10. Boeken voor professionals

Natriltijd – Riet Fiddelaers Jaspers

Ik heb veel gelezen over rouw, maar dit boek springt er voor mij echt uit, omdat het zo helder en toegankelijk is en vooral omdat het zowel inzicht als erkenning geeft voor wat heftige gebeurtenissen en ingrijpende keuzes met een mens kunnen doen. Kortgezegd gaat dit boek over ‘wat iets met jou doet’, maar meer nog over ‘wat jij kunt doen met wat het jou doet’. Dit boek biedt ruimte voor rouw en verlies. Zeer geschikt voor hulpverleners die cliënten werkelijk van dienst willen zijn op hun weg na/uit de storm.

Tip: het boek Met mijn ziel onder de arm van dezelfde schrijver is ook een enorme aanrader!

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn – Van Zaalen, Mulderij en Deckers

Zeer compleet boek over communicatie voor gezondheids- en welzijnszorgprofessionals. Behandelt de verschillende communicatiestijlen die we hebben, onder andere door verschil van levensbeschouwing. Biedt checklists, reflectieopdrachten en casuïstiek om de communicatie van jezelf als individuele professional én als onderdeel van een team te evalueren. Beschrijft hoe samenwerkende professionals taal en strategieën kunnen inzetten om tot een goede afstemming te komen en gezamenlijke doelen te bereiken. Ook zeer geschikt voor mensen die werken op interreligieus en/of intercultureel vlak en geestelijk verzorgers.

Professioneel begeleiden bij verlies – Van Wielink, Wilhelm en van Geelen-Merks

Centraal in dit boek staat de Transitiecirkel, waarin ´betekenis geven´ een belangrijk element is. Thema’s van de Transitiecirkel zijn: welkom en contact, hechten en verbinden, intimiteit en seksualiteit, afscheid en verlies, en rouw en betekenisgeving. Een manier om betekenis te geven is door het vertellen van verhalen. Als mensen hun verhaal regelmatig vertellen en daarin gehoord worden, kunnen zij wat hen overkwam integreren in hun leven. Elk hoofdstuk bevat reflectievragen en oefeningen die bij het begeleiden gebruikt kunnen worden. Het boek is bedoeld voor (aankomende) professionals die werken met cliënten die belangrijke transities meemaken en ik raad hen dit boek van harte aan.

Bevrijding van trauma, angst en onmacht – Franz Ruppert

Van de achterkant: “Trauma heeft gevolgen voor het psychische, emotionele en lichamelijke functioneren van mensen. (…)Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties. Kinderen ervaren via de hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders. Dit meergenerationele aspect van traumatisering behoort tot een van de belangrijke inzichten die in dit boek worden beschreven en met praktijkvoorbeelden worden geïllustreerd.” Van harte aanbevolen voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de werking van trauma, angst en onmacht, in het bijzonder voor degenen die dit doen door middel van opstellingen.

Traumasporen – prof. dr. Bessel van der Kolk

In het Engels heet dit boek: “The body keeps the score”, wat al een indicatie is voor waar dit boek over gaat: hoe trauma in ons lichaam en brein inwerkt en ‘opgeslagen’ ligt. Bessel van der Kolk is helder en kundig over de impact van trauma en reikt zeer diverse en soms onconventionele handvaten aan om een weg te vinden uit het trauma en het vermogen te herwinnen om te weten wat je weet en te voelen wat je voelt. Prettig geschreven en toegankelijk boek, niet alleen voor professionals. Aanrader!

Leren over leven in loyaliteit – M. Michielsen, W. van Mulligen en L. Hermkens (red.)

Handboek contextuele therapie. Citaat van de achterkant: “Na een periode van individuele bevrijding van rigide maatschappelijke en religieuze normen, gaan mensen weer op zoek naar verbondenheid en gemeenschap. Het contextuele gedachtegoed helpt deze verbondenheid te definiëren en roept ook onmiddellijke herkenning op, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. (…) In dit boek wordt met name het begrippenkader van de contextuele theorie (zoals uiteengezet door psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy) verduidelijkt en uitgediept. In een tweede deel worden de consequenties voor de therapeutische praktijk van het contextueel werken uiteengezet in functie van meer algemene aspecten van het hulpverleningsproces: parentificatie, omgaan met emoties, werken met partners, betekenis van broers en zussen. In het derde deel ten slotte worden meer specifieke problematieken uitgewerkt: sociale angst en verlegenheid, seksueel misbruik, psychische stoornissen, migratie.” Grondig, helder boek, speciaal aanbevolen voor professionals die de mens beschouwen in de context of het systeem van zijn omgeving.

Conflicthantering en onderhandelen – P. Huguenin

Het boek gaat helemaal niet over kerken of geloofsgroeperingen, maar het hielp me wel meer inzicht te krijgen in hun machtsstructuren, de wijze waarop beslissingen worden genomen, hoe er met conflicten wordt omgegaan en hoe met mensen die ‘verkeerd denken’. Helder, toegankelijk boek, met een goede overzichtelijke indeling, zodat je ook snel alleen even kunt lezen wat je op dat moment interesseert. Aanrader voor iedereen die zich beroepsmatig of persoonlijk bezighoud met intermenselijke conflicten.

Nog meer boeken

Via de links hieronder kan je naar de andere boekenpagina’s gaan.

1. Boeken over trauma door religie

2. Boeken die denkpatronen blootleggen en aanmoedigen om anders/ruimer te denken

3. Boeken die helpen om met (oude) emoties om te gaan en meer in contact met je gevoel te leven

4. Boeken die anders tegen de Bijbel en religie doen aankijken

5. Boeken met een christelijke en/of spirituele invalshoek

6. Boeken van ervaringsdeskundigen (op het gebied van kerk- en/of geloofsverlating)

7. Boeken die bijdragen aan herkenning en bevrijding van de onderdrukte vrouw(elijkheid) en seksualiteit

8. Boeken over narcisme

9. Boeken over ouders

En zoek ook vooral zelf verder naar boeken, bijvoorbeeld op thema of schrijver of gewoon puur op gevoel, net wat bij jou past. 🙂

Heb je aanvullingen of nog meer boekentips in deze categorie? Die zijn heel welkom! Het liefst als reactie onder dit bericht, zodat iedereen ervan meeprofiteert. Dank je wel! 😀


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

1 Response

  1. clsch1nvbr47

    Jammer dat mijn boek “Ontluistering van een religie” niet in de lijsten is opgenomen.
    Auteur: Clemens Schuurman, uitgever: Boekscout Baarn. Inhoud boek: veel geloofskennis over het christendom en haar ontwikkeling, gekoppeld aan mijn persoonlijke belevingen en ontwikkeling ‘van priesterstudent naar atheïst’. Subtitel boek: een reis door het levend verleden van de illusies’.

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.