9. Boeken over ouders

Opgroeien in vertrouwen – Justine Mol

Dit is een boek voor ouders. Ik heb er heel veel aan gehad bij de opvoeding van mijn eigen kinderen. Het boek stelt dat straffen en belonen vormen van manipulatie zijn en toont manieren om je efficiënt, helder en diepgaand met je kinderen te verbinden op basis van respect en gelijkwaardigheid. Deze weg is moeilijker (als je het niet gewend bent van huis uit), kost ook meer tijd en inzet, omdat het van jou als ouder vraagt dat je echt aanwezig bent en ook aan zelfreflectie doet. Het stimuleert ouders om op het niveau van behoeften met hun kinderen te communiceren, wat zeer verhelderend, verantwoordelijk en eerlijk is. Gebaseerd op Geweldloos (tegenwoordig Verbindend) Communiceren van Marshall Rosenberg, maar veel toegankelijker verwoord en met herkenbare voorbeelden en tips. Enorme aanrader, niet alleen voor ouders, maar voor iedereen die met kinderen werkt en/of het innerlijk kind wil doen kennismaken met hoe het ook had kunnen zijn.

Het drama van het begaafde kind – Alice Miller

Een boek dat al regelmatig genoemd werd op deze site. (Op de pagina’s ‘Het miskende kind’ en ‘Tips en adviezen’ vind je enkele citaten uit dit boek.) Voor mij was het één van de meest waardevolle en levensveranderende boeken waarmee ik mezelf erkenning leerde geven en waarmee ik ook een begin begon te maken met luisteren naar mijn verdrongen kindbewustzijn. Het boek is wetenschappelijk en psychologisch. Geen religieuze of spirituele invalshoek.

Breken met je ouders – Marloes Hospes

Citaat van de achterkant: “Dit boek met ervaringsverhalen is een bron van herkenning voor mensen met een ingewikkelde familie en biedt handvatten om de situatie te accepteren.” Ik heb dit zeer toegankelijke boek ervaren als verklarend en steunend. Een enorme aanrader voor iedereen die soms overweegt om te breken met de ouders of dit heeft moeten doen. Heel fijn vond ik dat Marloes Hospes stilstaat bij het feit dat het maatschappelijk gezien niet geaccepteerd is om de band met de ouders te verbreken. (“Maar het blijven toch je ouders.”) Dit gegeven kan tot miskenning en eenzaamheid leiden. Heb jij hiermee te maken, lees dan dit helpende boek.

Ongezien Opgegroeid – Lindsay C. Gibson

Herstel na een jeugd met narcistische, afwijzende of afstandelijke ouders. Misschien wel het beste boek voor volwassen kinderen van emotioneel onvolwassen en/of niet beschikbare ouders. Boek toont zeer helder en wetenschappelijk wat de enorme impact kan zijn van opgroeien bij ouders die jou emotioneel verwaarlozen. Citaat van de achterkant: “Het is een troostrijk boek dat duidelijk maakt hoe het komt dat je je eenzaam of in de steek gelaten voelde en voelt binnen je eigen ouderlijk gezin. Psycholoog Lindsay Gibson legt uit waarom je ouders je in emotioneel opzicht niet voldoende konden geven en waarom zo veel pogingen tot een goed gesprek op niets uitliepen. Het geeft bevestiging en richting bij het aanleren van een nieuwe houding tegenover je vader en/of moeder én helpt te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt in je eigen relaties. Gibson heeft jarenlange ervaring in haar psychologiepraktijk met de behandeling van de soms zo ongezonde dynamiek tussen ouders en kinderen. Daarnaast deed ze uitgebreid onderzoek naar wat er wetenschappelijk bekend is over dit onderwerp. Aan de hand van verhalen van cliënten die zij behandelde en simpele gedachteoefeningen helpt zij in Ongezien opgegroeid de lezer wijs te worden uit de soms ingewikkelde relatie met een of beide ouders.”

Wil je een klein stukje uit dit boek lezen, dan kan dat onderaan deze pagina:

De fontein – Els van Steijn

Beide zeer waardevolle boeken die echt helpen om meer inzicht te krijgen in je familiesystemen. Toont helder oorzaak en gevolg wanneer mensen niet ‘op hun plek staan’ in de fontein, zoals het familiesysteem in deze boeken wordt voorgesteld. Geeft o.a. inzicht in waarom je je soms ‘leeg’ of ‘uitgeput’ kunt voelen en hoe je je energie en kracht meer bij jezelf kunt houden. Grondig, diepgaand en tegelijkertijd zeer toegankelijk en helder geschreven. Enorme aanrader, ook voor degenen die al veel ervaring hebben met therapieën en met ‘restverschijnselen’ zijn blijven zitten. Grote kans dat deze boeken je toch nog een stapje verder brengen.

Nog meer boeken

Via de links hieronder kan je naar de andere boekenpagina’s gaan.

1. Boeken over trauma door religie

2. Boeken die denkpatronen blootleggen en aanmoedigen om anders/ruimer te denken

3. Boeken die helpen om met (oude) emoties om te gaan en meer in contact met je gevoel te leven

4. Boeken die anders tegen de Bijbel en religie doen aankijken

5. Boeken met een christelijke en/of spirituele invalshoek

6. Boeken van ervaringsdeskundigen (op het gebied van kerk- en/of geloofsverlating)

7. Boeken die bijdragen aan herkenning en bevrijding van de onderdrukte vrouw(elijkheid) en seksualiteit

8. Boeken over narcisme

10. Boeken voor professionals

En zoek ook vooral zelf verder naar boeken, bijvoorbeeld op thema of schrijver of gewoon puur op gevoel, net wat bij jou past. 🙂

Heb je aanvullingen of nog meer boekentips in deze categorie? Die zijn heel welkom! Het liefst als reactie onder dit bericht, zodat iedereen ervan meeprofiteert. Dank je wel! 😀


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.