Ziekmakend geloof

Natuurlijk smeken sommige lhbti+-ers om genezing! Natuurlijk smeken sommigen of er voor hen gebeden kan worden en of demonen kunnen worden uitgedreven! Natuurlijk zijn sommigen wanhopig! Je zou wel gek zijn als je níet naar genezing zocht wanneer je te horen hebt gekregen dat wat jij hebt of hoe jij bent tot de (eeuwige) dood kan leiden.

Ik weet dat er slachtoffers zijn van ‘homogenezingspraktijken’ die zich achteraf schamen voor het feit dat ze ooit daarin hun heil hebben gezocht. Maar het is juist volkomen logisch én slim om te zoeken naar verlossing op plekken waar men zegt het te kunnen bieden.

Er is niks mis met jou. Er is iets mis met de manier van denken van personen die menen dat wie jij bent niet oké is.

Ik ben blij dat het verbod op ‘homogenezing’ er nu eindelijk gaat komen. Een mooi begin in het erkennen van het feit dat vrijheid van godsdienst nooit ten koste mag gaan van de vrijheid van iemands identiteit. En dat dit nog veel te vaak en in veel te veel geloofsgroeperingen gebeurt. Denk alleen al aan het ziekmakende idee dat mensen niet in staat zouden zijn tot enig goeds, dat zij met elke dag dat ze leven hun schuld alleen maar vergroten en er alleen maar op uit zouden zijn om te haten. De mens als wezenlijk fout beschouwen leidt aantoonbaar tot depressie, angst en stress.

En het erge is dat in de kringen waar dit geleerd wordt, de mensen juist vaak dankbaar zijn en het idee hebben dat ze bevoorrecht zijn ten opzichte van degenen die geen ziekmakend zelfbeeld kregen aangereikt. Zij geloven dat ze genade en verlossing gepredikt krijgen, omdat dat inderdaad ook vaak het geval is. Maar ze beseffen niet dat ze de concepten van genade en verlossing alleen maar zo aantrekkelijk vinden omdat hen eerst is wijsgemaakt dat zij dit nodig hebben.

‘Homogenezingstherapie’ is slechts een topje van de ijsberg van identiteitsbeperkende gedragingen en overtuigingen binnen religieuze gemeenschappen. En ja, ik weet dat dit gelukkig niet voor alle geloofsgemeenschappen geldt en dat er juist dáár ook veel inzet is om een gezondere leer te verspreiden, zodat religie inspirerend, steunend, verbindend en inclusief kan zijn.

Maar er zijn nog teveel mensen die met het zicht op de hemel in de hel leven.

En hun crisis begint op het moment dat ze dit gaan beseffen en langzaam maar zeker tot de conclusie komen dat ze om zichzelf écht te redden weg moeten van de plek die hen zo vertrouwd en lief is.

(Zoek je steun? Hier een lijst met ervaringsdeskundige therapeuten: https://dogmavrij.nl/hulp-nodig/ )

Je hoeft niet verlost te worden van wie je ten diepste bent. Je mag zijn wie je bent en uitdrukken wie je bent. Zoals een bloem die middenin een grasperk opschiet en niet hoeft te denken dat het de bedoeling is dat ze zoveel mogelijk op een groene spriet gaat lijken, maar gewoon haar blaadjes openvouwt, zodat het licht erop kan vallen.

Nee, je hoeft niet af te (laten) rekenen met wie je ten diepste bent. Je mag afrekenen met het idee dat wie jij bent niet goed genoeg zou zijn.

Meer lezen over hoe religie ziekmakend kan zijn? Zie:

Steungroep

Lijkt het je fijn om mee te doen in een verborgen steun- en inspiratiegroep op Facebook? Je treft daar een actieve groep met ruim 300 groepsleden, een opbouwende, positieve sfeer, diepgang en openhartigheid over alles waar je tegenaan kunt lopen als je aangeleerde dogma’s loslaat of dat probeert te doen. >KLIK< voor meer informatie.


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

About Inge Bosscha

Aandachtig, openhartig, (zelf)kritisch en verbindend. Trainer, coach en inspirator. Deskundige op het gebied van (het loslaten van) aangeleerde religieuze dogma's en belemmerende overtuigingen.

1 Response

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.