist voor hen zijn de vaak rigide dogma’s en regels zó beperkend dat ze zichzelf geweld moeten aandoen wanneer ze zich daaraan  conformeren.

Helaas zijn de verhalen, van zowel mannen als vrouwen die zich onvrij, gediscrimineerd en onderdrukt hebben gevoeld in de kerk, talrijk.

Ze mochten niet voelen wat ze voelden. Ze mochten niet trouwen met degene van wie ze zielsveel hielden. Ze mochten zich niet uiten op een manier die bij hen paste. Ze moesten zwijgen of werden doodgezwegen. Ze leden onder de druk van het mannelijk wetticisme. Vaak waren er maar twee dingen mogelijk: gehoorzamen of vertrekken.

Deze mannelijke overheersing is bedoeld als bescherming voor het vrouwelijke, dat ‘rebels’, ‘vijandig’ of ‘(geestes)ziek’ is. Het mannelijke ‘hoe het hoort’ houdt het vrouwelijke ‘hoe het voelt’ in bedwang. Religie domineert over relatie. Het rationele overheerst het emotionele. Alles ging immers mis toen Eva haar gevoel volgde en bezweek voor de verleiding. Als ze zich aan de regels had gehouden, zaten we nu niet met de gebakken peren. Of appels. Of wat het ook maar voor verboden vrucht was. In elk geval is het de schuld van de vrouw, van het vrouwelijke. Daarom wordt dat onderdrukt.  Angst voor ‘hysterie’ en controleverlies kan ervoor zorgen dat men doorslaat in rigidideit en dogmatiek.

Is dit herkenbaar voor je? Heb jij ook te maken (gehad) met onderdrukking, discriminatie en veroordeling omdat je niet precies in het hokje paste? Herken je het met je verstand onderdrukken van gevoelens? Ik ben benieuwd naar je ervaringen en nodig je uit hierover te vertellen. Laten we samen zichtbaar maken wat er kan gebeuren wanneer mannen heersen over vrouwen en het rationele het emotionele domineert. 

Met alle liefde, 

Inge 

PS: Ik lees al jullie reacties, maar wegens het hoge aantal mails dat ik krijg sinds ik deze serie ben begonnen, lukt het me nog niet om ook op de website te reageren. Ik zie jullie wel op elkaar reageren en vind dat heel fijn. Ik krijg ook regelmatig te horen dat mensen de reacties hier ook zo helpend vinden, dus weet dat het zeer gewaardeerd wordt! Dank jullie wel! <3 

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

13 Responses

 1. Verena

  Ik vind het al knap dat je de bijbel kan lezen…ik ben meerdere malen begonnen en weer gestopt.nu weer begonnen in OT het verhaal van de uittocht van Mozes..vol met dubbele woorden en zinnen, namen die ik niet kan uitspreken getallen etc..wat is dat een taai, onbegrijpelijk, niet doorheen te komen boek. Ook geprobeerd de evangeliën te lezen, maar ik voel alleen maar wrevel, ergernis en weerstand. Het komt bij mij gewoon niet echt binnen…Men zegt de verhalen uit de bijbel zijn ook mijn verhalen…Ik heb dat niet, ik haal meer uit andere boeken dan uit de bijbel. Maar ik wil volhouden en proberen de bijbel verder te lezen..

  1. Edward

   Het belang van de bijbel wordt sterk overtrokken. En niet alleen in kringen van gelovigen.
   Ik kan een lang betoog schrijven over onmogelijke verhalen. Over onnoemelijke wreedheden en onwezenlijke geboden en verboden. Over dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden, zowel in het oude als in het Nieuwe Testament.

   Ik wil echter niemand kwetsen, daarom beperk ik mij tot de zakelijke constatering dat dit boek als basis voor een levensbeschouwing, als moreel richtpunt of als uitgangspunt om politiek te bedrijven volslagen ongeschikt is. Alleen al om het meerduidige karakter van de teksten en de vele tegenstrijdigheden en onmogelijkheden erin.
   Maar er is meer. Met de bijbel in de hand predikt het geloof nederigheid, liefde en verdraagzaamheid, maar kweekt het in de praktijk arrogantie, haat en agressie. Bovendien is de bijbel een rijke bron van dooddoeners, valse argumenten en drogredenen.
   Het is een gevaarlijk boek. Een dodelijk boek. Veel beter het maar niet te lezen.

  2. John Mieras

   Verena, je geeft zelf al aan dat het boek de bijbel jouw alleen maar wrevel, ergernis en weerstand oproept, taai en onbegrijpelijk….dat kan ik goed begrijpen want dat heb ik ook zo ervaren….. tot ik ging onderzoeken hoe het nu werkelijk in elkaar zat, dat kost veel tijd en onderscheidingsvermogen. … Wie zegt dat die verhalen ook jouw verhalen zijn? is dat wel zo? En waarom zegt men dat? Denk daar eens goed over na…. ga eens een onafhankelijk onderzoek doen naar: de geschiedenis en ontstaan van de mens en van de bijbel, lees boeken en info, zoek op internet, ga naar de bibliotheek, onderzoek eens wat indoctrinatie is en CIRKELREDENERING! Probeer zoveel mogelijk zelf na te denken en te beslissen over je eigen leven in plaats dat je mee loopt door groepsdruk en religieuze cirkelredeneringen. Of ben je geboren in een religieus gezin? Dan is er altijd voor jouw beslist… genoeg om over na te denken, voor iemand die de bijbel kan lezen en begrijpen is het helemaal niet zo moeilijk om te bewijzen dat het een gevaarlijk en onwaar boek is (gedeelte over letterlijke geschiedenis klopt) dat geschreven is door mensen met een eigen agenda en is ontstaan uit vele gewoontes, mythen en sagen … waarom? om mensen afhankelijk te maken, er zijn al zoveel Goden aanbeden door de mensheid en ineens komt er een God JHWH van de Joden waarvan men heden ten dage leert dat het de enige God is, er bestaan volgens de mens zoveel Goden dat je de tel kwijtraakt, trouwens op de Sumerische kleitabletten (een van de oudste beschavingen die met spijkerschrift iets gingen opschrijven) die zijn gedateerd op ongeveer 4000 tot 3000 jaar voor Christus staat al een scheppingsverhaal geschreven met een tuin van Eden en een zondvloed , dus lang voordat de Joden hun god JHWH gingen aanbidden ze zijn dus onmogelijk de eerste met een scheppingsverhaal. Ga dus nogmaals eens op onderzoek uit, succes met je zoektocht. groet John

 2. Verena

  Hoi John en Edward, dank je wel voor jullie reacties. Ik ben niet gelovig opgevoed. Ik zat wel op een Christelijke school waar we godsdienstles kregen en kreeg je ook de geijkte verhalen in een simpel jasje te horen van bijv. de schepping, Noach en de ark, Mozes en het brandende braambos, Jozef, en de verhalen over de wonderen van Jezus. Trok mij denk ik ook toen niet want van school af niets meer meegedaan. Jaren ook geen interesse gehad in enige vorm van religie. Totdat ik in contact kwam met het boeddhisme en me daarin ging verdiepen. Veel documentaires erover gezien, lezingen gevolgd op YouTube van boeddhistische leraren, boeken gelezen etc..maar kon ook daar kon ik niet ” alles” in vinden. Ik ben op onderzoek uitgegaan en over andere religies gelezen. Maar omdat ik toch hier geboren ben en de maatschappij berust op veel Joods-Christelijke waarden vind ik het ook interessant om die kant verder te onderzoeken. En ik was op zoek naar een geloof wat bij mij past. Maar helaas vind ik in een hoop religies, ook het boeddhisme een hoop dogma’s waar ik veel moeite mee heb. Ik heb ook programma’s als de Verandering gezien van de EO, maar ook daar kon ik niets mee. Programma’s zoals het Vermoeden toen het nog door Annemiek Schrijver werd gepresenteerd vond ik heel interessant, juist omdat mensen zo bevlogen zijn over hun geloof. Ik heb veel boeken gelezen, bv van Jacob Slavenburg over de bijbel en dat de teksten zo vaak veranderd zijn. Op internet ook veel opgezocht over de geschiedenis van de historische Jezus etc…wel of niet bestaan. Kortom ik heb veel gelezen, gezien en opgezocht op internet over allerlei religies en er is niets waarvan ik zeg dat past volledig bij mij. WBT de bijbel, ik dacht dan ga ik dat als een soort wereldliteratuur lezen, want het is wel bijzonder dat er zoveel teksten zijn van duizenden jaren oud. Ik ben gek op boeken en lezen. En vorig jaar was er een programma van Jacobine Geel over de bijbel, met meerdere mensen die iets vertelden hierover. Ook die mensen praten zo bevlogen erover dat ik dan weer wordt aangestoken om dit dan weer proberen te lezen, benieuwd naar die pareltjes en de wijsheid die erin staat. Maar nee hoor, ik kan er echt niets mee. Ik vind meer wijsheid in andere boeken, die weliswaar ook over religie gaan, dan in de Bijbel. En voor mij geldt dat ik multi religieus ben want ik word door meerdere religies geïnspireerd 🙂 Nu volg ik wat lezingen op Youtube van Marcus Borg, overleden in 2015, een liberale theoloog en onderzoeker naar de historische Jezus, wat een heel ander perspectief bied op wat er in de bijbel staat en hoe men de verhalen in de bijbel interpreteerd. Ontdaan van alle opsmuk van Zoon van God, wonderdoener, gestorven voor onze zonden etc..en dat vind ik weer heel interessant. Ik had ook al een boek van Marcus Borg waar hij samen met Jack Kornfield uitspraken van de Boeddha vergelijkt met die van Jezus. Kortom, ik hou vele opties open en onderzoek ook veel.

  1. Edward

   Beste Verena,

   Jij noemt jezelf multireligieus.
   Jouw reactie lezend interpreteer ik dat als spiritueel zoekend. Ik vermoed dat je zoekt naar de zin van het leven. Waar komen wij vandaan? Waarom bestaan wij? Waarvoor zijn wij op aarde? Wat is de Waarheid? En nog meer van dit soort vragen over zingeving.
   Je zoekt in de verkeerde richting. Al die mensen die je in je stuk noemt komen uit de gelovige hoek. Zij allemaal, inclusief Annemiek Schrijver, Jacobine Geel en de boeddhisten, zoeken zingeving bij een externe autoriteit. Zij zijn als woestijnreizigers die wijzen naar een fata morgana en roepen Daar is het reddende water! volg mij! Ik weet de weg! Zij denken de Waarheid (met een hoofdletter) te kennen maar hebben de werkelijkheid uit het oog verloren.

   Zoek de zin van het leven in jezelf. Heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in je (mede)menselijkheid, je integriteit, je empathie, je verdraagzaamheid, je betrokkenheid bij het welzijn van je medemens, de samenleving en de wereld. Luister naar je eigen autonome geweten. Houd de balans vast tussen altruïsme en egoïsme. Maak je eigen keuzes. Accepteer je eigen verantwoordelijkheid.
   Wantrouw ideologieën, wantrouw dogma’s.

   Religies (en ook, maar in mindere mate, wereldse ideologieën zijn inherent immoreel en potentieel gevaarlijk, want zij eisen gehoorzaamheid inplaatsvan verantwoordelijkheid. Zij leggen wetten op inplaatsvan keuzes te bieden. En het zijn mensen, feilbare mensen, met hun eigen behoeften, hun eigen wensen en hun eigen vooroordelen die deze ideologieën, de doctrines en de dogma’s uitdragen. En hun volgelingen zijn het instrument waar ze hun ambities mee verwezenlijken en de samenleving in gijzeling houden.

   Je houdt van lezen. En je kijkt graag naar filmpjes over dit onderwerp, heb ik begrepen .
   Kijk eens rond op de webstek positief-atheïsme.nl. Er is een gastenboek waar niet alleen overtuigde atheïsten hun bijdragen leveren, maar ook twijfelaars en zoekenden.
   Maar ik denk dat allerlei andere pagina’s, zoals ‘auteurs’, ‘citaten’ ‘knipsels’ en vooral ‘video’ in eerste instantie interessanter zijn. Vooral Etienne Vermeersch’ op laatstgenoemde pagina heeft veel behartenswaardige dingen te zeggen. Vooral als je weet dat hij emeritus professor is en vroeger monnik was.
   Groet

   Edward

   1. John Mieras

    Hallo Verena en Edward, Precies…..zoekende mensen of afhankelijk gemaakte mensen die “zingeving” zoeken bij een externe autoriteit.

    Bedankt voor de commentaren, inderdaad Etienne Vermeersch is heel interessant.

    Edward schrijft: En het zijn mensen, feilbare mensen, met hun eigen behoeften, hun eigen wensen en hun eigen vooroordelen die deze ideologieën, de doctrines en de dogma’s uitdragen. En hun volgelingen zijn het instrument waar ze hun ambities mee verwezenlijken en de samenleving in gijzeling houden.

    Héél duidelijk uitgelegd Edward, en deze mensen verschuilen zich achter een god als autoriteit en allen die dat geloven worden zo afhankelijk gemaakt.

    bedankt, John .

    1. John,

     Je schrijft ”…en deze mensen verschuilen zich achter een god als autoriteit en allen die dat geloven worden zo afhankelijk gemaakt.”
     Dat is natuurlijk helemaal waar. En hoe vreselijk moeilijk het is om die afhankelijkheid te doorbreken wordt in alle blogs en vlogs en in alle reacties op deze webstek zichtbaar gemaakt.
     Maar wat veel belangrijker is: Het zijn niet alleen de volgelingen die in de houdgreep van het geloof gevangen zitten. Hele samenlevingen worden geterroriseerd en in hun ontwikkeling gefrustreerd. En dan heb ik het niet alleen over het jihadisme van groepen als IS, hoewel die hun overtuiging wel heel agressief belijden. Ik heb het ook antisemitisme, over onze ‘joods-christelijke cultuur’ en over ‘normen en waarden’, over het afwijzen van abortus en het doodschieten van abortusartsen door christenfanatici, over de stompzinnige bezwaren tegen het homohuwelijk, over de verplichte zondagsrust, over de vele religieus geïnspireerde artikelen in onze als seculier beschouwde wetgeving, over… nou ja, teveel om op te noemen.
     Maar het belangrijkste is het inherente immorele karakter van religie. Maar deze webstek is niet de geschikte plaats om daarover door te gaan. Misschien op positief-atheïsme.nl?

     Edward

  1. Al sinds de mens voor het eerst met angstige verbazing om zich heen keek in die voor hem nog zo onbekende en schrikwekkende wereld waar hij in leefde stelde hij de vragen waar wij nu nog mee bezig zijn: Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Hoe zijn wij hier gekomen? Hoe is alles begonnen? En nog meer. En er was altijd wel een slimmerik die beweerde dat hij de antwoorden kende. Zo zijn de mythen, de sagen en de legenden in de wereld gekomen.
   M.a.w. Het scheppingsverhaal in al zijn variaties is al zo oud als de mensheid zelf en in alle culturen onafhankelijk van elkaar verzonnen en verteld, overgeleverd en aangepast.
   Ik had vroeger een rijtje dikke engelstalige boeken (een stuk of tien en elk vier- tot vijfhonderd pagina’s, jammer genoeg door tropische insecten opgevreten en teloorgegaan) die allemaal volstonden met mythen, sagen en legenden. Niet alleen Germaanse, Griekse en Romeinse, maar ook uit India, Japan, China, Noordamerikaanse indianen, Zuidamerikaanse Indianen, Vikingen, Kelten en nog veel meer. En al die culturen hadden hun eigen scheppingsverhaal.Het verhaal in de bijbel is dus maar één van vele en niet eens het meest interessante.

   Edward

 3. Verena

  “Zoek de zin van het leven in jezelf. Heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in je (mede)menselijkheid, je integriteit, je empathie, je verdraagzaamheid, je betrokkenheid bij het welzijn van je medemens, de samenleving en de wereld. Luister naar je eigen autonome geweten. Houd de balans vast tussen altruïsme en egoïsme. Maak je eigen keuzes. Accepteer je eigen verantwoordelijkheid.
  Wantrouw ideologieën, wantrouw dogma’s. ”

  Hoi Edward, zoals je bovenstaande beschrijft daar ben ik het ook geheel mee eens! Alleen kan jij het wat makkelijker verwoorden dan ik :-). Het klopt dat ik idd veel onder de gelovigen zoek. Kleine kanttekening over het boeddhisme, de bedoeling van het boeddhisme ( helaas wordt dat vaak vergeten door de boeddhisten zelf of de boeddhistische leraren) is juist wat je als bovenstaande beschrijft. Onderzoek alles zelf. Of een gezegde uit het zenboeddhisme: Als de Boeddha tegenkomt doodt hem dan. Maw…je zal het echt zelf moeten uitzoeken, ervaren en doen.

  Heb ook het één en ander gelezen van Williges Jäger, voormalig Benedictijner Monnik en nu ook zenboeddhist. En dat komt dichtbij hoe ik ook wel denk en voel, we zijn een golfje in de oneindige zee..die zee is in dit geval geen externe God. Wat dat wel is, dat is voor mij een grote mysterie..maar dat ene golfje dat ik ben kan dan zoeken naar de zin van het leven in mijzelf, vertrouwen hebben in mijzelf, vertrouwen in mijn ( medemenselijkheid) , mijn integriteit, empathie etc,,,zoals je het dus heb opgeschreven.

  Ga nog kijken naar Etiënne Vermeersch, bedankt voor de mooie reactie en tips!!

  Hartelijke groet
  Verena

  1. Edward

   Dank voor je compliment Verena. Het doet me deugd dat je mijn opmerkingen waardeert.
   Wat betreft het boeddhisme, het zenboeddhisme en de heer Jäger en de zoektocht naar zingeving heb ik nog wel het een en ander op- en aan te merken, maar ik denk dat we ons dan een beetje bezijden de bedoelingen begeven die Inge met haar webstek heeft.
   Maar ik ben graag bereid dit gesprek met jou en eventueel met John Mieras in het gastenboek van positief-atheïsme voort te zetten. Daar speel ik, zoals ik dat noem, mijn thuiswedstrijden.
   Wat betreft die boeken: Ja het is jammer dat ze verloren gegaan zijn, maar dat zijn alleen maar materiële zaken. ik heb meer verloren. Verlies behoort bij het leven, maar de herinnering blijft en versterkt het besef hoe gelukkig je bent met wat je hebt.

   Edward

 4. Doortje

  Interessant om jullie reacties te lezen. Zomaar een reactie. een ander geluid. Ik denk dat de Bijbel inderdaad moeilijk te verteren verhalen bevat – oa over inname van Israel – die door bepaalde beloftes en opdrachten in de geschiedenis ook desastreuze gevolgen hadden, en dat er ook tegenstrijdigheden in zitten. Wat het eerste (moelijk te verteren verhalen met desastreuze gevolgen): deze bemoeilijken het me om te geloven. Wat de tegenstrijdigheden betreft: voor mij maken deze duidelijk dat God niet wil dat mensen van de bijbel een vastliggend dogma maken. Blijkbaar is er ruimte voor verschil van inzicht over details. En daarmee kom ik dichtbij de relativering die Edward en John voorstaan. Alleen blijf ik gelovig. Een gelovige, die ervoor kiest te erkennen dat er een schepper is van het leven en de aarde en alles wat erin is. Die uit ontzag voor die schepper / uit erkenning van eigen beperktheid & uit geraakt zijn dPS oor de menswording van God ervoor kiest om onverteerbare verhalen en realiteiten aan God voor te leggen, als iets dat moeilijk te aanvaarden is. Ik kan de werkelijkheid niet voorschrijven hoe hij zou moeten zijn. Ik kan me wel laten raken door de oproep om te vertrouwen, lief te hebben, goed werk te doen, een naaste te (leren) zijn, vergeving te ontvangen en om verder te kijken dan het alledaagse.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.