4. Boeken die anders tegen de Bijbel en religie doen aankijken

Wie God verlaat heeft niets te vrezen – Maarten ’t Hart

Wat mij betreft een heerlijk boekje vol columns die van verhalen en personen uit de Bijbel de inconsequenties toont op humoristische wijze. Gelovigen die de bijbel grotendeels letterlijk nemen, ervaren dit boekje vaak als spottend. Twijfelaars en geloofsverlaters vinden er juist vaak herkenning en bevestiging in. Maarten ’t Hart beschrijft ook de impact die bepaalde dreigende gedeeltes uit de Bijbel op een mens kunnen hebben. Bijvoorbeeld als God Mozes zoekt om te doden, realiseert Maarten zich dat als God zo met een dienstknecht omgaat, hij dat ook zomaar met hem kan doen. De andere kant van de Bijbel dus, maar niet geschikt voor degenen die erg gehecht zijn aan hun positieve beeld van de Bijbel.

De bril van God – Maarten ’t Hart

Opnieuw een bundel columns over Bijbelse verhalen en figuren, waarmee Maarten ’t Hart opnieuw aantoont wat tegenstrijdig, irrationeel en vooral ook hilarisch is wanneer je deze verhalen beziet als historische feiten en/of deze letterlijk neemt. Controversieel boek, dat zeker niet geschikt is voor iedereen! Met name de meer orthodox gelovigen kunnen dit als godslasterlijk ervaren. Zelf vond ik het heerlijk en bevrijdend om te lezen en ervoer ik de boeken van Maarten ’t Hart als een prettig antigif op de stelligheid uit mijn jeugd.

Why all religions are wrong – Steven Parker

Engelstalig boek. Titel laat niks aan de verbeelding over. Boek bevat 477 vragen die tot nadenken stemmen over religie en God. Bevat humor en scherpte. Niet geschikt voor personen die gehecht zijn aan hun eigen (aangeleerde) manier van geloven en hun reeds bestaande godsbeeld. Boek kan ontwrichtend en confronterend zijn.

Van kaft tot kaft – G. J. Nijhof

Dit boek is een aanklacht naar de kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt naar aanleiding van de sancties die zij de schrijver oplegden. Het boek gaat in tegen dogmatisch denken en handelen. Ik heb het als redelijk stellig ervaren, maar vond dat tegelijkertijd ook wel een goed tegenwicht tegen de stelligheid en het totaal niet ingaan op wat Nijhof zegt van de kerkenraad.

De Bijbel als Mythe – Finkelstein & Silberman

Citaat van de achterkant: “De zakelijke stijl van de schrijvers, wars van enige sensatie, laat op heldere wijze zien hoe bijbelse fictie en historische werkelijkheid met elkaar verweven raakten. Op overtuigende wijze weten zij die twee aspecten van het Oude Testament zichtbaar te maken.” Ben je Bijbelvast en wil je dat graag blijven, kan je dit boek misschien beter niet lezen. Wil je de Bijbel eens met andere ogen bekijken, is deze visie misschien interessant voor je.

God is niet groot – Christopher Hitchens

Fel betoog tegen religie. Hitchens stelt – en legt uit – dat religie alles vergiftigt. Hij doet dit voornamelijk vanuit historisch en filosofisch perspectief. Voor gelovigen kan dit een onthutsend, godslasterlijk boek zijn, terwijl twijfelaars en vooral zij die zich geschaad voelen door religie dit boek kunnen ervaren als belangrijke steun in de rug. Niet iedereen zal de stelligheid kunnen waarderen. Ik plaats hier bewust ook deze stellige boeken, omdat ik ze zelf heb ervaren als een reëel tegenwicht voor de stelligheid waarmee ik ben grootgebracht.

The God Virus – Darrel W. Ray, Ed. D.

Engelstalig boek dat vooral de psychologische impact van religie onder de loep neemt. Denk dan bijvoorbeeld aan schuld en seksuele onderdrukking. Ray stelt dat religie onze cultuur en levens infecteert en ons slaafs en beschaamd houdt. Ik heb nogal eens instemmend geknikt tijdens het lezen van dit boek.

God als misvatting – Richard Dawkins

De nieuwste editie heeft dit citaat op de achterkant staan: ‘Als atheïst op zoek naar argumenten voor een discussie met gelovigen? Geloofstwijfels? Lees Dawkins!’ (Quest) en ook dit citaat: ‘Het is onwaarschijnlijk dat het atheïsme ooit een betere pleitbezorger zal krijgen dan Richard Dawkins.’ (Theodore Dalrymple). Beide citaten zeggen al heel veel over de inhoud van dit boek, dat op zijn zachtst gezegd nogal controversieel is, maar dat ik ook als noodzakelijk heb ervaren. De stelligheid spreekt me niet aan, maar had ik wel nodig als tegenwicht. Op internet zijn zeer veel recensies te vinden van dit boek. Check eerst goed of het wel iets voor jou is, want niet iedereen zal dit boek kunnen waarderen (en dat hoeft ook niet).

De Evolutie van de Bijbel – B.D. Ehrman

Ondertitel: Wie veranderde de tekst van de Bijbel en waarom? Een vraag die Ehrman helder en kundig beantwoordt. Hij toont aan dat belangrijke dogma’s uit veel kerkelijke groeperingen gebaseerd zijn op foutieve overleveringen van de oudst bekende versies van de Bijbel. Grondig en goed onderbouwd boek, dat evengoed prettig en toegankelijk is. Dikke aanrader voor iedereen die wel eens twijfels heeft over de Bijbel of die niet bang is deze te krijgen.

Genesis – Jonathan Sacks

Citaat van de achterkant: “In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.” Helder, toegankelijk en inspirerend boek dat misschien niet zo geschikt is voor mensen met een Bijbel- of religie-allergie. Ik heb het zelf ervaren als filosofisch, verbindend en ruimtegevend. Een aanrader dus, ook voor Bijbeltrouwe gelovigen!

Nog meer boeken

Via de links hieronder kan je naar de andere boekenpagina’s gaan.

1. Boeken over trauma door religie

2. Boeken die denkpatronen blootleggen en aanmoedigen om anders/ruimer te denken

3. Boeken die helpen om met (oude) emoties om te gaan en meer in contact met je gevoel te leven

5. Boeken met een christelijke en/of spirituele invalshoek

6. Boeken van ervaringsdeskundigen (op het gebied van kerk- en/of geloofsverlating)

7. Boeken die bijdragen aan herkenning en bevrijding van de onderdrukte vrouw(elijkheid) en seksualiteit

8. Boeken over narcisme

9. Boeken over ouders

10. Boeken voor professionals

En zoek ook vooral zelf verder naar boeken, bijvoorbeeld op thema of schrijver of gewoon puur op gevoel, net wat bij jou past. 🙂

Heb je aanvullingen of nog meer boekentips in deze categorie? Die zijn heel welkom! Het liefst als reactie onder dit bericht, zodat iedereen ervan meeprofiteert. Dank je wel! 😀


Op Dogmavrij kan je lekker gratis lezen zonder reclame of betaalmuur. Zo sluiten we niemand buiten. Neemt niet weg dat er – naast veel liefde – tijd en geld in deze website wordt gestoken. Heb jij misschien iets (gehad) aan de artikelen, de series, de steungroep of andere projecten? Zou je dan willen overwegen om dit werk te steunen? Dat kan via  http://petje.af/ingebosscha Dank je wel!

Jouw reactie kan anderen tot steun zijn.