Telefoon!

Zou jij willen dat jouw (voormalig) geloofsgemeenschap haar excuses aanbood?

Kerkscheuring

Over de giftige uitwerking van de overtuiging dat je het gelijk (en God) aan jouw kant hebt staan.

Ziekmakend geloof

Je hoeft niet af te (laten) rekenen met wie jij ten diepste bent. Je mag afrekenen met het idee dat wie jij bent niet goed genoeg zou zijn.

Zonde tegen onze Heilige Geest

Iemands eigen Heilige Geest ontkennen of het zwijgen opleggen, iemand wantrouwig maken over zijn eigen innerlijke stem en kompas, iemand wijsmaken dat jóuw ‘Heilige Geest’ heiliger is; dát is zonde tegen de Heilige Geest van de ander.

Allerheiligen en Allerzielen

Waarom zou je de ene mens wel heilig (laten) verklaren en de andere niet? En wie heeft dat recht? En op grond waarvan? Deze wel en deze niet. Waar heb ik dat eerder gehoord?

15. Seksuele onderdrukking

Wanneer je (onbewust) leerde om bepaalde normale en gezonde aspecten van je lichaam en psyche te onderdrukken en te wantrouwen, kunnen de gevolgen enorm zijn.

14. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

We moesten zijn als de 5 wijze maagden en onze lampen brandende houden. Met vurige harten uitzien naar de Bruidegom. Soms stonden we zó in vuur en vlam dat het geen enkele zin meer leek te hebben om nog te leren voor een repetitie. Jezus zou immers spoedig weerkeren.