Hoe wordt de naam van God misbruikt? (Gastblog!)

Hieronder volgt een gastblog van Andreas De Rudder.


Ik groeide op in een christelijke kerk waar verkondigd werd dat je niet mag vloeken. Als reden daarvoor werden de 10 geboden van Mozes aangehaald waarin staat dat je de naam van God niet mag misbruiken. In vloeken wordt die naam gebruikt, en dus volgens hen misbruikt. In andere christelijke denominaties is het waarschijnlijk net zo. Maar plots besefte ik eens dat de naam van God voortdurend misbruikt wordt door christenen.

Aan alles wat ze je gebieden en verbieden voegen ze toe dat het zo de wil van God is. Dat maakt veel indruk op kinderen en leden van de kerk. Veel meer dan wanneer je zegt dat het jouw eigen wil is en dat anderen jouw wil moeten doen.

Maar is dat echt zo? Wil God dat inderdaad? Heeft hij dat ook duidelijk aan hen gezegd? Ik geloof daar niets meer van, want hoe komt het dan dat God dat nooit aan mij gezegd heeft? Hebben anderen er bewijs van dat hij dat ooit tegen hen gezegd heeft? Nee, helemaal niet. Ze beweren dat, maar hoeveel is dat waard? Helemaal niets. Er wordt zoveel beweerd. In de Bijbel staat zelfs dat alle mensen leugenaars zijn. Wat kan je dan van hen geloven?

Tegen mij heeft God nooit gesproken over die christelijke geboden en verboden. Hoe komt dat? Als hij inderdaad tegen anderen spreekt zou hij dat toch ook tegen mij kunnen doen? Waarom doet hij dat niet? Is dat omdat die anderen profeten zijn en ik niet? Dat is weer iets wat die mensen zelf beweren. Maar dat heeft God nooit aan mij bevestigd.

Ik geloof er helemaal niets meer van dat God al die geboden en verboden gegeven heeft. God is in mijn leven zelfs altijd zo totaal afwezig geweest dat ik mij zelfs niet meer kan voorstellen dat hij echt bestaat.

Wat mij eens opviel is dat mensen die beweren dat God iets wel of niet wil, dat altijd gehoord hebben van andere mensen. Van hun ouders bv, en van de religieuze leiders. En van wie hebben die het gehoord? Van hun ouders en leiders weer. Van generatie op generatie zijn die ideeën door gegeven. Maar wie heeft ze ooit van God zelf gehoord?

Duizenden jaren geleden werden er teksten en brieven geschreven waarin de schrijvers beweren dat ze God hebben horen spreken. Maar was dat echt zo? Bestaat daar bewijs van? Het staat vast dat een aantal van die teksten onbetrouwbaar zijn en in sommige gevallen zelfs een mythe. Net zoals het Joodse scheppingsverhaal. Hoe betrouwbaar zijn dan die andere teksten?

Nee, voor mij staat het vast dat het toevoegen van Gods naam aan de christelijke verkondiging een zeer ernstig misbruik is van die naam. En dat is volgens de wet van Mozes verboden.

©Andreas De Rudder

Meer lezen van Andreas? Zijn eigen website, waar hij onder andere terugblikt op zijn verleden en zichzelf vormgeeft in het heden, vind je hier: https://andreasderudder.com/

En je kunt Andreas volgen op Facebook, waar hij sinds kort ook een eigen pagina heeft: https://www.facebook.com/andreasderudder.freeandhappy


Ben je geraakt door deze gastblog? Wil je reageren? Je kunt je reactie plaatsen onder dit bericht (even omlaag scrollen). LET OP: Opbouwende, verbindende en steunende reacties zijn zeer welkom, kritiek en felle discussies worden niet geplaatst of verwijderd. Gastbloggers op Dogmavrij wordt op deze manier een beschermde omgeving geboden om hun verhaal te vertellen.


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via http://petjeaf.com/ingebosscha Dank je wel!


Kan je wel wat steun gebruiken?

Lijkt het je fijn om mee te doen in een verborgen steun- en inspiratiegroep op Facebook? Je treft daar een actieve groep met ruim 350 groepsleden, een opbouwende, positieve sfeer, diepgang en openhartigheid over alles waar je tegenaan kunt lopen als je aangeleerde dogma’s loslaat of dat probeert te doen. >KLIK< voor meer informatie.

Zoek je hulp bij het loskomen van aangeleerde religieuze overtuigingen en/of de impact daarvan? >KLIK< voor een lijst met ervaringsdeskundige professionals.

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

2 Responses

 1. John Mieras

  Mooi geschreven Andreas, het woord God is geen naam. Weten Christenen de naam van God? Het woord “GOD” vertaald in het Hebreeuws de oudste taal van de bijbel is ELOHIM een meervoudsvorm en betekent GODEN. Men kan dit makkelijk controleren in de bijbel https://biblehub.com/hebrew/elohim_430.htm geeft 680 verwijzingen naar ELOHIM. Teksten zoals Gen. 1:26 en andere verwijzen naar WIJ de meervoudsvorm ELOHIM. Ook satan zelf bevestigd dat Adam en Eva na het eten van een verboden vrucht gelijk zouden zijn als de ELOHIM of wel de goden! Zij die uit de hemel kwamen. Christenen baseren het vloeken op Exodus 20:7. het woord GOD wordt hier vertaald met YAHWEH. Echter……El (een god van de van ELOHIM) de god van Abraham en Jacob en hun voorvaderen etc. was de oorspronkelijke god van Israel,
  AANBIDDING VAN EL
  Patriarchen aanbaden de Kanaänitische God El. De priesterlijke theologische behandeling van Israëls vroege religieuze geschiedenis in Exodus 6:2-3 identificeert de oude god El Shadday met Jahweh. In deze passage verschijnt Jahweh aan Mozes: “En God zei tegen Mozes: ‘Ik ben Jahweh. Ik verscheen aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob als El Shadday, maar met mijn naam Yahweh maakte ik mezelf niet aan hen bekend.’” Deze passage weerspiegelt het feit dat Yahweh onbekend was bij de aartsvaders. In plaats daarvan aanbaden zij de Kanaänitische god El. (Smith (2002), Jahweh was onbekend bij de aartsvaders en de vroege Israëlieten. In plaats daarvan aanbaden zij de Kanaänitische god El. (en nog vele andere goden).
  Jahweh was onbekend bij Mozes en de Israëlieten? EL werd later veranderd door Jahweh. Het waren twee verschillende goden en twee namen. De oorspronkelijke god van Israël was de Kanaänitische godheid El. El is in veel verzen in de KJV bewaard gebleven. https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-God-of-Abraham-El-Elyon-and-Yahweh kijk ook hier hoe de god El van Israel door de jaren heen werd veranderd in YHWH of Yahweh. Cristenen en vele anderen zijn zich niet bewust hoe de geschiedenis omtrent een god van Israel door de mens zelf is veranderd.

  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwHLqjgDnPzBWVtMDvSjHscDWW

 2. John Mieras

  Als God bestaat, waarom gelooft niet iedereen in Hem?
  Als God zou bestaan, en almachtig zou zijn.
  Dan was het niet nodig Missionaris te zijn.
  Allen zouden dan weten zijn bestaan is een feit .
  We hadden geen Kerken, geloof strijd en nijd.

  Als Allah zou zijn en Zijn wil was Wet
  Dan was er geen Imam die haat de wereld in zet.
  Hij had het niet nodig te onderdrukken of strijden
  en dat dit nog bestaat is alleen te benijden.

  Als God dus zou leven en zijn regels waren gerecht
  we zouden niet beven onder oorlog of onrecht
  Als God er zou zijnen hij had de almacht
  hij zou ons dan geven een leven in pracht .

  Als een God ons wil dwingen voor het geloof te gaan vechten.
  Te bekeren of zingen dan heeft Hij geen rechten.
  Geloof is een vrijheid die geeft je de macht.
  Je leven te leven zoals jij steeds verwacht .

  Als Jaweh was werkelijk en zou onder ons zijn
  zouden er dan werkelijk hongerige kinderen zijn
  Wat hebben die kinderen voor zonden begaan ,
  dat hun leven is over, al voor het ontstaan.

  Als God heeft de macht en welk doel streeft hij aan.
  Een wereld te scheppen met zon en met maan .
  Zonder te denken aan honger ellende of pijn
  Gevoeld door alle levende wezens die in zijn wereld daar zijn .

  Als ik hier nu over nadenk en volg mijn gevoel
  Dan denk ik of God belazert de boel
  Maar na een poos trek ik de conclusie
  God bestaat niet het is een illusie

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.