Nieuw project: inzoomen op je religieuze blauwdruk

Ze komt bij me staan en zegt: “Ik wil je nog bedanken voor …”. Ze slikt. Ze pakt m’n hand. Ze zoekt naar woorden. Er rolt een traan langs haar wang. Dan zucht ze diep en fluistert: “Nee echt…, dank je wel…” Ontroerd meen ik in haar blik de combinatie van pijn en opluchting te herkennen. Ik luister als ze vertelt wat deze middag met haar heeft gedaan. Ze gebruikt daarbij een woord dat me al dagen raakt tot in mijn diepste kern: ‘ontschuldigd’.

Ik ben nog steeds onder de indruk van de reacties die ik kreeg van de deelnemers aan de themamiddag (over religieuze opvoeding) van afgelopen zondag. Reacties als bovenstaande, maar ook:

“Kan dit vaker?”
“Graag een vervolg!”
“Dit moet elke hulpverlener weten!”
“Mag ik een uitdraai of is het ergens na te lezen?”

Reacties die me meer dan eens doen beseffen hoe helpend en helend het kan zijn te delen van kennis en inzichten rondom aangeleerde religie en de mogelijke gevolgen. Afgelopen zondag behandelde ik onder andere een rijtje met 10 op religie gebaseerde belemmerende overtuigingen en de gevolgen die deze kunnen hebben.

Ik heb besloten om de komende tijd wekelijks één van deze overtuigingen te behandelen in de vorm van een blog op dogmavrij.nl en mogelijk ook in de vorm van vlogs. Ik ga dieper in op de 10 overtuigingen die ik op de themamiddag heb behandeld, plus nog een paar waarvoor zondag geen tijd meer was.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 1. Slechts één waarheid (buitensluiting andersdenkenden).
 2. Niet van deze wereld zijn (angst voor de buitenwereld).
 3. Negatief zelfbeeld (schuld en schaamte).
 4. Onderdrukte gevoelens (niet weten wat je wilt, geen grenzen kunnen aangeven).
 5. Angst voor straf (proberen niet op te vallen en niemand boos te maken).
 6. Extern gezag (gevoelig voor onderdrukking/narcisme, ’de ander’ bepaalt).
 7. Koppeling tussen liefde en lijden (ongezonde relationele programmering).
 8. Geestelijke strijd (voortdurend leven in oorlogsgebied).
 9. Zonde tegen de Heilige Geest (angst en onzekerheid).
 10. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen (besef van angst komt achteraf).
 11. Angst voor de hel (actief angstnetwerk en nachtmerries).
 12. Eerst religie, dan het kind (liefde onder voorwaarden).
 13. “En hij zal over u heersen” (onderdrukking van de vrouw en van ‘het vrouwelijke’).
 14. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (aangeleerde passiviteit en naïef wereldbeeld).
 15. Sexuele onderdrukking (lust is smerig).
 16. BONUSaflevering: POSITIEVE GEVOLGEN van een religieuze opvoeding (want eerlijk is eerlijk).

 

De volgorde van deze 15 thema’s is overigens willekeurig. Het is dus niet zo dat het eerste thema de belangrijkste of de meest genoemde is. Deze thema’s zijn samengesteld aan de hand van de in ruim 1000 mails/reacties genoemde als belemmerend ervaren overtuigingen.

Dit project komt tijdelijk in de plaats van de vraag van de week op de Facebookpagina Coach voor Kerkverlaters. Elke dinsdag verschijnt er een nieuwe blog, die ik onder een aparte rubriek op de site zal plaatsen, zodat het een overzichtelijk en gemakkelijk terug te vinden geheel wordt. Ik hoop dat jullie er echt iets aan zullen hebben en dat de (h)erkenning goed zal doen. Deel de blogs ook gerust met therapeuten en kerkwerkers.

Overigens zal ik geen uitspraak doen en niet in discussie gaan over het waarheidsgehalte van de te behandelen ‘dogma’s’. Dat doe ik niet, omdat ik vind dat iedereen dat voor zichzelf mag bepalen. Bovendien gaat het in dit geval puur om wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn wanneer je bepaalde overtuigingen in je ‘blauwdruk’ hebt zitten. Ik hoop dat de blogs en vlogs zowel voor gelovigen als voor niet-meer-gelovigen interessant zullen zijn. Komende dinsdag verschijnt de eerste!

Met liefde,
Inge

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

3 Responses

 1. […] Dit artikel maakt deel uit van een serie over aangeleerde, op religie gebaseerde, belemmerende overtuigingen en de mogelijke gevolgen die deze kunnen hebben. Doel van deze serie is: herkenning en erkenning. Doelgroep: (onbewust) betrokkenen /slachtoffers (zowel gelovig als niet (meer) gelovig), therapeuten en kerkwerkers. Deze serie laat bewust het waarheidsgehalte van de overtuigingen buiten beschouwing en zoomt enkel in op de mogelijke gevolgen. Deze mogelijke gevolgen zijn samengesteld aan de hand van meer dan 1000 reacties en mails van twijfelaars en (ex-)gelovigen. In dit artikel worden de meest genoemde en als ‘klachtengevend’ ervaren gevolgen besproken. Meer info over dit project: >KLIK< […]

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.